MAD emergent art center is laboratory, platform and provider on the intersection of art, science and technology

Puls artists

<< ENG << • >> NL >>

MAD emergent art center is laboratorium, platform en provider op het raakvlak van kunst, wetenschap en technologie

 

Tom Veeger

Is an architect in his own office and studio, Veeger Verbakel is active in a field of Visual Arts in the construction of facilities where the light and medium are important.

In recent years, the fringes of the architecture in many projects within the theater, the lighting and architecture explores the visual arts.

Projects such as the AH XL in Eindhoven with a light wall of 60 meter by 6 meter, the lighting design for the Demer Passage in the center of Eindhoven and the lighting plan for the Chamber of Commerce are clear examples.

The plants are in various museums, arts festivals and initiatives as shown at home and abroad.

>>veegerverbakel.nl

>>PULS HOME

Tom Veeger

Is werkzaam als architect binnen zijn eigen bureau Atelier VeegerVerbakel en actief op gebied van Beeldende Kunst met de bouw van installaties waarbij het medium Licht en belangrijke rol speelt.

In de afgelopen jaren zijn de randgebieden van de architectuur in de vele projecten binnen het theater, de lichtarchitectuur en de beeldende kunst verkent.

Projecten als de AH XL in Eindhoven met een lichtwand van 60 meter bij 6 meter, het lichtontwerp voor de Demerpassage in het centrum van Eindhoven en het lichtplan voor de Kamer van Koophandel zijn hier duidelijke voorbeelden van.

De installaties zijn in diverse musea , kunstiniatieven en festivals in binnen en buitenland getoond.

>>veegerverbakel.nl

>>PULS HOME

 


Mario van Horrik


Born in 1956 in Eindhoven. After high school, followed a study at the Catholic Social Academy, den Elzent in Eindhoven.

In 1978 graduated as a cultural worker. After some years part-time working as supervisor of music and dance courses to teach musical expression in primary schools by the Artistic Education Foundation in Eindhoven, was employed by Mario, The Klein, a theater movement from Eindhoven olv Halina Witek. Since 1982 member of Mario, The Maciunas Ensemble with Paul Panhuijsen, Jan van Riet and Leon van Noorden.

This group spent 1 and 3 LP album, and is now working on a film document.

The Maciunas Ensemble performed including during the famous New Music America Festival in Houston, Paris, Berlin, Basel, Frankfurt, and the Hessische Rundfunk

Petra Dubach

PETRA Dubach (Eindhoven, 1954) began her career as a dancer. From solo dance choreography and her work has developed more towards performance. Movement in conjunction with sound forms the basis of her current work.

>>over de kunstenaar

>>PULS HOME

Mario van Horrik

Geboren in 1956 te Eindhoven. Na de middelbare school een studie gevolgd aan de
Katholieke Sociale Academie ‚ den Elzent, in Eindhoven. In 1978 afgestudeerd als cultureel werker.
Na enige jaren part-time gewerkt te hebben als muzikaal begeleider van danscursussen en het geven van lessen muzikale expressie op basisscholen bij de Stichting Kunstzinnige Vorming in Eindhoven, kwam Mario in dienst bij‚ Het Klein, een bewegingstheatergroep uit Eindhoven o.l.v. Halina Witek.

Vanaf 1982 is Mario lid van ‚het Maciunas Ensemble met Paul Panhuijsen, Jan van Riet en Leon van Noorden.

Deze groep bracht 1 LP en 3 CD uit, en is nu bezig met een filmdocument. Het Maciunas Ensemble trad onder meer op tijdens het fameuze New Music America Festival in Houston, in Parijs, Berlijn, Basel, Frankfurt, en voor de Hessische Rundfunk

Petra Dubach

PETRA DUBACH (Eindhoven, 1954) begon haar loopbaan als danseres. Vanuit solodans en choreografie ontwikkelde haar werk zich steeds meer richting performance. Beweging in combinatie met geluid vormt de basis van haar huidig werk.

>>over de kunstenaar

>>PULS HOME


Ralf Brodruck

The setup consists of two parallel walls of hay stacked blocks of approximately 4 meter long and 3 meter width for a distance of about 20 cm.

Who are among the main crossing between the two walls and across the street calls, notes that the acoustic damping of the hay so great that the sound of own voice is almost completely absorbed.

The sound is not reflected and the scope of own voice is not as big as we expected involuntarily.

