registreren | inloggen
Gebruikersnaam Wachtwoord

Eindhoven en Waalre stemmen met potlood

Ook in de regio Eindhoven zijn er enkele gemeenten die de stemmachines van de SDU gebruikten. Deze stemmachines kan je electronisch afluisteren, zo blijkt uit een onderzoek van de AIVD. De AIVD heeft deze kennis in huis omdat men wel eens computers op afstand moet afluisteren.

Het gaat hier in de regio om de gemeenten Eindhoven en Waalre. Ook Tilburg moet op 22 november gaan stemmen met het ouderwetse potlood. Het gevolg zal zijn dat de uitslagen dan veel later binnenkomen, waarschijnlijk niet meer op 22 november. Dit is ook in Amsterdam van belang, waar men ook met het potlood te werk zal moeten gaan op 22 november.

Stemt allen in Oirschot!!!

/~ron/pics/Bnr-2.gifNee, Eindhoven gaat nog niet stemmen met het potlood. Tilburg ook niet. En het zijn geen stemmachines maar stemcomputers. De term "stemmachine" wordt gebruikt door onze overheid en is misleidend omdat het suggereert dat het om een (mechanisch) apparaat gaat dat maar tot één taak in staat is. Het apparaat is echter gewoon een computer waarop ook doodgewoon software draait. Software die niet voor de burger inzichtelijk is en waarvan we niet kunnen controleren of die onze stem ook daadwerkelijk registreert en eerlijk meetelt.

In Nederland zijn twee typen stemcomputers in gebruik: de SDU NewVote en de NEDAP ES3B. De NEDAP computer wordt in 90% van de gevallen gebruikt. Het systeem van SDU wordt o.a. in Eindhoven gebruikt en is gebaseerd op een Windows PC die met een GPRS-verbinding contact onderhoudt met een centrale server bij SDU (de voormalige staatsdrukkerij).

De Nedap stemcomputer kwam onlangs in handen van de actiegroep Wij vertrouwen stemcomputers niet. Zij toonden van deze NEDAP-computer aan dat daarmee het stemgeheim niet gewaarborgd is doordat buiten het stemlokaal radiosignalen zijn te ontvangen. Bekijk zelf het filmpje.

Het opmerkelijke nu is, dat het ministerie juist de SDU computers heeft afgekeurd omdat die "het stemgeheim onvoldoende waarborgen". Uit onderzoek van de AIVD zou namelijk blijken "dat de Sdu-machine dermate sterke straling en signalen afgeeft dat met elektronische apparatuur tot op tientallen meters afstand het stemgedrag van de kiezer kan worden gevolgd." Hmmm.. maar dat was toch juist aangetoond bij de NEDAP-computer? Of zouden ze de GPRS-signalen bedoelen? Wel fijn dat ze maar 10% hoeven af te keuren zo vlak voor de verkiezingen... Dit riekt opnieuw naar misleiding. Net als trouwens de maatregel om een "niet herschrijfbare chip" [sic] te plaatsen. Alsof het verwijderen van een PROM i.p.v. een EPROM iets zou uitmaken.

Vandaag vergaderden de "getroffen" gemeenten. Volgens een bericht in het Eindhovens Dagblad zal "de gemeente Eindhoven bij de komende verkiezingen mogelijk de oude stemmachines gebruiken." Ze gaan dus waarschijnlijk gewoon hun oude NEDAPs inzetten...

Bij deze roep ik alle Eindhovenaren op om hun stem uit te brengen in Oirschot waar dat in ieder geval nog kan met het rode potlood. Wel op tijd aanvragen! Dat kan schriftelijk tot 8 november en mondeling op het gemeentehuis tot 17 november.

Zie ook de uitzending van EénVandaag en een item van TROS Radar. En bekijk vooral ook de site van Wij vertrouwen stemcomputers niet.

Wat een enorme zwets zeg! Af

Wat een enorme zwets zeg! Af te luisteren? Wie heeft daar zin in? Laat ze maar lekker doen. Iemand die niet voor zijn stem durft uit te komen is toch een slappeling. Die lui van wijvertrouwenniks.nl gaan echt te ver, en Nicolai laat zich heerlijk bedotten. Weer een plens gemeenschapsgeld in een putje. Eindhoven: de groeten, ik stem elders, daar waar wel op een knopje gedrukt kan worden.

Geen zwets!

Lees eerst eens zorgvuldig wat er op http://www.wijvertrouwenstemcomputersniet.nl/ staat. Waar het om gaat is dat er met die nieuwe computersystemen nagenoeg geen echte democratische controle meer mogelijk is. Het komt in de handen van een klein aantal technische mensen. Het zijn systemen die kwetsbaar zijn voor computerfraudeurs die kunnen inbreken en de stemmen manipuleren. Vooral op die systemen die met een draadloos modem werken. Dat iemand zou kunnen zien waarop ik stem vind ik nog niet eens zo'n groot probleem. Het risico van manipulatie wel. Dat kan met computers razend snel. Met stembiljetten lukt dat minder makkelijk in korte tijd.

