registreren | inloggen
Gebruikersnaam Wachtwoord

 
DSE veelgestelde vragen

spam
 1. Wat is spam?
 2. Waarom is spam lastig?
 3. Heeft DSE meer last van spam dan andere mail providers?
 4. Wat doet DSE tegen spam?
 5. Gaat DSE nog meer doen tegen spam?
 6. Een e-mail is als spam gedetecteerd. Wat nu?
 7. Moet ik iets instellen in mijn e-mail?
 8. Kan ik nu al meehelpen spam te bestrijden?
 9. Kan de DSE-spamdetector nieuwe spam ontdekken?
 10. Hoe komen die spammers aan mijn e-mailadres?
 11. De spam-mail is niet voor mij bestemd ...
 12. Ik stuur mijn spam naar Spam. Moet ik dan nog iets doen?
 13. Werkt de spam-detectie ook voor doorgestuurde mail?
 14. Kan ik mijn e-mailadres laten verwijderen bij de spammer?
 15. Waarom toont DSE mijn spam in een attachment?
 16. Ik kan van bepaalde mensen geen mail ontvangen.
 17. Waar vind ik meer info over spam?

spam


 
Wat is spam?
 
Spam is e-mail afkomstig van (meestal obscure) bedrijven en heeft als hoofdkenmerk dat de ontvanger er absoluut niet om gevraagd heeft. Het gaat hier dus meestal om reclame. Spam mailings worden vaak naar duizenden email adressen tegelijk verstuurd. Internet providers houden elkaar op de hoogte van wie spam verstuurt en filteren het merendeel van deze zogenaamde bulk email. De spammers zijn echter zeer vindingrijk en verzinnen iedere keer weer nieuwe manieren om hun reclame toch te verspreiden.
 
 
Waarom is spam lastig?
 
Niemand vindt het leuk om veel ongevraagde mail te ontvangen. Het kost tijd om die ongewenste mail te downloaden, te bekijken en weer weg te gooien.

Maar ook de DSE-server heeft erg veel last van spam. Het afhandelen van spam vraagt om extra maatregelen zoals een complexe spamdetectie en dat vergt erg veel capaciteit van de server. Als die server dan gebombardeerd wordt door spam dan kan het zelfs gebeuren dat op een zeker moment de belasting de capaciteit overtreft! We zullen steeds nieuwe maatregelen blijven nemen om de gigantische stroom ongewenste junk mail in te dammen maar het is helaas vechten tegen de bierkaai. Ook andere providers ondervinden dat.
 

 
Heeft DSE meer last van spam dan andere mail providers?
 
Wij denken van wel. De oorzaak is dat DSE al heel erg lang bestaat, al sinds december 1994. Al die tijd is het systeem vrijwel onafgebroken beschikbaar gebleven, dus 24 x 7 x 365 uur en dat jarenlang. Dat is heel waardevol voor de gebruikers maar helaas daardoor ook zeer interessant voor spammers.

Om een beetje gevoel te krijgen zijn hier wat getallen:
In juli 2007 hebben wij 8.574.000 e-mails door ons spamfilter gehaald. Ruim 96% bleek als spam herkend te worden. Dat komt overeen met ruim 80 GigaByte aan spam!
 

 
Wat doet DSE tegen spam?
 
Op de huidige server zijn allerlei technische maatregelen genomen. Zo houden we dagelijks vele duizenden mails al tegen aan de poort omdat ze afkomstig (zouden) zijn van domeinnamen die niet eens bestaan of van mailservers die foutief ingericht zijn.
Eenmaal binnen wordt de mail eerst gescand op virussen. DSE heeft een abonnement op een live update service. Zodra er een nieuw virus bekend is zal die binnen een half uur ook op DSE onderschept worden.
Vervolgens draait er een slim spamdetectieprogramma die de mail aan een intensief onderzoek onderwerpt. Elke mail die je ontvangt gaat door dat programma heen. Als het programma vindt dat het spam is wordt het bericht gemarkeerd als SPAM. Het is vervolgens aan de gebruiker om daarmee iets te doen.
DSE ontvangt miljoenen e-mails per week waarvan het grootste deel wordt aangemerkt als spam.
 
 
Gaat DSE nog meer doen tegen spam?
 
Ja. We zullen blijven vechten en nog meer maatregelen nemen. We worden nog strenger aan de poort en weigeren mail van verdachte afzenders. Providers die spammers niet serieus bestrijden en toelaten dat via hun netwerk spam wordt verstuurd zullen we ook blokkeren. Ook verwijderen we DSE-accounts die niet in gebruik lijken te zijn of waarvan misbruik gemaakt wordt.
 