This expectation is based on our experience with the world and almost our whole approach, not the spatial orientation, is composed of such involuntary expectations. We become aware of their existence at the time they are not answered. Exactly that moment without sound.

>>PULS HOME

Ralf Brodruck


De opstelling bestaat uit twee evenwijdige wanden van gestapelde hooiblokken van circa 4 meter lang en 3 meter breed en met een onderlinge afstand van circa 20 cm. Wie zijn hoofd tussen de tussen de beide wanden steekt en naar de overkant roept, merkt dat de akoestische demping van het hooi zo groot is, dat het geluid van de eigen stem vrijwel volledig wordt geabsorbeerd.

Het geluid wordt niet gereflecteerd en de reikwijdte van de eigen stem is niet zo groot als men onwillekeurig verwacht.

Deze verwachting is gebaseerd op onze ervaring met de wereld en vrijwel onze hele oriëntatie, ook de niet ruimtelijke oriëntatie, is opgebouwd uit dit soort onwillekeurige verwachtingen.

We worden ons pas bewust van hun bestaan op het moment dat ze niet worden beantwoord. Precies dat moment zonder geluid.

>>PULS HOME


Rien Daamen

Rien Daamen's interaction designer and knows all about 3D modeling, animation and interactive exhibits. Rien is the indispensable link between the technical designers of Debbie Does Art: he programs the interactive games and determine what interaction will occur between public, movies, animations and environment. It is convenient to many Rien own knowledge of design and applied art.

rien Daamen

Rien Daamen

Rien Daamen is interaction designer en weet alles van 3D-modeling, animatie en interactieve opstellingen. Rien is de onontbeerlijke technische schakel tussen de vormgevers van Debbie does Art: hij programmeert de interactieve spellen en bepaalt welke interactie er zal ontstaan tussen publiek, filmpjes, animaties en omgeving. Daarbij is het handig dat Rien zelf ook veel kennis heeft van vormgeving en toegepaste kunst.

John Fillwalk (USA)

John Fillwalk is the director of the Institute for Digital Intermedia Arts [IDIAlab} at Ball State University - an interdisciplinary and collaborative hybrid reality design studio exploring the intersections of art, science and technology.

He is also an intermedia artist and associate professor of Electronic Art where he works and mentors in media including video, installation, virtual reality and interactive art.

He received his MFA from the University of Iowa in Intermedia and Video Art in 1990, and has since received numerous grants, awards, commissions and fellowships. His video and interactive collaborative works have been exhibited internationally at numerous festivals, galleries and museums.

His most notable exhibitions include: SIGGRAPH Asia 2008, Singapore; 404 International Festival of Electronic Art – on Tour (2008), Italy and Switzerland; Argentina;Prix Ars Electronica 2004: International Cyberarts Festival in Linz, Austria; CYNETart 2004: 8th International Festival for Computer Based Art in Dresden, Germany; 4th Salón de Arte Digital at the Museo de Arte Contemporáneo, Maracaibo, Venezuela; VIDEOFORMES 2007 and 2005: International Video and New Media Festival, Finalist for Grand Prix de la Création Video, Clermont-Ferrand, France; SIGGRAPH 2003 and 2001 International Computer Graphics Conferences; 404 International Festival of Electronic Art (2005), Rosario, Argentina; Galerie Paris-Sud, France; InteractivA ’03 at Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán, Merida, Mexico; Synthese 2005 and 2004: 35th and 34th International Festival of Electronic Music and Art, Bourges, France; 2003 and 2002 Digital Art Competitions, Beecher Center for Art and Technology, Butler Institute of American Art, Youngstown, Ohio; SEAMUS National Conferences 2009, 2006, 2005 and 2004; iMOCA: Indianapolis Museum of Contemporary Art; Digital Sur Festival- Arte Digital Rosario 2003, Rosario, Argentina; the Indianapolis Museum of Art, and the ASCI Digital '02 Exhibition, New York Hall of Science, New York.

 

>>John Fillwalk

 


John Fillwalk (USA)

John Fillwalk is de directeur van het Instituut voor Digitale Intermedia Arts [IDIAlab) bij Ball State University - een interdisciplinaire en hybride reality collaborative design studio het verkennen van de snijpunten van kunst, wetenschap en technologie.

Hij is ook een intermedia kunstenaar en universitair hoofddocent Electronic Art waar hij werkt en coacht in de media, waaronder video, installatie, virtual reality en interactieve kunst.