Eerlijke en controleerbare verkiezingen zijn niet gegarandeerd

bron: foksuk.nl

bron: foksuk.nl

Je kunt je afvragen wie zich hier laat bedotten. Onderschat Nicolaï niet, dit is een slimme zet van hem. Hij reageert hiermee heel handig op de lastige kamervragen en neemt tegelijkertijd de onrust die gezaaid is onder de bevolking weg. Daarnaast ontneemt hij die vervelende actiegroep de kans om naast de Nedap-stemcomputers ook de SDU-computers tot doelwit te maken en zorgt ie er bovendien voor dat minimaal 90 procent van Nederland toch gebruik gaat maken van de omstreden stemcomputers op 22 november!

Je hebt helemaal gelijk als je zegt dat je de mogelijkheid om af te kunnen luisteren niet als serieuze reden voor deze actie kunt zien. Het komt op mij ook eerder over als een afleidingsmanoeuvre.

De actiegroep wil vooral duidelijk maken dat het een heel slecht idee is om het volledige proces van democratische verkiezingen op deze niet-controleerbare manier in handen te geven van het bedrijfsleven. Want let goed op: niet alleen de burger maar ook de overheid is op dit moment niet meer in staat om te controleren of dit proces correct verloopt!

Maar dat slechte nieuws mag natuurlijk niet naar buiten komen. Nicolaï kiest er dus voor om de aandacht af te leiden en schijnbaar de SDU op te offeren.

Op 8 november zal mogelijk een kort geding dienen om alsnog het stemmen met de huidige stemcomputers te laten verbieden. Ik denk dat die eis zou moeten worden toegewezen om de principiële reden dat eerlijke en controleerbare verkiezingen nu niet gegarandeerd kunnen worden.

Politie bewaakt stemproces

De minister zet nu de stemcomputers in 'omdat de verkiezingen moeten doorgaan'. De minister schrapt vrij willekeurig enkele machines die niet voldoen aan het wettelijk criterium en internationale richtlijnen.

Waarom moeten de verkiezingen doorgaan? Omdat ze zijn aangekondigd? Verkiezingen kunnen toch ook weer worden afgeblazen. We weten toch allemaal al wat zo ongeveer de uitkomst wordt. Hoewel kiezers een actieve rol moeten hebben volgens de Kieswet, is die rol beperkt tot de kiesdag zelf.

En dan laat de ministers de computers bewaken door de politie. Ik zal niet ontkennen dat de politie een bepaalde rol vervult in deze samenleving. Maar om nu uitgerekend de staatspolitie het stemproces te laten bewaken, dat is toch volstrekt ridicuul. Zeker als je bedenkt hoe de AIVD in de hele affaire is gerold. De AIVD bezit immers de expertise om computers op afstand af te luisteren, en is om die reden om advies gevraagd.

De minister laat nu computers aanrukken uit de buurlanden, o.a. uit Duitsland. Een Duitse invasie. Of ze voor 22 november nog geherprogrammeerd kunnen worden met alle 26 partijen die deelnemen? Het zal wel moeten, 'want onze democratie, ons democratisch proces kan geen halt worden toegeroepen'.

Kort geding van de baan

De actiegroep Wij vertrouwen stemcomputers niet spant geen kort geding aan. In hun persbericht schrijven ze:

Quote:
We vinden het gerechtvaardigd om ons te blijven verzetten tegen het gebruik van deze generatie stemcomputers. Echter, een dergelijke juridische strijd kan de organisatie van de verkiezingen van 22 november flink in de war schoppen. En dat willen we helemaal niet: om die verkiezingen is het ons allemaal te doen. Het belang van een goed verloop van de aanstaande verkiezingen weegt zwaar voor ons.


Wie niet in Oirschot en dus toch per computer gaat stemmen kan "beleefd protest aantekenen en van de voorzitter van het stembureau verlangen dit bezwaar te vermelden in het Proces-Verbaal."

Kooi van faraday

In een technologische stad als eindhoven zou je toch verwachten dat het probleem met de stem computers in 'no time'is opgelost!

Shame, Shame on you TU

gouden kooi

Dat van die kooi van Faraday, dat staat op de voorpagina van de Volkskrant. Een kooi rond een radio houdt immers alle signalen tegen.
Aluminiumfolie lijkt me ook geschikt. Ik begrijp echter dat men voor het uitlezen van de einduitslag het apparaat dan toch uit die kooi moet halen.

Er loopt al een strafzaak tegen het manipuleren van de uitslag in kieskring 's-Hertogenbosch. Het is eenvoudiger een uitslag van een elektronische stemcomputer te manipuleren dan bij handmatige stemming.

Hoe de politie gaat optreden tegen hackers van de verkiezingsuitslag is me niet duidelijk. Uit het verhaal van de stichting begrijp ik dat het ook mogelijk moet zijn om per radiosignaal in te hacken op een stemcomputer.

Enfin, Balkenende en Bos winnen toch hun titanenstrijd. Het is immers hun democratie.