 
Een e-mail is als spam gedetecteerd. Wat nu?
 
DSE heeft voor elke gebruiker een automatische spamdetector (SpamAssassin) geinstalleerd. Je kunt nu direct zien of een bericht spam is. DSE houdt de spam *NIET* tegen maar zorgt er wel voor dat alle 'verdachte mail' van een label ***SPAM*** voorzien wordt. Daarmee kun je in je eigen mailprogramma direct iets kan doen (b.v. weggooien). Zie ook de volgende vraag...

We bieden ook de optie aan om spam direct op de DSE-server te verwijderen zodat je die niet eerst hoeft te downloaden. Als je ervan overtuigd bent dat jouw spamdetectie-instellingen optimaal zijn dan kun je via MijnAccount instellen dat de spam meteen in de map 'Spam' gezet wordt. Kijk wel regelmatig in je Spam met WebMail want de binnengekomen spam gaat ten koste van diskruimte en er kàn natuurlijk altijd een belangrijk bericht tussen zitten. DSE zal alle mail in 'Spam' die ouder is dan 10 dagen verwijderen.

Het detecteren op spam (met SpamAssassin) en virussen (met Amavis virusscan) is een geautomatiseerd proces. Jouw privacy is dus gewaarborgd. DSE biedt echter geen garantie dat de detectors alle spam en virussen herkennen. Ook kan het soms gebeuren dat e-mail onterecht als spam gedetecteerd wordt.
 

 
Moet ik iets instellen in mijn e-mail?
 
In principe hoef je niets in te stellen, want DSE markeert standaard de meeste spam zodat je die makkelijk zelf kunt verwijderen. Je kunt echter nog een aantal details zelf instellen via MijnAccount/Spamopties. Lees dan wel eerst dit (technische) verhaal:

Onze spamdetector heeft een paar opties waarbij je kunt kiezen op welke manier de spamdetector aan moet geven dat er spam is. Standaard zal er bij spammail door DSE de tekst *****SPAM***** in de 'onderwerp'-regel van het e-mailbericht geschreven worden. Met behulp van je eigen e-mail pakket op je computer kun je dat bericht dan deleten of in een aparte map opslaan.

Je kunt er ook voor kiezen om de spam-melding alleen in de header van je e-mail te krijgen (de z.g. "X-Spam-Flag: YES"). Niet alle mailpakketten kunnen in de header filteren. Outlook wel, maar Outlook Express weer niet.

Normaal zijn de headers onzichtbaar. Wil je ze bekijken lees dan hier verder.

Je kunt bij de spamopties (via MijnAccount) ook aangeven dat alle spam-mail direct in de map Spam (op de DSE-server) gezet wordt. Je hebt dan 10 dagen de tijd om in die map te kijken of er onterecht ook goede berichten bij zaten.

Tenslotte kun je bij de spamopties aangeven dat mail van een bepaalde afzender altijd spam is (blacklist) of juist geen spam is (whitelist). Let op: de blacklist optie heeft weinig zin als het om spammers gaat die zeer regelmatig van (vervalst) afzenderadres wisselen. Helaas geldt dat voor de meeste spam...
 

 
Kan ik nu al meehelpen spam te bestrijden?
 
Jazeker. Op de eerste plaats kun je proberen om zo verstandig mogelijk met e-mail om te gaan. Op de helpdesk-pagina's van DSE kun je daarover van alles lezen. Wees bijvoorbeeld voorzichtig met attachments en het openen van spam. Belast de server van DSE niet onnodig. Laat je mail-client niet heel intensief checken voor nieuwe mail. In plaats van elke paar minuten automatisch in te loggen kun je ook handmatig checken. Je kunt ook de belasting van je de server en je eigen PC beperken door IMAP te gebruiken in plaats van POP. DSE ondersteunt beide protocollen zelfs volledig secure!

Verder kun je meehelpen door de spam die toch nog door de detectie heenglipt centraal aan te melden bij www.spamcop.net. Dan wordt er een wereldwijd beschikbare database gevuld met die spamgegevens. DSE maakt ook gebruik van dat soort databases om na te gaan of een mail spam is. De spam kan dan vroegtijdig worden gestopt.

In de volgende vraag staat uitgelegd hoe je onze spamdetectie kunt leren wat spam is.
 

 
Kan de DSE-spamdetector nieuwe spam ontdekken?
 