Hij ontving zijn MFB van de Universiteit van Iowa in Intermedia en videokunst in 1990 en sindsdien ontving hij talrijke subsidies, prijzen, commissies en beurzen.

Zijn video en interactieve collaboratieve werken zijn internationaal tentoongesteld op tal van festivals, galeries en musea.

His most notable exhibitions include: SIGGRAPH Asia 2008, Singapore; 404 International Festival of Electronic Art – on Tour (2008), Italy and Switzerland; Argentina;Prix Ars Electronica 2004: International Cyberarts Festival in Linz, Austria; CYNETart 2004: 8th International Festival for Computer Based Art in Dresden, Germany; 4th Salón de Arte Digital at the Museo de Arte Contemporáneo, Maracaibo, Venezuela; VIDEOFORMES 2007 and 2005: International Video and New Media Festival, Finalist for Grand Prix de la Création Video, Clermont-Ferrand, France; SIGGRAPH 2003 and 2001 International Computer Graphics Conferences; 404 International Festival of Electronic Art (2005), Rosario, Argentina; Galerie Paris-Sud, France; InteractivA ’03 at Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán, Merida, Mexico; Synthese 2005 and 2004: 35th and 34th International Festival of Electronic Music and Art, Bourges, France; 2003 and 2002 Digital Art Competitions, Beecher Center for Art and Technology, Butler Institute of American Art, Youngstown, Ohio; SEAMUS National Conferences 2009, 2006, 2005 and 2004; iMOCA: Indianapolis Museum of Contemporary Art; Digital Sur Festival- Arte Digital Rosario 2003, Rosario, Argentina; the Indianapolis Museum of Art, and the ASCI Digital '02 Exhibition, New York Hall of Science, New York.

 

>>John Fillwalk

 

Jesse Allison

Virtual Worlds Research Specialist, IDIAlab, Assistant Professor of Music Technology, BSU Mr. Allison serves as Virtual Worlds Research Specialist through IDIAlab and is also President of Hardware Engineering of Electrotap, LLC, an innovative human computer interface firm.

Mr. Allison has designed numerous HCI based interfaces involving research in both hardware and software.

He has developed several instructional and artistic bridges in and out of virtual space through a variety of input and output methods, employing several scripting environments.

Through his research at IDIAlab, he has structured the live interoperability direct from virtual worlds, both through direct webservices application programming interfaces as well as database driven and webserver based solutions.

>>PULS HOME


Jesse Allison

Virtual Worlds Research Specialist, IDIAlab, Assistant Professor of Music Technology, BSU Mr Allison dient als Virtual Worlds Research Specialist via IDIAlab en is ook voorzitter van Hardware Engineering van Electrotap, LLC, een innovatieve mens computer interface onderneming.

Dhr Allison ontwierp tal HCI gebaseerde interfaces waarbij het onderzoek in zowel hardware als software.

Hij heeft verschillende educatieve en artistieke bruggen in en uit de virtuele ruimte door een verscheidenheid van input en output-methoden, in dienst verscheidene scripting omgevingen.

Door zijn onderzoek aan IDIAlab, heeft hij de live gestructureerde interoperabiliteit rechtstreeks van virtuele werelden, zowel via directe webservices applicatie programming interfaces alsmede database gedreven en webserver gebaseerde oplossingen.

>>PULS HOME


Daan Roosegaarde

Daan Roosegaarde is an artist working in Rotterdam, the Netherlands. He studied at the Academy of Fine Arts AKI in Enschede and received a Master at the Berlage Institute, a Postgraduate Laboratory of Architecture in Rotterdam.

Roosegaarde's work explores the dynamic relation between architecture, people and e-culture. In this interaction his sculptures create a situation of 'tactile high-tech' where visitor and (public) space become one.

Roosegaarde's interactive projects are internationally exhibited at V2, Netherlands Media Art Institute Montevideo, Tate Modern London, YCAM Japan, National Art Center Tokyo and Venice Biennale 2009.

Currently Daan is the creative director of Studio Roosegaarde, an independent artistic laboratory in which his interactive artworks are created.

>>www.studioroosegaarde.net

>>PULS HOME

 

Daan Roosegaarde

Daan Roosegaarde is een kunstenaar werkt in Rotterdam, Nederland.

Hij studeerde aan de Academie voor Beeldende Kunst AKI in Enschede en ontving een Master aan het Berlage Instituut, een Postgraduate Laboratory of Architecture in Rotterdam. Roosegaarde's werk verkent de dynamische relatie tussen architectuur, mensen en e-cultuur.

