De ijssporter, de sigaar en de eigen doos

Vandaag viel mijn oog op berichten in de media over ProRail. Staatssecretaris Sharon Dijksma, de kersverse opvolger van Wilma Mansveld, constateert twee misstanden: 1) ProRail geeft de beschikbare euro’s voor noodzakelijke onderhoud van het spoor niet uit en 2) bij grote verbouwingen van stations lopen de kosten enorm uit de ProRail-hand. In Eindhoven wijkt de situatie nauwelijks af, ook zonder tussenkomst van ProRail.

Vandaag viel mijn oog op berichten in de media over ProRail. Staatssecretaris Sharon Dijksma, de kersverse opvolger van Wilma Mansveld, constateert twee misstanden: 1) ProRail geeft de beschikbare euro’s voor noodzakelijke onderhoud van het spoor niet uit en 2) bij grote verbouwingen van stations lopen de kosten enorm uit de ProRail-hand. In Eindhoven wijkt de situatie nauwelijks af, ook zonder tussenkomst van ProRail.

Onderhoud en onderhoudskosten vooruitschuiven
Binnen de Genneper Parken liggen twee (deel)accommodaties momenteel op het politieke hakblok: het pretgedeelte van De Tongelreep en het gehele ijssportcentrum. Voor beide faciliteiten is jaarlijks een bepaald bedrag apart gelegd omwille van de bekostiging van grote onderhoudsinvesteringen. We noemen dat ook wel reserveringen. Wanneer je het onderhoud van een accommodatie goed uitvoert, zul je die reserveringen dus ook moeten aanspreken. De verantwoordelijken voor het zwembad en de ijsbaan hebben het onderhoud van beide accommodaties de laatste jaren tot een minimum beperkt en zoveel mogelijk onderhoud vooruit geschoven. De opgebouwde spaarpot van beide accommodaties werd bovendien niet genoemd en evenmin werd de waarde genoemd van het jarenlange oppot- en uitstelbeleid. De vraag was: waarom?

Het ijssportcentrum een bouwval
Terugkijkend op het afgelopen half jaar vallen een aantal puzzelstukjes in elkaar. De heer Van den Hoogenband deed een schot voor de boeg en noemde het ijssportcentrum een faciliteit die zonder enorme investeringen onmogelijk nog lang dienst kon doen. Een bouwval was het nog net niet, maar er zouden enorme kosten op de Eindhovense gemeenschap afkomen. Zijn suggestie: bouw een nieuwe ijsbaan tegen het Tongelreep aan, hetgeen mooi uitkomt want verbouwen moeten we daar toch. Laten we er een mooie multifunctionele accommodatie van maken.

Wat Van den Hoogenband niet vertelde was dat de noodzakelijk geachte technische update van de ijsbaan nauwelijks een miljoen euro zou gaan kosten en evenmin lichtte hij toe dat het ijssportcentrum over een onderhoudsreserve beschikt van 4 à 5 miljoen euro. Dat laatste is door het sectorhoofd Maatschappelijk Vastgoed en Sport letterlijk gezegd tijdens twee interne bijeenkomsten. Met andere woorden: de Eindhovense gemeenschap heeft weinig te vrezen van het eventuele onderhoud want men heeft er geld voor opzij gezet. Begint u de ProRail-parallel al te herkennen?

Tongelreep golfslagbad kan echt niet meer
Waar je in het ijssportcentrum moet zoeken naar ‘achterstalligheden’ is het bij een bezoek aan het Tongelreep pret-gedeelte sneller duidelijk dat de accommodatie schreeuwt om onderhoud. Ook in dit geval werd herhaaldelijk beweerd dat het onderhoud veel te kostbaar zou zijn, zeker wanneer je je openlijk de vraag stelt of een zwembad met glijbanen en bubbelbaden wel behoort tot een gemeentelijke portefeuille.

