registreren | inloggen
Gebruikersnaam Wachtwoord

Probleem van de toekomst: de armoede van de ZZP-ers

Het aantal ZZP-ers (zelfstandigen zonder personeel) in Nederland groeit explosief. Jaarlijks starten er tussen de 120.000 en 140.000 Nederlanders een onderneming. Zo'n 95% van deze starters start als ZZP-er. Doordat er jaarlijks ook flink wat afvallen door natuurlijk verloop, vrijwillige of gedwongen keuze, stijgt het aantal ZZP-ers cumulatief gemiddeld met 40.000 tot 50.000 per jaar. Eind 2014 telde Nederland er bijna 880.000. Van die 880.000 was 62% man en 38% vrouw. We schijnen inmiddels het miljoen te naderen. Bron: www.ikwordzzper.nl/zzp-kennisbank/cijfers-en-kengetallen/hoeveel-zzp-ers-zijn-er-in-nederland

Het imago van ZZP-er als vrije ondernemer is door de half-liberale kabinetten van het laatste decennium stelselmatig en aanhoudend opgepoetst. De werkelijkheid wijkt daar echter dikwijls aanzienlijk van af. Vele ZZP-ers zijn inderdaad liefhebbers van het vrije ondernemerschap, maar waarschijnlijk evenzovele hebben in die status hun toevlucht gezocht, omdat ze als kandidaat-werknemer alsmaar niet aan de bak kwamen.
In de praktijk is het ook lang niet allemaal rozengeur en maneschijn. Velen redden het niet en moeten afhaken. Maar onder degenen die wel het hoofd boven water weten te houden, zijn er heel wat die niet of slecht verzekerd zijn tegen arbeidsongeschiktheid, en waarschijnlijk nog meer die onvoldoende verdienen om een pensioen op te bouwen. Mijns inziens wordt dat in de toekomst een drama, het drama van de armoede onder bejaarde ZZP-ers: honderdduizenden die straks moeten leven van een - dan misschien ook nog wel verlaagde - AOW-uitkering.
Lees ook hierover: Een op de zes zelfstandig ondernemers leeft onder de armoedegrens www.nu.nl/zzp/3920303/zes-zzpers-leeft-armoedegrens.html