menu   Helpdesk
HelpHomeZoeken FAQHoofdmenu

WEB-formulier: uitleg voorbeeld 1

Dit is het meest simpele formulier ('simple_email'), zonder al te veel toeters en bellen.
De ontvanger krijgt de ingevulde resultaten in een simpel e-mailtje. Met simple_email zijn alleen een beperkt aantal elementen mogelijk: 'voornaam', 'achternaam' (of de combinatie 'naam'), 'email', 'onderwerp' en 'bericht'. Andere elementen toevoegen (zoals b.v. 'adres') kan niet!!
Vaak zal dat ruim voldoende zijn. Zo niet, kijk dan eens naar voorbeeld 2 en 3.

De tekst in het donkergele gedeelte is tekst van het voorbeeldformulier.
Je kunt de complete tekst in het donkergele gedeelte selecteren en op je computer bewaren als je eigen voorbeeld1.form bestand. Daar kan je dan weer in wijzigen en het gewijzigde bestand vervolgens in jouw eigen website plaatsen.

# Dit is een formulier dat het gebruik als eenvoudig e-mail-formulier laat zien.
# De gegevens worden niet als een opsomming gestuurd maar als een gewoon bericht.

# Algemeen: 
# 1. Een regel die begint met een # wordt gezien als commentaar
# 2. De tags mogen zowel met hoofdletters als met kleine letters geschreven worden
# 3. Vermijd onnodige spaties in de tags. Zo zal <form name="bla"> wel werken 
#   maar < form name="bla"> niet!
# 4. In de voorbeelden kan je zien welke tags compleet met begin-tag en eind-tag op één
#   regel geschreven moeten worden en welke over meerdere regels verspreid moeten staan
#   Voorbeeld: de form-tag moet op meerdere regels en de thank_you tag op één regel
#         <form name="blaform">
#          .. de rest van de tags ..
#          <thank_you>blabla</thank_you>
#         </form>

# De 'form name' MOET gelijk zijn aan het gedeelte voor de .form dus in
# dit geval hoort de form name="voorbeeld1" bij het bestand voorbeeld1.form
# De form-tag moet aan het begin van het formulier staan. Helemaal aan het eind zet je de sluit tag </form>.

<form name="voorbeeld1">

# De titel kan je vrij kiezen

 <title>Voorbeeldformulier 1</title>

# Hiermee geef je aan dat het een eenvoudig e-mail-bericht zal zijn
# waarin maar een beperkt aantal text-elementen mogen voorkomen:
# alleen de elementen 'voornaam', 'achternaam' (of 'naam'), 'email',
# 'onderwerp' en 'bericht' 

 <simple_email>

# De 'mailto'-tag is verplicht. Vul daar het e-mail adres van de ontvanger (formulier eigenaar) in.
# Dat mag ook een adres buiten DSE zijn.
# De 'displayas'-tag is de bijbehorende naam.

 <mailto>
  address="vul-hier-een-echt-account-in@dse.nl"
  displayas="vul hier naam van de ontvanger in"
 </mailto>

# De 'mailfrom'-tag is ook verplicht. Je kan de waarden achter 'address' en
# 'displayas' wijzigen in het emailadres en de naam van de verzender (de invuller). Deze 
# waarden worden gebruikt als de bezoeker geen afzendergegevens invult. 
# Vult de bezoeker wel zijn naam en emailadres in dan wordt 'mailfrom'
# genegeerd.

 <mailfrom>
  address="onbepaald@dse.nl"
  displayas="Onbekend Persoon"
 </mailfrom>

# De elementen 'voornaam', 'achternaam', 'email', 'onderwerp' en 'bericht' 
# zijn verplicht en nodig om een eenvoudig e-mail-bericht samen te stellen.
# 
# De afzender (mailfrom) wordt vervangen door het ingevulde adres en 
# voor- en achternaam (als de bezoeker die invult)
#
# De elementen 'email', 'voornaam' en 'achternaam' zijn speciaal gereserveerde
# namen omdat deze worden verwerkt tot de afzender van de verzonden mail.
# In dat geval kan in plaats van de elementen 'voornaam' en
# 'achternaam' ook het enkele element 'naam' worden gebruikt.

 <text>
  name="voornaam"
  label="Voornaam:"
 </text>

 <text>
  name="achternaam"
  label="Achternaam:"
 </text>

Het is mogelijk om de invoer van de bezoekers te 'valideren' met een 'validity_mask'.
Dat gebeurt hieronder bij het in te voeren e-mail adres.
Meer info over de syntax van zo'n mask kan je o.a. hier vinden.

 <text>
  name="email"
  label="E-mail-adres:"
  validity_mask="^(\w+([\._-]\w+)*)*@((\w+\.)*\w[\w-]{0,66})\.([a-z]{2,6}(\.[a-z]{2})?)$"
 </text>

 <text>
  name="onderwerp"
  label="Onderwerp:"
 </text>

Je kan het aantal rijen en kolommen nog aanpassen.
Text_wrap="virtual" betekent dat de tekst in het venster afgebroken wordt, maar bij het verzenden wordt het één lange regel. Kies je voor text_wrap="physical" dan wordt de afgebroken tekst precies zo als je het ziet verzonden.

 <text>
  name="bericht"
  label="Bericht:"
  type="textarea"
  rows="10"
  columns="50"
  text_wrap="virtual"
 </text>

# Je kan de return-url wijzigen waar de bezoeker na het invullen heen kan gaan

 <returnto_url>http://www.dse.nl/helpdesk</returnto_url>

</form>

---- Copyright Stichting Digitale Stad Eindhoven ----
DSE homepage - disclaimer - DSE Helpdesk - mail Helpdesk