Evensongs in Eindhoven

Capella Vesperale

Bestuurlijke informatie

Voorzitter: vacant (Ton Meijer waarnemend)

Vice-voorzitter: Ton Meijer

Secretaris: Gertruud Smit

Penningmeester: Jan Timmer

Algemeen lid: Herman Meinders