Maar als je verder terugkijkt dan je zwemvlies lang is, dan zou je ook kunnen bedenken: hoe zou het Tongelreep erbij gestaan hebben als het wél goed zou zijn onderhouden? Zouden we dan nu alsnog de actuele discussie hebben gehad? Zouden uw en mijn (klein)kinderen dan wél nog jaren naar een ontspannen dagje waterpret kunnen fietsen? Voor wie dacht dat daarvoor geen geld beschikbaar was, die heeft het mis. De pot met Tongelreep-onderhoudsreserveringen staat op 5 miljoen euro: jaarlijks opgepot en onaangeroerd door het onderhoud stelselmatig vooruit te schuiven. We zien opnieuw hetzelfde onderhoudsstramien waarmee staatssecretaris Dijksma spoornetbeheerder ProRail typeert. Maar de parallel gaat verder dan alleen het onderhoud…

ProRail en Genneper Parken: “Ik wil bouwen!”
Wie de website van ProRail bezoekt ontkomt er niet aan: het bedrijf benadrukt de prachtige bouwsels die het heeft weten te realiseren: Rotterdam CS, Arnhem, Delft, Den Haag. Allemaal even prachtig, maar geen van deze bouwsels heeft ook maar iets te maken met de meest wezenlijke taak: een spoornet beheren.

Bij het gebiedsmanagement van Genneper Parken blijkt dat niet anders. In 2014 heeft men intern al een plan voor een ongetwijfeld prachtig combinatiegebouw gelanceerd, terwijl de Eindhovense Raad nog geen twee jaar daarvoor aan de sport-ambtenaren de opdracht gaf te komen tot betere exploitatie.

Maar nieuwbouw is te duur, toch?
De nieuwbouwlust was er en is er nog steeds. De interne roep om een multi functionele accommodatie is nog net zo levendig als in 2014. De verantwoordelijken binnen de sector Maatschappelijk Vastgoed en Sport benadrukken lagere jaarlijkse exploitatiekosten indien nieuw kunstijs wordt aangelegd tegen het Pieter van den Hoogenband-stadion. Die lagere kosten zijn voor een groot deel verklaarbaar doordat in het multifunctionele concept geen 400 meter baan meer bestaat. Daarvoor ontbreekt simpelweg de ruimte: pech voor de Eindhovense Sven Kramers en Irene Wüsts.

Maar de exploitatiekostenvergelijking is helemaal een mooi construct als je je verdiept in rekenmethode die wordt gehanteerd om de drie scenario’s te vergelijken. Het gaat dan om de volgende opties, waarbij A de enige optie is die de bezuinigingsdoelstelling realiseert:

A) geen ijs;
B) nieuw ijs (Multi Functionele Accommodatie);
C) oud ijs (bestaande ijssportcentrum).

In politiek opzicht valt ‘geen ijs’ waarschijnlijk af door de hoeveelheid protest en de intensiteit daarvan. Optie C is onder druk komen te staan door (vreemde) kostenposten in de jaaroverzichten en een gefingeerde miljoenenverslindende onderhoudsachterstand. En dus…

Nieuw ijs oftewel de eigen sigaar
Was in 2014 een nieuwbouw klaarblijkelijk nog te kostbaar (naar schatting 25 miljoen euro inclusief frictiekosten), anno 2015 heeft men daar een oplossing voor gevonden: we betalen de nieuwbouw van de centjes die we onterecht niet uitgegeven hebben aan regulier onderhoud van de ijsbaan en de Tongelreep. Deze reserveringen zijn samen goed voor 9 à 10 miljoen euro waardoor nieuwbouw ogenschijnlijk een stuk betaalbaarder uitpakt. De schijn zit ‘m daarin, dat wanneer je de onderhoudseuro’s gebruikt voor doorrekening van nieuwbouw, dat je die centen dan ook dient mee te rekenen als je de exploitatie van de bestaande faciliteiten doorrekent.

Aangezien ik niet zo’n rekenwonder ben, heb ik het vanavond bij een proefles van een Sportmanagement MBA aangehaald. De docent gebruikte het meteen voor een opdracht in de les voor toekomstig ambtelijk talent. Zo zag uiteindelijk het bord eruit:

Bekwame mensen
En zo zou het best eens kunnen zijn dat we in Eindhoven uiteindelijk blij en trots een onnodig dure nieuwe ijsbaan omarmen. Niet omdat het moet, maar omdat het kan. Net zoals de Arnhemmer inmiddels fier door het nieuwe station wandelt. Met dank aan de bekwame ambtenaren van Maatschappelijk Vastgoed en Sport… en de mensen van ProRail natuurlijk!

Dinsdag 1 december a.s. zal het expertpanel zijn kijk op zaken geven inclusief een advies. Aanvang 20.15 uur in Hal van Honderd