Weergave reacties

Je hebt controle over de weergave van je reacties zoals genest commentaar, paginatie en de reactie volgorde. Je kunt dit aanpassen via Instellingen -> Reacties op je dashboard.

Met de optie genest commentaar zullen reacties direct bij een relevante reactie komen te staan in plaats van op strikt chronologische volgorde. Dat betekent dat je kunt reageren op een reactie dat al een maand oud is of zelfs een jaar oud en je reactie zal op die plek komen te staan. Je beheert de conversatie door het aantal niveaus aan te geven die zijn toegestaan (1-10). Het advies is om 3 niveaus aan te houden om de conversatie gefocust te houden. Een voorbeeld met het Contempt thema.

Threaded comments with the Contempt theme

Om jou en je lezers te behouden van RSI in je scroll vinger kun je de reacties opbreken in pagina’s. Je beslist zelf waar je het (geneste) commentaar wilt breken en of je de eerste of laatste pagina weer wilt geven als startpunt.

De volgorde van de reacties is een eigen keuze. Wil je de lezers laten zien wat het laatst geplaatste commentaar was, dan geef je de meest recente reactie weer bovenaan de pagina. Als je denkt dat de geschiedenis van een conversatie belangrijk is dan geef je de oudste reactie weer bovenaan de pagina.

Comments are closed.