In deze interactie zijn beelden creëren een situatie van 'tactiele high-tech' waar bezoekers en (openbare) ruimte zo een geheel wordt. Roosegaarde's interactieve projecten zijn internationaal tentoongesteld bij V2, Nederland Instituut voor Mediakunst Montevideo, Tate Modern London, YCAM Japan, National Art Center Tokyo en Biënnale van Venetië 2009. Momenteel Daan is de creatieve directeur van Studio Roosegaarde, een onafhankelijke artistieke laboratorium waarin zijn interactieve kunstwerken worden gecreëerd.

>>www.studioroosegaarde.net

>>PULS HOME


Edwin van der Heide

Edwin van der Heide (1970) studied Sonology at the Royal Conservatory, where he graduated in 1992. He is working as artist and researcher in the field of sound, space and interaction. His current work is hard to define in the traditional terms of music, sound art or media art because he is often working with specific characteristics a chosen medium. The medium is not meant to 'just' mediate but it's properties become an intrinsic part of the work. Van der Heide is extending the term musical language into spatial, interactive and interdisciplinary directions and going beyond the traditional concert presentation form. The result can either be an installation, a performance or an environment.

Often the audience is placed in the
middle of the work and challenged to actively explore, interact and relate themselves to the work. In 1995 he started lecturing at the interfaculty Image and Sound / ArtScience of the Royal Conservatory and the Royal Arts Academy in The Hague, The Netherlands. Since 2002 he
lectures at the Media Technology MSc program of Leiden University, The Netherlands. In
2007 he became an assistant professor at the same institution.

>>www.evdh.net

>>PULS HOME

Edwin van der Heide

Edwin van der Heide (1970) studeerde Sonologie aan het Koninklijk Conservatorium, waar hij afstudeerde in 1992. Hij is werkzaam als kunstenaar en onderzoeker op het gebied van geluid, ruimte en interactie.

Zijn huidige werk is moeilijk te definiëren in termen van de traditionele muziek, geluid kunst of media art, omdat hij vaak werkt met specifieke kenmerken van een gekozen medium. Het medium is niet bedoeld om 'gewoon' te bemiddelen, maar het is geworden eigenschappen een intrinsiek onderdeel van het werk.

Van der Heide breidt zijn muzikale taal in de ruimtelijke, interactieve en interdisciplinaire richtingen uit en verder gaat dan de traditionele concert presentatie vorm.

Het resultaat kan zowel een installatie, een performance of een omgeving zijn. Vaak wordt het publiek in het midden van het werk uitgedaagd om actief te verkennen, interactie en betrekking hebben zich aan het werk.

In 1995 begon hij les aan de interfacultaire Beeld en Geluid / ArtScience van het Koninklijk Conservatorium en de Koninklijke Kunst Academie in Den Haag, Nederland. Sinds 2002 is hij lezingen op het Media Technology MSc programma van de Universiteit Leiden, Nederland. In 2007 werd hij assistent-professor aan dezelfde instelling.

>>www.evdh.net

>>PULS HOME


Maki Ueda

In my artistic practice I use smell as a medium to incorporate the olfactory sense in art. Speaking generally about smell, we often think about its practical applications: perfumery, toiletry, flavoring etc.

Contrarily, I focus on the parts that are related to memories, emotions, perceptions, and experiences. The smell that I present is like a piece of painting. Currently I am one of the few artists in the world focusing solely on the olfactory sense.

Honorary enough I have been invited to the unique art exhibition with the smells (and of the smells) “If There Ever Was” held in the U.K. in 2008.

>>http://www.ueda.nl

>>PULS HOME

Maki Ueda

In mijn artistieke praktijk gebruik ik geur als een medium om de reukzin in de kunst op te nemen.

Sprekend over het algemeen over geur, we vaak denken over de praktische toepassingen: parfumerieën, toiletartikelen, smaakstoffen etc.

In tegenstelling, focus ik op de onderdelen die betrekking hebben op herinneringen, emoties, waarnemingen en ervaringen. De geur die ik aanwezig is als een stuk van de schilderkunst.

Momenteel ben ik een van de weinige kunstenaars in de wereld zich uitsluitend richt op de reukzin.

Genoeg eer, Ik ben uitgenodigd voor de unieke tentoonstelling met de geuren (en van de geuren) "Als er ooit" in het Verenigd Koninkrijk in 2008.

