registreren | inloggen
Gebruikersnaam Wachtwoord

Portal-blog van gouddelver

Nachtwandeling in sneeuw

 Foto: Rien Valk

Foto: Rien Valk

De witte wereld is een wonder,
Het vele vuil zit eind’lijk onder.
Zacht zetten zich mijn stappen neer,
Op aarde keert de eerbied weer
En heerst er stilte voor één keer.

Nederland gaat oorlogvoeren in Afghanistan

Terwijl we in de vorige eeuw, afgebeuld door WO II, kozen voor vrede en ons bij de NAVO aansloten om ons te VERDEDIGEN, gaan we nu in Afghanistan AANVALLEN. Terwijl niet voldaan is aan de voorwaarden om ons leger in te zetten - ons land is niet aangevallen, noch is dat gebeurd bij een van onze NAVO-bondgenoten -, besluit onze regering toch - zelfs buiten het parlement om - mee te gaan doen aan oorlogvoering in den vreemde. Hoeveel nieuwe vijanden maken wij door deze keuze? En wiens schuld is het als er straks gevulde lijkenzakken op Eindhoven Airport worden afgeleverd?

'n Typisch Nederlands sneeuwtje

Foto: Rien Valk geïnspireerd door gouddelver

Foto: Rien Valk geïnspireerd door gouddelver

’t Soeffelt zachtjes naar beneden,
’t dwarrelt licht en zonder reden
in het lamplicht van de steden.

Het gekkenhuis

In de centra van de grote steden weigerden enkele honderdtallen mes-stekende, tasjes-rovende, wild-plassende of herrie- en ruziemakende jongeren de politie wel eens hun ware naam en huisadres op te geven. En zwartrijders in trein of tram bezorgden conducteurs en spoorwegpolitie soms urenlang overwerk omdat hun identiteit niet kon worden vastgesteld. Toen werd de identificatieplicht ingevoerd. Nu worstelen ieder etmaal duizenden bejaarden en bejaardenverzorgers, alvorens het woonoord kan worden verlaten, met de prangende vraag 'Waar heb ik, waar heeft zij, o waar heeft hij mijn/haar/zijn identiteitskaart toch gelaten?'

Doodsnood

Woorden worden soms misbruikt - en daardoor misvormd - om er politieke doelen mee te bereiken. Zo trachtten Hirsi Ali en andere Tweede-Kamerleden vrijdag minister Donner tot krachtiger beschermingsmaatregelen te bewegen door te schermen met 'honderd vrouwen in acute doodsnood'. Bedoeld werden hiermee vrouwen die uit vrees voor eerwraak gevlucht waren naar opvanghuizen voor bedreigde vrouwen.

Waarom 50 km max. op Karel de Grotelaan?

Gisteren viel een betaalprentje van € 30 op mijn deurmat, omdat ik 61 km gereden had op de Karel de Grotelaan. Fout van mij natuurlijk, maar waarom mag op deze brede invalsweg, die behoudens een paar gelijkvloerse kruisingen vergeleken moet worden met de Kennedylaan, geen 70 km gereden worden? 50 km is op die lange baan een onnatuurlijke snelheid, die waarschijnlijk wel de boetenpot flink spekt maar overigens nergens toe dient.

Hoe mooi was de Hermanus Boexstraat!

Triest dat Vogelzang in de Hermanus Boexstraat niet meer te horen is! Niet alleen doordat de gelijknamige electronicazaak het loodje heeft moeten leggen, maar ook omdat de mooie, vogelvriendelijke bomen die - blijkens een foto in het ED van 4 februari - deze straat nog in 1992 een levendig en gezellig aanzien gaven, allemaal verdwenen zijn.

Waar is het Academisch Genootschap?

Vanavond weer eens wat achterstallige kranten doorgenomen. Kwam daarbij een club tegen die ik eigenlijk wel op de DSE-website verwacht had: het Academisch Genootschap, dat met zijn twaalfde lustrum al zes keer zo ver is als zijn Digitale Pendant. Ook verwoed zoeken bij de Regio-Links leverde niets op: wel in het voorbijsurfen een Witte Raaf, maar geen AG.
Zou het genootschap toevalligerwijze slechts bestaan uit lieden die in hun studententijd obscuur werden genoemd? Ook de journalist van het ED (4 februari)verbaasde zich er over 'dat de bevolking van Eindhoven zelf dit gezelschap na zo'n zestig jaar eigenlijk nog steeds niet goed kent.'