Onze spamdetector maakt gebruik van een flink aantal criteria waarmee het nieuwe spam kan ontdekken. Heel veel nieuwe spam wordt zo ontdekt en netjes gemarkeerd als spam. Toch komen er nog berichten ongehinderd doorheen als de spammer zijn spambericht heel slim heeft gemaakt. Dat soort berichten kun je soms tegenhouden door de afzender in jouw blacklist te zetten. Je traint daarmee ook de spamdetector zodat ook andere gebruikers er voordeel aan hebben.

Jij kunt ons helpen de spamdetectie nog slimmer te maken en wel op de volgende manier:
Iedereen heeft in zijn mailbox op DSE een map Spam.
Slipt er toch nog een e-mail door onze spamdetector, verplaats dan in webmail (of met je eigen IMAP client) die bewuste e-mail naar de map Spam. Onze spamdetector leert ervan als jij berichten naar de map Spam verplaatst (dan is het spam) of als jij ze eruit haalt (dan is het klaarblijkelijk toch geen spam). Daarmee is de kans groter dat een soortgelijk spambericht een volgende keer wel gedetecteerd wordt (dit heet een 'Baysian filter').
De spam-berichten blijven maximaal 10 dagen in de map Spam staan. Daarna verwijderen wij die mail uit die map.

Opmerking: zet alleen die mailtjes in de Spam map die overduidelijk ook voor andere DSE-gebruikers echte spam is!!
 

 
Hoe komen die spammers aan mijn e-mailadres?
 
Er zijn op internet allerlei 'spamrobots' die continu op zoek zijn naar e-mailadressen om spam heen te sturen. Welkom in de wereld van de cyber-crime! Hier zijn wat makkelijke prooien:
 • op websites staat vaak een e-mailadres als contact.
 • nieuwsgroepen staan vol met e-mailadressen
 • veel 'gratis' services hebben in de kleine lettertjes staan dat ze aan anderen jouw e-mailadres mogen doorgeven (NIET bij DSE !)
 • wie kettingbrieven doorstuurt of met een virus besmet is verspreidt zijn e-mailadres ook!
 • spammers nemen vaak een slim plaatje in hun spammail op. Zodra je de mail leest maak je contact met de server van de spammer die dan weet dat jij zijn bericht gelezen hebt. En dus gaat die nog meer spam sturen!
 • er zijn veel sites waar je stiekem naar toegelokt wordt en gevraagd wordt jouw gegevens in te vullen. Die sites doen zich dan b.v. voor alsof ze een officiele site zijn van jouw bank. Trap daar niet in!
 • bij veel e-mailberichten van spammers staat onderaan de mogelijkheid je af te melden. Doe dat niet want dan weten ze dat jouw e-mailadres nog bestaat en krijg je als 'beloning' een extra lading spam...
 • spammers gokken ook vaak naar een e-mail adres. Er is b.v. een zeer grote kans dat e-mailadressen met jan@... of piet@... bestaan. Dus krijgen accounts met bekende persoonsnamen vaker spam.
 • het merendeel van de PC's is tegenwoordig besmet met allerlei stiekeme spy-ware. Die programma's verzamelen b.v. e-mailadressen op je pc en sturen die door naar de spammers. Let dus op en installeer niet lukraak vage programma's met spyware.
 • veel mailprogramma's slaan automatisch de mailadressen van de afzenders op in het adresboek. Als jij dus mail naar een ander stuurt, is de kans groot dat je daar in dat adresboek komt te staan. En als die ander ook nog een virus/spy-ware besmetting heeft (een tamelijk grote kans...) wordt jouw e-mailadres voortaan gebruikt voor spam!
 • enz....
Lees voor de details dit (engelstalige) artikel maar eens door: dan weet je hoe jouw e-mail adres makkelijk in andere handen kan komen...

Voor alle duidelijkheid: DSE zal NOOIT e-mail adressen van DSE-gebruikers aan derden verstrekken. Jouw privacy is voor ons erg belangrijk.
 

 
De spam-mail is niet voor mij bestemd ...
 
Heel vaak lijkt het erop dat de spammail verkeerd bezorgd is omdat die aan iemand anders gericht schijnt te zijn. Toch is dat geen fout. Spammers sturen een bericht vaak via een z.g. "BCC:" waarbij de e-mailadressen van de geadresseerden onzichtbaar blijven. Als er dus een spambericht in je mailbox zit stond jouw adres wel degelijk op de (verborgen) verzendlijst.

Normaal zijn de headers van de e-mail berichten onzichtbaar.
Wil je ze bekijken lees dan hier verder (engelstalig) over hoe dat in jouw e-mailpakket kan.
 

 
Ik stuur mijn spam naar Spam. Moet ik dan nog iets doen?
 
