menu   Helpdesk
HelpHomeZoeken FAQHoofdmenu

WEB-formulier: uitleg voorbeeld 2

Dit is een relatief eenvoudig formulier waarmee de werking van de verschillende velden getoond wordt. Er zijn meer mogelijkheden dan in het eerste voorbeeld. En de ontvanger van de resultaten krijgt een e-mail met meer informatie in een nette opsomming. Je kan dan ook kiezen voor html-mail.

De tekst in het donkergele gedeelte is tekst van het voorbeeldformulier.
Je kunt de complete tekst in het donkergele gedeelte selecteren en op je computer bewaren als je eigen voorbeeld2.form bestand. Daar kan je dan weer in wijzigen en het gewijzigde bestand vervolgens in jouw eigen website plaatsen.

# Dit is een eenvoudig formulier dat het gebruik van alle typen velden laat zien.
# De gegevens worden standaard als nette opsomming in html-mail verstuurd

# Algemeen: 
# 1. Een regel die begint met een # wordt gezien als commentaar
# 2. De tags mogen zowel met hoofdletters als met kleine letters geschreven worden
# 3. Vermijd onnodige spaties in de tags. Zo zal <form name="bla"> wel werken 
#   maar < form name="bla"> niet!
# 4. In de voorbeelden kan je zien welke tags compleet met begin-tag en eind-tag op één
#   regel geschreven moeten worden en welke over meerdere regels verspreid moeten staan
#   Voorbeeld: de form-tag moet op meerdere regels en de thank_you tag op één regel
#         <form name="blaform">
#          .. de rest van de tags ..
#          <thank_you>blabla</thank_you>
#         </form>

# De 'form name' MOET gelijk zijn aan het gedeelte voor de .form bestandsnaam dus
# in dit geval hoort <form name= "voorbeeld2"> bij het bestand voorbeeld2.form
# De form-tag moet aan het begin van het formulier staan. Helemaal aan het eind zet je de sluit tag </form>.

<form name="voorbeeld2">

# De titel van het formulier kan je vrij kiezen:

 <title>Voorbeeldformulier 2</title>

# De 'mailto'-tag is verplicht. Vul daar het e-mail adres van de ontvanger (de formuliereigenaar) in.
# Dat mag ook een adres buiten DSE zijn.
# De 'displayas'-tag is de bijbehorende naam.
# Het adres waar de resultaten naar gestuurd worden, wordt getoond na versturen.
# Als je via de tag <confirmation_email> gekozen hebt om een kopie te ontvangen, zal je 
# deze gegevens als afzender van de bevestigingsmail terug zien

 <mailto>
  address="vul-hier-een-echt-account-in@dse.nl"
  displayas="vul hier de naam van de ontvanger in"
 </mailto>

# De 'mailfrom'-tag is ook verplicht. Je kan de waarden achter 'address' en
# 'displayas' wijzigen in het emailadres en de naam van de verzender (de invuller). 
# De gegevens van de 'mailfrom'-tag worden gebruikt als afzender van de e-mail die de 
# formuliereigenaar krijgt. Dat zijn dus vast ingestelde gegevens.
# Wil de formuliereigenaar de echte naam en email als afzender te zien krijgen zal hij 
# aanvullend via een apart text-veld aan de bezoeker zijn/haar 'voornaam', 'achternaam' 
# en 'email' moeten vragen. Dat zal je zowiezo altijd al moeten doen als je wilt dat er
# een bevestigingsmail naar de echte invuller mag gaan.
# Voorbeeld: <text>
#        name="voornaam"
#        label="jouw voornaam"
#       </text> 
#       <text>
#        name="achternaam"
#        label="jouw achternaam"
#       </text> 
#       <text>
#        name="email"
#        label="jouw emailadres"
#       </text> 
# Die waarden worden dan gebruikt als gegevens voor een eventuele bevestigins e-mail en 
# als afzender in de e-mail naar de eigenaar van het formulier. De eerdere waarde(n) in
# 'mailfrom' worden dan genegeerd. Wil je wel een bevestigingsmail versturen naar de echte
# invuller, maar in de mail naar de formuliereigenaar alleen de vaste waarde als afzender tonen,
# voeg je aan de de waarde van 'displayas' de string #STATIC# toe. B.v.
#  displayas="vul hier de naam van de vaste afzender in#STATIC#"

 <mailfrom>
  address="vul-hier-een-echt-account-in@dse.nl"
  displayas="vul hier naam van de vaste afzender in"
 </mailfrom>

# Een aankruisvakje:

 <checkbox>
  name="aanvinkbox"
  label="Ik doe mee aan de DSE-wedstrijd"
 </checkbox>

# Een tekstveld:
# Het speciale element "naam" is gelijk aan de combinatie "voornaam" + "achternaam" 

 <text>
  name="naam"
  label="Naam:"
 </text>

# Keuzerondjes (voor elk label een rondje met bijbehorende waarde):
 
 <radiobutton>
  name="geslacht"
  label="Jongen|Meisje"
  value="M|V"
 </radiobutton>

# Een uitschuifkeuzelijst (items scheiden met een |):

 <select>
  name="leeftijd"
  label="Leeftijdscategorie:"
  items="<12|12-16|16-21|21-30|>30"
 </select>

# Een bestandsselectie, bestand wordt als attachment meegestuurd:

 <file_upload>
  name="bestand"
  label="Bestand dat ik instuur:"
 </file_upload>

</form>

Als je nu ongeveer snapt hoe het werkt, kan je proberen het derde voorbeeldformulier te bekijken. Daarin kan je heel veel extra opties kiezen. Sommige daarvan kan je weer combineren met het eerste en het tweede voorbeeldformulier.

---- Copyright Stichting Digitale Stad Eindhoven ----
DSE homepage - disclaimer - DSE Helpdesk - mail Helpdesk