registreren | inloggen
Gebruikersnaam Wachtwoord

Uw visie op "Brainport in de stijgers"

In het ED van zaterdag 19 sept stond een stuk over de ontwikkeling van Brainport en het woonklimaat. Brainport moet een prettige woonregio worden. Waarschijnlijk met veel groen. Tot nu toe was Brainport vooral een speeltje van de burgemeester, hij heeft er mee bereikt dat de regio op de landelijke agenda kwam. En daar is hij succesvol in geweest.
stukje van de krant met vergeten Brainporters in rood

stukje van de krant met vergeten Brainporters in rood

Maar nu moet brainport van idee, want meer is het nog niet, geconcretiseerd worden.
Een deel van Brainport blijft virtueel in deze kenniseconomie, maar hoe en waar we prettig wonen is wel heel concreet.

Over de verschillende aspecten hiervan organiseert het architectuurcentrum Eindhoven een serie debbatten, steeds op maandagavond om 20.00
Auditorium Witte Dame, Emmasingel 20, toegang gratis
Zie de agenda van het architectuurcentrum voor een korte inhoudelijke beschrijving.


maandag 21 november 20.00 uur
Eindhoven Brainport
Sinds kort is ELAT gestart. Eindhoven, Leuven, Aken werken samen op het gebied van hoog technologische kennis. Doel is uit te groeien tot een toptechnologie regio in Europees verband. Tot nu toe is het vooral een economische constructie. Is er hierbij sprake van een spin-off? Wat is de winstverwachting voor de inwoners van Eindhoven? Wie wil er wonen in een stad die ‘voorop in technologie’ loopt? Is de brainport een aantrekkelijke stad? Kan er gerekend worden op een verrijking van het stedelijkE voorzieningenniveau?
Sprekers: Roel Rutten, kenniseconoom, UvT
Elise Lemkes(o.v.), plv directeur NV Rede

maandag 28 november 20.00 uur
Eindhoven SUPERvillage: a bit city or a city in bits?
Op een aantal cruciale momenten in de geschiedenis van de ruimtelijke ordening van Brabant is er bewust gekozen voor decentralisatie van de verstedelijking. Deze ‘rurbane’ conditie van kleine steden en grote dopen sluit echter niet aan bij het heersende adagium van de compacte, complete stad. Hoe waardevol is het om ook Brabant te reconstrueren naar dit (Hollandse) model? Het omvangrijke Brabantse dorpstedelijke netwerk biedt namelijk ruimte aan een woonomgeving die in Nederland schaars is: landelijk én goed bereikbaar.
Sprekers: Joks Janssen, architectuurhistoricus, Telos
Luuk Boelens, professor in town and countryplanning Universiteit van Utrecht

maandag 12 december 2005
2 x 30 (minuten)
om 20.00 uur presentaties van Rob Langeslag (INBO) en Misak Terzibasiyan (U Architects).
Titel onbekend???
De laatste lezing van het jaar staat in het teken van de lokale bureaus. Dit jaar willen we het woord geven aan een groot, ten dele, Eindhovens bureau INBO en een klein bureau; U Architects die ongeveer twee jaar werkzaam zijn.
Hoe is het om te werken in Eindhoven, waar liggen de uitdagingen en waar de beperkingen, op welk project zijn ze het meest trots, waar liggen de inspiratiebronnen?


maandag 19 december 20.00 uur
Eindhoven Bèta-city
Op aanwijzen van Richard Florida (the rise of the creative class) is de jacht op de creatieve klasse geopend. Eindhoven mag zich gelukkig prijzen met een snel groeiende ‘bèta-klasse’ van ontwerpers en uitvinders in de technologiesector. Uit onderzoek blijkt echter dat deze groep techneuten niet zit te wachten op een hoogdynamische stedelijke woonomgeving, maar de voorkeur geeft aan een traditionele, groene omgeving. Deze ontwikkeling vraagt wellicht om een specifiek type stad, een die toegesneden is op het wensbeeld van haar (toekomstige) bewoners.
Sprekers: Hans Mommaas, Telos
Stan Boshouwers, Tinker Imagineers

Lezingen?

Is er nog iemand die deze lezingen tot nu toe heeft bijgewoond? Was het de moeite waard?

zeer interessante lezingen

Omdat ik het zeer interessante lezingen vond wil ik er een goed verhaal over maken, daarom duurt het even wat langer.

Ze hebben elke avond, tot nu toe 2 sprekers, waarvan telkens minstens 1 van hoog niveau, dus een zeer interessant verhaal en goed verteld.

De bijeenkomsten zijn in het MU, waar ze een plattegrond van de regio hebben gemaakt, van kunstof gras (mijn foto's zijn behoorlijk mislukt)
Die plattegrond beslaat bijna de hele zaal en de luisteraars zitten om de plattegrond heen, want hij is te kwetsbaar om er overheen te lopen.
Na de lezingen is er ruim de gelegenheid om te discussieren.
Ook daarvan valt veel te leren.
De discussieleider is wel erg veel bezig met de planologische aspecten van de regio, terwijl de lezingen over andere Brainport gerelateerde zaken gaan.

De eerste keer waren er ca 30 bezekers, de tweede keer ca 40.

Bij het MU is een boekje af te halen van een studie over hoe de regio zich (planologisch) zou kunnen transformeren in ... zie verder mijn (toekomstige) bijdrage
Daarin zal blijken dat er veel meer aan de hand is dan planologische, RO zaken.

- De economie en revitalisatie van de regio
- prettig klimaat voor kenniswerkers
- de geschiedenis en de katholieke invloed daarin
- hoe bedrijven kiezen waar ze hun nieuwe vestigingen neer zetten
- Waarom Eindhoven niet groter maar kleiner gaat worden.
- Maar dat hoeft niet onbelangrijker te betekenen

Helaas zijn de organisatoren er nog niet toe gekomen meer hierover op het web te publiceren, maar dat zijn ze wel van plan.

Eigenlijk zou de gemeente en de brainpoort organisatie in oprichting veel meer van dit soort "ontmoetings debatten voor iedere geinteresseerde" moeten organiseren.
En dan over meerdere verschillende onderwerpen.