registreren | inloggen
Gebruikersnaam Wachtwoord

"Wat een (afval)bak!"

Het klinkt als toekomstmuziek: openbare afvalbakken die communiceren met hun
gebruikers. Maar het gaat echt gebeuren. Mensen die vernieuwende en uitvoerbare
ideeën hebben voor een nieuw te ontwikkelen, interactieve afvalbak, kunnen meedoen
met een ontwerpwedstrijd van de gemeenten Tilburg en Eindhoven onder de noemer

‘Wat een (afval)bak!’.

‘Papier Hier’ is voor veel mensen een herkenbaar voorbeeld van een interactieve
afvalbak. Als het in een pretpark werkt, waarom dan niet in de openbare ruimte? De
gemeenten Eindhoven en Tilburg dagen hun inwoners uit om met voorstellen te komen
voor een afvalbak die mensen uitnodigt om beter op te ruimen op straat. Dit kan door
het positief beïnvloeden van gedrag door geluid, licht, spelelementen et cetera
ofwel door ‘seductive interaction design’.

Verleiden
"Afval trekt afval aan, terwijl iedereen een schone stad wil", stelt wethouder Mario
Jacobs, "Hoe mooi zou het zijn om de inwoners van Tilburg en Eindhoven met een
prachtige interactieve afvalbak te verleiden hun afval beter op te ruimen? Met al
het talent en alle denkkracht in beide steden, en daarbuiten, verwacht ik dat deze
ontwerpwedstrijd een groot succes wordt. En het beste ontwerp? Die afvalbak ga je in
beide steden zien!"

Krachtenbundeling
Eindhoven is internationaal vermaard vanwege design en technologie, Tilburg staat
(inter)nationaal bekend als voorloper op het gebied van sociale innovatie. De
gemeenten verwachten dat de bundeling van krachten in deze wedstrijd een groot
aantal goede en vernieuwende ideeën moet opleveren. Tilburg meets Eindhoven.
Sociale toepassing meets Design.

Smile factor
“Dit idee past perfect binnen de Eindhovense ‘smile factor’, een project
waarbij we met andere ogen kijken naar het gebruik van de openbare ruimte”, aldus
wethouder Yasin Torunoglu van Eindhoven. “Er kan zoveel mooier, leuker en
effectiever mee omgegaan worden dan nu vaak gebeurt. Een interactieve afvalbak –
zoals we er nu al eentje als pilot in het Henri Dunantpark hebben – maakt de
omgeving schoner en verrast de inwoners op een leuke manier. We zijn dan ook erg
benieuwd naar nieuwe ideeën.”

Hoe werkt de wedstrijd?
Iedereen krijgt de mogelijkheid ideeën in te dienen via afvalbak@eindhoven.nl. Deze
ideeën worden door een jury beoordeeld en de beste ideeën worden uitgenodigd voor
de finale op 3 oktober. Hier kunnen deelnemers hun voorstel presenteren aan de jury.
Vervolgens kiest de jury het beste idee. Dat idee krijgt, naast een cheque van €
1.000, begeleiding om het idee een stap verder te brengen naar een prototype of
eerste exemplaar. De jury van de ontwerpwedstrijd bestaat uit een vertegenwoordiging
van de gemeenten Tilburg en Eindhoven, een vertegenwoordiger van De Efteling en een
hoogleraar gedragswetenschap.