Je hoeft niets te doen, want alle mailtjes die in de map Spam staan worden na 10 dagen automatisch verwijderd. Als je wilt controleren of er tussen die spam geen echte mailtjes staan, moet je wel tenminste eens per 10 dagen in de map Spam kijken. Er kán natuurlijk altijd een belangrijk bericht tussen zitten.

Het kan overigens zijn dat je in Webmail de map Spam nog niet ziet. Die map wordt automatisch aangemaakt zodra daarin spam afgeleverd wordt. Daarna zal je Webmail nog moeten vertellen dat Webmail die map moet tonen. Lees hier hoe je dat kunt instellen.
 

 
Werkt de spam-detectie ook voor doorgestuurde mail?
 
Als je er voor gekozen hebt dat al jouw mail van DSE automatisch doorgestuurd wordt naar een ander e-mail-adres zal de spamdetectie sinds september 2018 ook werken. Alle berichten die als SPAM gedetekteerd worden zullen NIET doorgestuurd worden maar worden direct in de SPAM map geplaatst.
De automatische viruscheck die DSE voor alle mail uitvoert werkt overigens ook voor de mail die doorgestuurd wordt.
 
 
Kan ik mijn e-mailadres laten verwijderen bij de spammer?
 
Dat zal niet zo makkelijk gaan. Veel spammers hebben een z.g. 'opt-out'-optie onderaan hun bericht. Daarmee kan je op een link klikken om te vertellen dat jouw e-mail adres uit de verzendlijst verwijderd moet worden. Meestal werkt dat niet en zal het resultaat zijn dat je juist meer spam ontvangt. Je hebt immers gereageerd en dat maakt je een interessante prooi!
Alleen als je de afzender volledig vertrouwt (b.v. een nieuwsbrief van je eigen krant) heeft het zin om je 'af te melden'. In alle andere gevallen NOOIT reageren op de spammail.
 
 
Waarom toont DSE mijn spam in een attachment?
 
DSE levert alle berichten die voor jou bestemd af, of het nu spam is of een gewoon bericht. Jij moet de keuze maken wat je ermee wilt doen.

DSE zal berichten waarvan ze denkt dat het spam is wel eerst in een 'attachment/bijlage' zetten. Daarmee voorkomen we dat je die berichten per ongeluk te snel leest en daarmee de spammer via een 'slim plaatje' in die mail ongemerkt vertelt dat je de mail gelezen hebt en hem dus aanspoort nog meer spam te sturen.

Er kunnen twee soorten plaatjes in je HTML-mail staan: plaatjes die al bij je mail gevoegd waren en links naar plaatjes die op een andere server staan. Met name die laatste plaatjes kunnen gevaarlijk zijn om de volgende redenen:
- Spammers kunnen daarmee jouw e-mail adres valideren
- De afzender kan onmiddellijk zien dat jij de mail gelezen hebt

Spamassasin zal steeds proberen een stukje van de gewone tekst van het spambericht te laten zien. Als je vermoedt dat het geen spam is kan je de attachment gerust openen. Lijkt het spam, blijf dan liever van die attachment af.
 

 
Ik kan van bepaalde mensen geen mail ontvangen.
 
Mail wordt verzonden via een mailserver. Als er via zo'n mailserver veel spam verstuurd wordt zullen er ook veel klachten komen. Treedt de eigenaar van die mailserver niet effectief op tegen spammers die zijn mailserver misbruiken, dan zal die mailserver automatisch tijdelijk op diverse zwarte lijsten (blacklists) komen te staan.
Om de hoeveelheid spam te verminderen blokkeren veel providers het ontvangen van mail die van zo'n verdachte mailserver komt. DSE doet dat ook. Daarmee kunnen we al ruim de helft van alle aangeboden spam bij de voordeur weigeren en daarmee de spam-overlast voor onze gebruikers beperken!
DSE zal bij het weigeren van een mail een foutboodschap terugsturen naar de originele zender. Daarin staat dan dat de originele mailserver op een blacklist staat (b.v. smtp;554 Service unavailable; Client host [xxx.xxx.xxx.x] blocked using bl.spamcop.net; ).

Wat kun je doen als jouw mail om die reden niet door DSE ontvangen kan worden?
Als je aan het spammen was: stop met het spammen! Als het gewone mail is: klaag bij de eigenaar van de mailserver (meestal is dat de provider waar jij de internettoegang van krijgt).
Als die provider onvoldoende optreedt tegen misbruik van zijn mailserver is de kans groot dat zo'n mailblokkade vaker zal optreden. We zien dat de laatste tijd veel bij b.v. de mailservers van Planet.
 

 
Waar vind ik meer info over spam?
 
Over spam is veel geschreven en dus veel te vinden. Kijk maar eens hier: