registreren | inloggen
Gebruikersnaam Wachtwoord

Gerommel aan de Duitse grens

Vannacht is de noodverordening voor Onderbanken afgekondigd, een stuk bosgebied dat grenst aan Duitsland. Staan de Duitse soldaten hier klaar om ons land binnen te vallen? We zijn met het WK 2006 toch even goede buren? Nee, het bos moet gekapt worden. Hier moeten Awacs-toestellen landen en opstijgen vanuit nabijgelegen Geilenkirchen. De Navo bewaakt hier het Europees luchtruim tegen terroristen en Russen die het niet kunnen afleren ons kapitalisme aan te vallen.

De gouverneur van Limburg keurt de noodverordening donderdag goed, want de gemeenteraad vertikte het. Dit is toch wel een unicum in het Nederlands staatsbestel. Tot nu toe werden noodverordeningen altijd bekrachtigd door de gemeenteraad. Het Groene Front laat zich een paar dagen in het bos opjagen, tot het moment waarop de kettingzagen er na het weekend op los gaan. De burgemeester beschuldigt de actievoerder al op voorhand 'van het gebruik van geweld'. Geweld tegen de kettingzagen?

Dit is toch gewoon een totalitair bestuursmiddel. Zowel van de Raad van State als de Commissaris van de Koningin van de provincie Limburg. Het Ministerie van Defensie eist de houtkap, en VROM verleende hierbij alle diensten. Heeft de 'democratie' hier weer eens gezegevierd, of is het de eigengereid van de ambtenaren op beide departementen? Met de ministers als politiek verantwoordelijke. Maar het is zelfs geen gespreksonderwerp geweest op de wekelijkse kabinetsraad. Hier is niet gesproken over normen en waarden die de overheid zelf hanteert. Gewoon omzagen die hap.
/~vnkessel/noodverordeningsgebied.jpgHet is een paar maanden stilgeweest rond het Referendum over de Europese Grondwet. In een aantal landen hebben de parlementen goedkeuring verleend aan het nieuwe EU-verdrag. Het parlementaire goedkeuringsproces is na de referenda in Frankrijk en Nederland stopgezet, o.a. in Groot-Brittannie. Dat land wil ook nog een referendum houden onder de bevolking.

De Europese Raad komt weer bijeen 23-24 maart in Brussel met de Europese Grondwet op de agenda. Op 15-16 juni moet men dan een besluit nemen. Eigenlijk had de Europese Grondwet al in 2006 in werking moeten treden, maar die termijn haalt men dus niet meer.
/~vnkessel/Sound.jpg


Oostenrijk is momenteel voorzitter van de Europese Raad. Op 27 januari wil men het Mozartjaar in Salzburg aangrijpen voor een discussie over het culturele Europa. Men koppelt daar dan de bevrijding van concentratiekamp Auschwitz dat op dezelfde dag zou hebben plaatsgehad. Europa bestaat immers om de vrede te handhaven.

Ook de voormalige oorlogsgebieden in Joegoslavie zullen moeten toetreden tot de Europese Unie, net als Bulgarije, Roemenie, Kroatie en Turkije. De honger naar uitbreiding van de Europese Unie lijkt onstilbaar. De oorlog in Europa is niet voorkomen, zie het voorbeeld van Joegoslavie.

nieuwsvoorziening Schinveld

Inmiddels is wel duidelijk dat er bij de bezwaren tegen het kappen van het bos in Schinveld meer speelt. Zo hebben de bewoners nu al last van geluidhinder. Jammer dat de radio en tv dit niet in beeld hebben gebracht.
Na het wegkappen kunnen de vliegtuigen verder dalen. De geluidhinder zal dan nog iets toenemen.

Op de radio heeft een woordvoerder verklaard waarom het kappen zo urgent is: de WK 2006. Dan verwachten ze weer veel verdacht vliegverkeer van terroristen die de stadions willen bombarderen. Een gezond argument, zo dunkt me.

In artikel 176 van de Gemeentewet staat nog iets vreemds over de te volgen procedure indien de gemeenteraad een noodverordening afkeurt. Dit is overigens nog nooit in Nederland voorgekomen. De burgemeester kan dan in beroep gaan. Hij moet in beroep bij de Commissaris van de Koningin. Dat noemt men dan een administratief beroep.

Dit betekent dat de vertegenwoordiger van de rijksoverheid dus een beroepsprocedure moet starten bij de provinciale overheid. Dit lijkt me duidelijk een zwaktebod van de overheid zelf.

Hoe het ook zei: de SP organiseert zaterdag 7 januari, 14.00 uur een demonstratie in Schinveld. Ook de regionale omroep L1 is actief. Of de beide dagbladen van De Telegraaf nog actie ondernemen: dat zal wel niet. Groen Front begint met een ondergrondse webcam, wireless. Echt een leuk weekend voor de rasechte internetter dus.

Volg hoe de bomen het loodje leggen voor onze vrijheid van meningsuiting. Want daarvoor vliegen die toestellen van de Navo toch?