De Vooruitgang 1

In Veldhoven heeft men vorig jaar voor superbus Phileas niet alleen de wijk d'Ekker links laten liggen en het aantal haltes verminderd, maar ook de uitvoegstroken bij de haltes opgeheven. Intussen is de Phileas in geen velden of wegen meer te bekennen en stoppen de oude vertrouwde Hermesbakken gewoon langs het rechtgetrokken trottoir op de rechter weghelft. Achteropkomende fietsers en automobilisten moeten maar zien hoe ze er heelhuids langs komen.

Mist en licht

Lopend in de mist,
De wereld ineens van jou.
Of ongemerkt gekist
In watten van vocht en kou?

Het stippenlicht omfloerst
Door onbestemde vloed
Waardoor de rijder koerst.
Ziet hij de weg wel goed?

Rien Valk en Gouddelver

PvdA: ’Zet ouders bij jeugd in trein’

Het Eindhovens Dagblad bericht op vrijdag 28 januari 2005: ‘Ouders van jongeren die problemen veroorzaken op de vrijdagnachttrein tussen Eindhoven en Boxtel, moeten bij toerbeurt meereizen met hun kinderen.’
Toelichting op dit lumineuze idee geeft PvdA-statenlid Rob Althuizen, van wie in de krant een innemend portret is bijgeplaatst: ‘Door de identificatieplicht kun je vaststellen welke jongeren op die trein meereizen. Je kunt daarna de ouders benaderen. De ouders kunnen dan een pool maken waarin ze om de beurt met de jongeren meereizen.’

Colbertje als harnas

Behalve het streepjespak, waar ik al eens een spotdicht op maakte, is typerend voor het neoconservatieve tijdperk waarin we sinds enige jaren aangeland zijn: het met drie knopen gesloten colbertje. Je moet er maar eens op letten: weermannen en andere belangrijke buisheren, zoals presentatoren van actualiteitenprogramma's, vertonen zich gewoonlijk niet meer - zoals mijn moeder mij leerde - met een losjes om de schouders hangend jasje, met slechts de middelste van de drie knopen dicht, maar met een liefst donker, drievoudig dichtgeknoopt colbert dat strak en stevig om de tors zit. Het harnas is weer in de mode. Zou er oorlog komen?

Identificatieplicht onjuist gebruikt

Wat te vrezen viel is drie weken na invoering al gebeurd: de identificatieplicht wordt misbruikt. ‘Dertien ‘rellende’ jongeren hebben het afgelopen weekend in het centrum van Eindhoven een boete van vijftig euro gekregen omdat ze geen geldig legitimatiebewijs bij zich hadden. De jongeren hadden zich voornamelijk op Stratumseind schuldig gemaakt aan wildplassen en het op straat gooien van glas’, aldus het ED van 25 jan. Wat doet de politie? Die treedt niet op tegen de overtredingen, maar vraagt de jongelui naar hun papiertje.

Opgravingen op Catharinaplein

Ten behoeve van archeologisch DNA-onderzoek mag van B en W Eindhoven het Catharinaplein worden opgebroken en mogen de zeventien platanen voor de Catharinakerk worden gekapt, las ik 12 januari in het Eindhovens Dagblad. Van mij mag dan meteen ook de Rode Vloek tegenover de kerk worden meegenomen.

Toelichting voor vreemdelingen in Eindhoven: met de Rode Vloek bedoel ik het pasgebouw

De Muzerije

De Westerhout Groep neemt in Veldhoven Brasserie De Muzerije over, maar niet de naam. De directie heeft bekendgemaakt dat er een prijsvraag wordt uitgeschreven om een nieuwe naam te vinden (bericht in het Eindhovens Dagblad, 15 december 2004)

Wanneer de Muzerije werd gesticht
zal over honderd jaar geen mens meer weten.
Wat in dit dorp aan goeds wordt opgericht
wordt tien jaar later aan de kant gesmeten.
XML-feed