registreren | inloggen
Gebruikersnaam Wachtwoord

Een echtscheiding leidt tot slechtere schoolprestaties van kinderen. Waar of niet?

Ik denk dat ik met bovenstaande zin meteen al een aantal lezers tegen de haren in strijk. Logisch: het is een ongenuanceerde stelling die ook nog eens alle kinderen van alle gescheiden ouderparen over één kam scheert. En dat is natuurlijk onterecht. Al is het jarenlang wel een breedgedragen uitgangspunt geweest. De ommezwaai die zich uiteindelijk voordeed was gebaseerd op onderzoek waarin men deze kindergroep ging vergelijken met kinderen uit gezinnen waar paps en mams weliswaar bij elkaar waren, maar het binnen het ouderpaar niet lekker liep. Zo bleek niet een scheiding, maar de emotionele onbalans in de thuissituatie de grootste factor.

Ik moest eraan denken toen ik deze week in de krant las dat het college, met wethouder Bianca van Kaathoven voorop, aankondigde de ijsbaan-exploitatie te gaan uitbesteden. De exploitatie van de ijsbaan is niet de oorzaak van het gemeentelijk tekort, maar een gevolg. Een gevolg van beleid en beheer dat de ijsbaan nu in de kijker plaatst, terwijl hetzelfde beeld ook opgaat voor De Tongelreep en het Indoor Sportcentrum. Men zou de bijl aan de wortel moeten leggen van de Genneper Parken-organisatie én van de sector Maatschappelijk Vastgoed en Sport. Zolang een gerichte interventie bij die onderdelen uitblijft, blijft de gemeentelijke ezel zich stoten aan de Genneper steen. Bovendien is de rijkrekenarij inzake de ijsbaan een zeepbel. Leest u even mee?

Catch the vibe: reken mee!

Catch the vibe: reken mee!

Kost een paar centen
Ook in een uitbestede situatie kost een ijsbaan geld. De wethouder heeft dan ook aangegeven hoeveel het College jaarlijks wil bijdragen: 650.000 euro per jaar en dat in principe 10 jaar lang. Da's kostenpostje één.

Welke kosten heeft de gemeente nog meer? Grofweg 750.000 euro van de ijsbaanbegroting diende om jaarlijks van de ijsbaan (vestzak) overgeheveld te worden naar de gemeentelijke kostenpost 'gebouwen' (broekzak). Ik ga ervan uit dat dit principe onveranderd blijft, we moeten immers appels met appels vergelijken. Die 7,5 ton moet nog steeds vanuit de ene gemeentepot aan een andere gemeentepot worden betaald. Vestzak-broekzak weet u nog.

Een andere post is die van indirect personeel. Die mensen gaan niet over naar de nieuwe exploitant. Het zijn bijvoorbeeld de managers die nu namens Genneper Parken het beheer van de ijsbaan, De Tongelreep en het Ir. Ottenbad uitvoeren. Maar bijvoorbeeld ook de gemeentelijke marketeers die de ijsbaan 'er een beetje bij' deden. Kostenpostje, jaarlijks terugkerend: zo'n 430.000 euro. Ook die gemeentelijke kosten verdwijnen niet zomaar.

Over frictiekosten, zoals ontslagvergoedingen of over het ontbinden van pachtcontracten met horeca- en sportshopuitbaters doet de wethouder geen uitspraak. In het voorstel aan de raad is het idee om de actuele pachters integraal tot het pakkie-an van de nieuwe exploitant te maken. Over de schutting mikken, zou Wim Kan dat noemen. Het college schrijft op www.eindhoven.nl dat het juist om zorgvuldigheid gaat...

Plus (maakt u zelf even het handgebaartje?)
We tellen bovenstaande even op: jaarlijkse gemeentebijdrage + aan zichzelf te betalen gebouwen-kosten + de gemeentelijke kosten 'indirect personeel': 650.000 + 750.000 + 430.000 = 1.830.000 eurootjes per jaar.

Maar er komt natuurlijk ook volk over de vloer! Tot nu toe werden de kosten gedeeltelijk gecompenseerd door de baten: jaarlijks gemiddeld zo'n 925.000 euro brachten recreanten, verenigingen en een paar evenementen binnen. Dat betekent dat met te geringe marketinginspanningen onze ijsbaan de stad feitelijk zo'n 9 ton kost. Maar na uitbesteding van de exploitatie komt er bij de gemeente aan entreegelden niets meer binnen. Geen cent.