>>http://www.ueda.nl

>>PULS HOME


Jean Paul Jennen

In his work, Jean-Paul Jennen looks for time and space, with a fascination for the world, the universe, nature and man.

He asks himself what is the difference between the experience of the visible and invisible as individuals and how the boundaries between the one and the other experienced.

Jean-Paul Jennen: "The matter developed by people we can often discover what we are surrounded one.

In China, the different worlds right side; mountains where farmers live in shacks on the land, opposite the huge neon-lit spectacle in the center of the city.

Time here is a kind of rhythm that builds or breaks the world, we constantly renew our world within the universe as we do our daily routine. "In his work this rhythm Jennen will investigate and record.

>>read more

>>PULS HOME

 

Jean Paul Jennen

In zijn werk is Jean-Paul Jennen op zoek naar tijd en ruimte, met een fascinatie voor de wereld, het universum, de natuur en de mens.

Hij vraagt daarbij zichzelf het verschil af tussen de ervaring van het zichtbare en het onzichtbare en hoe we als individu de grenzen tussen het een en het andere ervaren.

Jean-Paul jennen: “Aan de door mensen ontwikkelde materie kunnen we vaak ontdekken in wat voor een omgeven we ons bevinden.

In China liggen de verschillende werelden pal naast elkaar; bergen waar boeren in krotten op het land leven, tegenover het enorm verlichte neon spektakel van het centrum van de stad.

Tijd is hierbij een soort ritme dat de wereld opbouwt of afbreekt, wij vernieuwen telkens onze wereld terwijl we binnen het universum onze dagelijkse routine doen.” In zijn werk wil Jennen dit ritme onderzoeken en vastleggen.

>>lees meer

>>PULS HOME


Rob Moonen

Visual artist and filmmaker, uses various media, including photography, video, sound and internet. Understands himself as an artist spot with humanity, politics and society.

Works mainly on location and frequency with others created interdisciplinary projects. Moonen's work was shown at: PS 1 Moma New York, Munich Haus der Kunst, ZKM Karlsruhe, Kunst Werke Berlin, the Pont Museum in Tilburg, Z33 in Hasselt, OK Zentrum Linz, and in Museum van Bommel van Dam in Venlo.

>>www.robmoonen.nl

>>PULS HOME

 

Rob Moonen

Beeldend kunstenaar en filmmaker, maakt gebruik van uiteenlopende media, zoals fotografie, video, geluid en internet. Verstaat zich als kunstenaar ter plekke met humaniteit, politiek en maatschappij.

Werkt hoofdzakelijk op locatie en veelvuldig met anderen waardoor interdisciplinaire projecten ontstaan. Moonen’s werk was te zien in PS 1 Moma New York, Haus der Kunst München, ZKM Karlsruhe, Kunstwerke Berlin, Museum de Pont te Tilburg, Z33 te Hasselt, OK Zentrum Linz, en in Museum van Bommel van Dam te Venlo. 

>>www.robmoonen.nl

>>PULS HOME


Frans Franssen

1978-1983 Academy of Visual Education Tilburg. Franssen of the images because their special form a feast for the eye and are a constant search for the relationships between the plane and spatial, between figuration and abstraction. Cautiously and sharp while he explores the boundaries between these opposites spanningsvelden.Schijnbare appear in his work and obvious parts of a coherent whole. Color and color to play a prominent role. Art which so clearly goes to look, to do gene representation of what is absent. Thus, the confessed French meaningless media. Therefore, they rarely if ever a title. Their strength lies in the fact that the wealth of experience looking compex.

>>PULS HOME

Frans Franssen

1978-1983 Academie voor Beeldende Vorming Tilburg. De beelden van Franssen zijn vanwege hun bijzondere Vorm een lust voor het oog; zij zijn een voortdurende zoektocht naar de verhoudingen tussen het platte vlak en ruimtelijkheid, tussen Figuratie en Abstractie. Behoedzaam en scherp tegelijk verkent hij de grenzen tussen deze spanningsvelden.Schijnbare tegenpolen blijken in zijn werk vanzelfsprekende en samenhangende delen van één geheel. Kleur en tegenkleur spelen daarbij een prominente rol. Kunst waarbij het zo nadrukkelijk om kijken gaat, hoeft gene representatie te zijn van wat afwezig is. Zo zijn de beleden van Frans geen betekenisdragers. Daarom hebben ze zelden of nooit een titel. Hun kracht schuilt in het feit dat ze de rijkdom van het kijken ervaarbaar maken.

>>PULS HOME