registreren | inloggen
Gebruikersnaam Wachtwoord

Laatste stadsdebat over de stedelijke buitenruimte

/~henkdaalder/images/stadsdebat2.jpg


De gemeente wil de kwaliteit van de openbare ruimte verbeteren. Het is op te veel plaatsen een rommeltje. Daarom willen ze nu overal de kwaliteit op een gelijk "basis" niveau zien te krijgen. Om daarbij de gewone eindhovenaar te betrekken zijn de ambtenaren, een paar dan, uit hun ivoren toren afgedaald.
Ze hebben 7 stadsdebatten in de wijken gehouden. Daar konden bewoners met punaises op de kaart van hun buurt aangeven waar de kwaliteit het meest verbeterd moet worden. En waar wel een paar kwaliteits accenten gelegd mogen worden. Plaatsen in de wijk en de stad, waar het een beetje netter wordt gehouden als de rest. En waar ook zichtbaar, mooiere materialen worden gebruikt.
De markt en het Evoluon-gebied zijn daar voorbeelden van.

Met de punaises op de kaart gaan de ambtenaren weer aan de slag om prioriteiten te stellen.
Zodat de ergste situaties het eerst aangepakt kunnen worden.
- Eerst gaan de wijkteams die prioriteiten per wijk vaststellen.
- Vervolgens gaat de afdeling realisatie aan de slag om te zorgen dat die prioriteiten ook echt in contracten met uitvoerders worden omgezet.
- En wat overblijft, gaat ook naar de afdeling "strategie"
Daar wordt alleen nagedacht. Misschien dat de overgebleven punten een volgend jaar aan bod komen.

Mijn indruk is dat de ambtenaren een behoorlijk simplistisch beeld van de gemiddelde burger hebben.
Te simplistisch voor een Brainport. Waar echt minstens zo hoog opgeleide burgers wonen dan op het gemeentehuis zitten.
De stadsdebatten lijken alleen maar te gaan over het onderhouds niveau van de openbare ruimte.
En erger is dat ook de nota alleen daar maar aandacht voor heeft.
Wat ontbreekt is de inhoudelijke dimensie, het blijft steken in uiterlijk vertoon van de stad.
- De openbare ruimte is ook de stofinvangende capaciteit ervan.
- En in welke mate we nog moeten doorgaan met verstenen van de laatste groene snippers. Die kleine stukjes speelruimte her en der in de stad. Die zijn de laatste jaren steeds meer opgevreten door bebouwing.
De stad heeft ook speelruimte nodig, het groen wat een campus tot een campus maakt.

Ik wil de gemeente adviseren een internet forum in te richten waar de gemeente de pijnpunten per gebied en desnoods straat en plantsoen meldt, en natuurlijk de verbeter-plannen schetst, met een kalender erbij.
Vervolgens kunnen op dat zelfde forum, gewone eindhovenaren hun intellect inzetten en hun grieven en opbouwende plannen kwijt. En andere burgers kunnen daar hun commentaar op geven.
Internet-technieken maken dat allemaal zo simpel.
Bovendien geef je als gemeente echt de burger alle ruimte om de plannen te verbeteren.
Robuuste en goedkope technieken als het phpbb-forum en wiki oplossingen liggen voor het oprapen.
Je kunt ze zo gebruiken zoals ze worden aangeboden. "out of the box".
En je als ambtenaar vooral bezig houden met de inhoud.

Een voorbeeld van deze techniek is te vinden op www.beterboseplan.nl/oplossingen
Daar kan iedereen bijdragen aan keuzes voor de oplossing van het bose probleem, nu er voorlopig geen weg wordt aangelegd.

Misverstand

Toen ik de kop boven dit bericht las, dacht ik dat het laatste stadsdebat nog komen moest en vroeg ik mij af: waar en wanneer. Uit de tekst maakte ik echter op dat het allemaal al achter de rug is. In dat geval steun ik het advies van Daalder.