WEB-formulieren op DSE: voorbeeld 1

# Dit is een formulier dat het gebruik als eenvoudig e-mail-formulier laat zien.
# De gegevens worden niet als een opsomming gestuurd maar als een gewoon bericht.

# Algemeen: 
# 1. Een regel die begint met een # wordt gezien als commentaar
# 2. De tags mogen zowel met hoofdletters als met kleine letters geschreven worden
# 3. Vermijd onnodige spaties in de tags. Zo zal <form name="bla"> wel werken 
#   maar < form name="bla"> niet!
# 4. In de voorbeelden kan je zien welke tags compleet met begin-tag en eind-tag op één
#   regel geschreven moeten worden en welke over meerdere regels verspreid moeten staan
#   Voorbeeld: de form-tag moet op meerdere regels en de thank_you tag op één regel
#         <form name="blaform">
#          .. de rest van de tags ..
#          <thank_you>blabla</thank_you>
#         </form>

# De 'form name' MOET gelijk zijn aan het gedeelte voor de .form dus in
# dit geval hoort de form name="voorbeeld1" bij het bestand voorbeeld1.form
# De form-tag moet aan het begin van het formulier staan. Helemaal aan het eind zet je de sluit tag </form>.

<form name="voorbeeld1">

# De titel kan je vrij kiezen

 <title>Voorbeeldformulier 1</title>

# Hiermee geef je aan dat het een eenvoudig e-mail-bericht zal zijn
# waarin maar een beperkt aantal text-elementen mogen voorkomen:
# alleen de elementen 'voornaam', 'achternaam' (of 'naam'), 'email',
# 'onderwerp' en 'bericht' 

 <simple_email>

# De 'mailto'-tag is verplicht. Vul daar het e-mail adres van de ontvanger (formulier eigenaar) in.
# Dat mag ook een adres buiten DSE zijn.
# De 'displayas'-tag is de bijbehorende naam.

 <mailto>
  address="vul-hier-een-echt-account-in@dse.nl"
  displayas="vul hier naam van de ontvanger in"
 </mailto>

# De 'mailfrom'-tag is ook verplicht. Je kan de waarden achter 'address' en
# 'displayas' wijzigen in het emailadres en de naam van de verzender (de invuller). Deze 
# waarden worden gebruikt als de bezoeker geen afzendergegevens invult. 
# Vult de bezoeker wel zijn naam en emailadres in dan wordt 'mailfrom'
# genegeerd.

 <mailfrom>
  address="onbepaald@dse.nl"
  displayas="Onbekend Persoon"
 </mailfrom>

# De elementen 'voornaam', 'achternaam', 'email', 'onderwerp' en 'bericht' 
# zijn verplicht en nodig om een eenvoudig e-mail-bericht samen te stellen.
# 
# De afzender (mailfrom) wordt vervangen door het ingevulde adres en 
# voor- en achternaam (als de bezoeker die invult)
#
# De elementen 'email', 'voornaam' en 'achternaam' zijn speciaal gereserveerde
# namen omdat deze worden verwerkt tot de afzender van de verzonden mail.
# In dat geval kan in plaats van de elementen 'voornaam' en
# 'achternaam' ook het enkele element 'naam' worden gebruikt.

 <text>
  name="voornaam"
  label="Voornaam:"
 </text>

 <text>
  name="achternaam"
  label="Achternaam:"
 </text>

 <text>
  name="email"
  label="E-mail-adres:"
  validity_mask="^(\w+([\._-]\w+)*)*@((\w+\.)*\w[\w-]{0,66})\.([a-z]{2,6}(\.[a-z]{2})?)$"
 </text>

 <text>
  name="onderwerp"
  label="Onderwerp:"
 </text>

 <text>
  name="bericht"
  label="Bericht:"
  type="textarea"
  rows="10"
  columns="50"
  text_wrap="virtual"
 </text>

# Je kan de return-url wijzigen waar de bezoeker na het invullen heen kan gaan

 <returnto_url>http://www.dse.nl/helpdesk</returnto_url>

</form>