registreren | inloggen
Gebruikersnaam Wachtwoord

Een pil verguld door de Tweede Kamer

Bij de invoering van de studielening heeft onze 'wijze' Tweede Kamer verordonneerd, dat studieschuld niet geregistreerd hoefde te worden bij het Bureau Kredietregistratie (BKR). Veel afgestudeerden blijken vervolgens bij het aanvragen van een hypotheek deze schulden te verzwijgen en de hypotheeknemer, die bij het BKR niets kan controleren, verstrekt daardoor hypotheken zonder met de studieschulden rekening te houden. Deze leveren echter later in de praktijk vaak problemen op, want de mooi-weer-spelende ex-student moet naast zijn hypotheeklasten ook zijn studieschuld terugbetalen. En dan wordt er soms behoorlijk au geroepen, want er moet een rib uit het lijf!
Wie moet hier een pak op zijn broek hebben? Zeker, de student. Maar ook, en veel harder, onze 'wijze' Tweede Kamer, die dit allemaal heeft uitgelokt; die de bittere pil van de studiefinanciering met een heel dun blinkend papiertje verguld heeft. Medelanders, denk toch na vóór u in het stemhokje weer een rondje rood maakt!

Ter voorkoming van misverstand

Bovenstaand stukje kan een misverstand veroorzaken. Ik schreef namelijk 'de hypotheeknemer, die bij het BKR niets kan controleren, verstrekt daardoor hypotheken ..' Dat klinkt tegenstrijdig; ik had moeten schrijven: 'de hypotheeknemer verstrekt daardoor hypothecaire leningen..'
De hypotheeknemer is namelijk degene die het huis van de lener in onderpand (=hypotheek) neemt, de lener geeft(!) zijn huis in onderpand. Als hij de lening niet terubetaalt is hij zijn huis kwijt. Maar in het dagelijks spraakgebruik zeggen we vaak dat de lener een hypotheek heeft 'gekregen'. Dat klinkt goed, maar is dus eigenlijk fout; hij heeft een hypothecaire lening gekregen.