registreren | inloggen
Gebruikersnaam Wachtwoord

 
DSE veelgestelde vragen

extra faciliteiten
 1. Wat zijn extra faciliteiten en hoe vraag ik ze aan?
 2. Heeft het zin als ik een aanvraag voor extra faciliteiten indien?
 3. Blijf ik toegekende extra faciliteiten altijd behouden?

extra faciliteiten


 
Wat zijn extra faciliteiten en hoe vraag ik ze aan?
 
Een overzicht van alle faciliteiten tref je hier aan.

Soms biedt de standaard faciliteiten net niet genoeg mogelijkheden voor een organisatie of een belangrijk initiatief. Gebruikers van DSE kunnen dan namens een organisatie of op persoonlijke titel voor hun DSE-gebruikersaccount een specifieke extra faciliteit aanvragen zoals b.v. extra diskruimte of een grotere limiet in het dataverkeer naar de website. Er gelden wel een aantal strikte voorwaarden:

 • op het DSE-account moet al een werkende web-site staan waaruit de bedoelingen duidelijk blijken
 • er dient vanuit de activiteiten van dat account een duidelijke relatie te bestaan naar de regio Eindhoven
 • de site moet breed interessant zijn voor de regio Eindhoven (dus geen privť site)
 • de te verkrijgen extra faciliteit moet aantoonbaar nodig zijn om een extra bijdrage te leveren aan de doelstellingen van DSE
 • commerciŽle activiteiten die niet bijdragen aan de doelstellingen van DSE zijn niet toegestaan (dit geldt ook voor de normale faciliteiten...)
=> Een aanvraag voor een extra faciliteit (mits beschikbaar) kan pas ingediend worden nadat aan de bovenstaande criteria voldaan is. Stuur daartoe een gemotiveerd verzoek naar helpdesk@dse.nl

Extra faciliteiten die nu beschikbaar zijn:
- meer diskruimte
- hogere limiet m.b.t. het dataverkeer


 

 
Heeft het zin als ik een aanvraag voor extra faciliteiten indien?
 
Als je aan alle strikte voorwaarden voldoet: ja!
Wanneer heeft het geen zin om een extra faciliteit aan te vragen? B.v.
 • als de site niet specifiek interessant voor de regio Eindhoven is. Dus b.v. geen
  - site van een hondenfokker uit Almere
  - landelijke keten van behangers
 • als de site niet of slecht werkt
 • als de site niet interessant voor anderen is
 • als de site meer het karakter van een persoonlijke homepage heeft
 • de site commerciele activiteiten ontplooit die het non-profit karakter van DSE schaden
 • als niet duidelijk is op welke manier die specifieke extra faciliteit ingezet wordt voor de versterking van de doelstellingen van DSE.

 
 
Blijf ik toegekende extra faciliteiten altijd behouden?
 
Bij het verlenen van extra faciliteiten bekijken wij of de aanvraag voldoende gemotiveerd is.
Periodiek bekijken wij het gebruik van die extra faciliteiten opnieuw. Als wij dan constateren dat die extra faciliteiten niet (meer) gebruikt worden voor het doel waarvoor wij ze gegegeven hebben, zullen die faciliteiten teruggebracht worden tot de normale gebruikerstatus.