WEB-formulieren op DSE: voorbeeld 2

# Dit is een eenvoudig formulier dat het gebruik van alle typen velden laat zien.
# De gegevens worden standaard als nette opsomming in html-mail verstuurd

# Algemeen: 
# 1. Een regel die begint met een # wordt gezien als commentaar
# 2. De tags mogen zowel met hoofdletters als met kleine letters geschreven worden
# 3. Vermijd onnodige spaties in de tags. Zo zal <form name="bla"> wel werken 
#   maar < form name="bla"> niet!
# 4. In de voorbeelden kan je zien welke tags compleet met begin-tag en eind-tag op één
#   regel geschreven moeten worden en welke over meerdere regels verspreid moeten staan
#   Voorbeeld: de form-tag moet op meerdere regels en de thank_you tag op één regel
#         <form name="blaform">
#          .. de rest van de tags ..
#          <thank_you>blabla</thank_you>
#         </form>

# De 'form name' MOET gelijk zijn aan het gedeelte voor de .form bestandsnaam dus
# in dit geval hoort <form name= "voorbeeld2"> bij het bestand voorbeeld2.form
# De form-tag moet aan het begin van het formulier staan. Helemaal aan het eind zet je de sluit tag </form>.

<form name="voorbeeld2">

# De titel van het formulier kan je vrij kiezen:

 <title>Voorbeeldformulier 2</title>

# De 'mailto'-tag is verplicht. Vul daar het e-mail adres van de ontvanger (de formuliereigenaar) in.
# Dat mag ook een adres buiten DSE zijn.
# De 'displayas'-tag is de bijbehorende naam.
# Het adres waar de resultaten naar gestuurd worden, wordt getoond na versturen.
# Als je via de tag <confirmation_email> gekozen hebt om een kopie te ontvangen, zal je 
# deze gegevens als afzender van de bevestigingsmail terug zien.

 <mailto>
  address="vul-hier-een-echt-account-in@dse.nl"
  displayas="vul hier de naam van de ontvanger in"
 </mailto>

# De 'mailfrom'-tag is ook verplicht. Je kan de waarden achter 'address' en
# 'displayas' wijzigen in het emailadres en de naam van de verzender (de invuller). 
# De gegevens van de 'mailfrom'-tag worden gebruikt als afzender van de e-mail die de 
# formuliereigenaar krijgt. Dat zijn dus vast ingestelde gegevens.
# Wil de formuliereigenaar de echte naam en email als afzender te zien krijgen zal hij 
# aanvullend via een apart text-veld aan de bezoeker zijn/haar 'voornaam', 'achternaam' 
# en 'email' moeten vragen. Dat zal je zowiezo altijd al moeten doen als je wilt dat er
# een bevestigingsmail naar de echte invuller mag gaan.
# Voorbeeld: <text>
#        name="voornaam"
#        label="jouw voornaam"
#       </text> 
#       <text>
#        name="achternaam"
#        label="jouw achternaam"
#       </text> 
#       <text>
#        name="email"
#        label="jouw emailadres"
#       </text> 
# Die waarden worden dan gebruikt als gegevens voor een eventuele bevestigins e-mail en 
# als afzender in de e-mail naar de eigenaar van het formulier. De eerdere waarde(n) in
# 'mailfrom' worden dan genegeerd. Wil je wel een bevestigingsmail versturen naar de echte
# invuller, maar in de mail naar de formuliereigenaar alleen de vaste waarde als afzender tonen,
# voeg je aan de de waarde van 'displayas' de string #STATIC# toe. B.v.
#  displayas="vul hier de naam van de vaste afzender in#STATIC#"

 <mailfrom>
  address="vul-hier-een-echt-account-in@dse.nl"
  displayas="vul hier naam van de vaste afzender in"
 </mailfrom>

# Een aankruisvakje:

 <checkbox>
  name="aanvinkbox"
  label="Ik doe mee aan de DSE-wedstrijd"
 </checkbox>

# Een tekstveld:
# Het speciale element "naam" is gelijk aan de combinatie "voornaam" + "achternaam" 

 <text>
  name="naam"
  label="Naam:"
 </text>

# Keuzerondjes (voor elk label een rondje met bijbehorende waarde):
 
 <radiobutton>
  name="geslacht"
  label="Jongen|Meisje"
  value="M|V"
 </radiobutton>

# Een uitschuifkeuzelijst (items scheiden met een |):

 <select>
  name="leeftijd"
  label="Leeftijdscategorie:"
  items="<12|12-16|16-21|21-30|>30"
 </select>

# Een bestandsselectie, bestand wordt als attachment meegestuurd:

 <file_upload>
  name="bestand"
  label="Bestand dat ik instuur:"
 </file_upload>

</form>