Maar zo'n exploitant betaalt toch huur?
Een klein marktonderzoek toont aan dat Optisport (een commerciële voorbeeld) de ijsbaan in Breda huurt voor een jaarlijks bedrag van 200.000 euro. Voor onderhoudswerkzaamheden hoest Optisport nog eens 413.000 euro op, maar dat bedrag is voor de ijsbaan én een zwembad. Bovendien blijft in Eindhoven de installatie van de stad. In Hoorn, eveneens Optisport, is het huurbedrag 130.000 euro. In Tilburg wordt de exploitatie-concessie verhuurd voor 272.000 euro, aan een niet-geprivatiseerd gemeente-onderdeel overigens. Voelt u ook nattigheid?

Dus?
Hoe ik ook reken, ik snap niet waar het voordeel van 500.000 euro vandaan komt. Tenzij de toekomstig exploitant een zéér aanzienlijk bedrag gaat ophoesten van zo'n 1,4 miljoen euro op jaarbasis (voordeel van 500.000 euro ten opzichte van de huidige 9 ton). Dat gelooft niemand, maar doordat de wethouder de cijfers en de voorstellen warrig en onsamenhangend presenteert moet de Raad maar genoegen nemen met het beeld dat wordt geschetst: uitbesteden die handel!

Merkwaardige keuze: concurrentiegericht aanbesteden
De grand finale vormt echter de keuze voor een zeer specifieke aanbestedingsvorm: de concurrentiegerichte aanbesteding. Deze werkwijze is bedoeld voor complexe en grootschalige innovatieve vraagstukken en werd daarom in Eindhoven toegepast bij de innovatieve verduurzaming van Eindhovense overheidsgebouwen en bij het allesomvattende contract rondom de bouw, het beheer, de financiering en de exploitatie van de nieuwe Internationale School. Terecht, want dat zijn projecten waar je als gemeente in je eentje niet genoeg vanaf weet. Maar een dergelijk project lijkt in niets op het recht-toe-recht-aan exploiteren van een ijssportcentrum.

Het college hangt de concurrentiegerichte keuze op aan zorgvuldigheid. Alsof je andere procedures niet zorgvuldig kunt uitvoeren. De reden gaat waarschijnlijk schuil in heel andere zaken zoals de kenmerkende concurrentiegerichte dialoog. Hierin mogen opdrachtnemers aangeven hoe zij het varkentje zouden wassen en de gemeente formuleert daarna een uiteindelijke opdracht. Groot voordeel: extra sturingsmogelijkheden. Ander voordeel: de gemeente bepaalt wie ze voor die verkennende gesprekken uitnodigt. Achter gesloten deuren, maar ach, wat had u anders verwacht.

Van gelijke concurrentieposities is overigens evenmin sprake: Optisport leverde eind 2015 gedurende ongeveer drie maanden een interim manager die mede-verantwoordelijk was voor de dagelijkse leiding. De dame sprak ook inhoudelijk met het onderzoeksteam dat het college deed besluiten tot uitbesteding van de exploitatie. Is toch een tikkeltje dubieus, vindt u niet?

De enige reden om bij dit exploitatievraagstuk te kiezen voor de concurrentiegerichte aanbesteding zou zijn omdat het college werk wil maken van een aangepaste ijssportaccomodatie. Wie de discussie heeft gevolgd heeft gezien hoe meerdere partijen uit bedrijfsleven en kennisinstituten wilden bijdragen aan een duurzame doorontwikkeling. Iets nieuws, iets groens en iets wat past bij het innovatieve karakter van onze stad. In plaats daarvan gaat dit college voort op de voet van de oude economie. Ik ga volgende weekend nog maar eens schaatsen, met de kinderen. Ze zijn vanaf donderdag weer bij mij.

PS: Mocht u andere inzichten hebben, ook rekentechnisch, dan verneem ik die uiteraard graag!


Sportaccommodaties vergeleken: https://www.kennisbanksportenbewegen.nl/?file=2579&m=1422883180&action=file.download

Alles over aanbesteden: www.innovatiekoffer.nl en www.pianoo.nl