registreren | inloggen
Gebruikersnaam Wachtwoord

1000 klikjes later... bij Meneer Frits!

Voor het eerst op het ijs - Foto: Rien Valk

Voor het eerst op het ijs - Foto: Rien Valk

Het is de vaste DSE-bezoeker vast al opgevallen dat onze ijsbaan onder druk staat. Mocht u het gelezen hebben, dan was u één van de meer dan 1000 mensen die mijn tekst intussen hebben beklikt. Aan het einde van het UFO-verhaal riep ik lezers met meer kennis van de cijfers op om zich bij mij te melden. Een enkeling heeft dat gedaan en dat maakt dat de getallenpuzzel die ook wethouder Bianca van Kaathoven moet doorgronden, stukje bij beetje in huize Leenhouwers wordt nagebouwd.

Van een ouw vrouwke
Dingen die bij elkaar horen vallen onder een zogenaamde 'kostensoort' en die vind je dan bijna voor ieder jaar weer terug. Dankzij een grondig uitgewerkt (openbaar) rapport van een aantal jaar geleden is keurig te zien wat Eindhovens kunstijs kost. Er staan bedragen tussen waarvan je niet goed snapt waar ze vandaan komen. Ook lijkt links of rechts een post te ontbreken terwijl je er toch vanuit mag gaan dat die er haast wel móet zijn geweest. Ik geef een voorbeeldje:

De aansturing van het IJssportcentrum is in handen van twee verantwoordelijken die het ene jaar voor 75000 euro op een kostensoort worden geboekt, terwijl diezelfde ijsbaan het jaar erna lijkt te zijn geleid door een vrijwilliger: nul euro. Kijken we vervolgens nóg een jaar verder, dan blijken de beide verantwoordelijken weer actief voor het ijspaleis en wel voor hetzelfde bedrag als twee jaar ervoor. Dat hoef ik natuurlijk niet te begrijpen, maar direct logisch ziet het er niet uit.

Verdraaid constant ziet het eruit op de kostensoort 'marketing'. Dat kost elk jaar blijkbaar rond de 62000 euro, althans dat staat in het ene overzicht. Een door mevrouw Van Kaathoven gepresenteerde compactere versie rept over 97000 euro in 2014, maar daar staat dan weer geen kostensoort bij. Dat je daardoor de uitgaven niet helemaal goed kunt vergelijken is vervelend, maar nog vervelender wordt het wanneer je je enkel een lichtkrantmelding bij de invalswegen herinnert 'Het ijssportcentrum is weer geopend!' of een Groot-Eindhoventje met 'Kom naar de Winter Wonderland tijdens de kerstvakantie!'. Om dat uit te voeren moeten wij als gebruikers, nee, u als Eindhovenaren 62.000 of 97.000 eurootjes betalen. Dat heeft niets met de vernieuwende marketing te maken die de raad een aantal jaren geleden werd toegezegd. Sterker nog, eigenlijk is er bitter weinig van die voornemens terecht gekomen. Misschien dat de verantwoordelijken daarom niet elk jaar op de kostenlijst voorkomen?

Het zijn zo maar twee voorbeelden waardoor ik ernstige twijfels heb over de cijfermatige onderbouwing voor de voorgestelde keuze om de ijsbaan te sluiten. Het komt er eigenlijk op neer dat je als verantwoordelijke een keus maakt voor een bepaald scenario op basis van argumenten waarvan je later ontdekt dat die argumenten rammelden. Nog anders gezegd: 'Ach, dizze begroting is altijd van een ouw vrouwke gewist en hèt altijd binnen gestan gehad...'.

Sportvisie, foutje(s) bedankt
Dat er in de cijfers rare zaken staan, of in ieder geval zaken die menigeen niet in verhouding acht met de geleverde prestatie, maakt dat dit eigenlijk eerst dient worden uitgezocht. Is het niet voor de ijsbaan, dan is het wel voor de overige faciliteiten binnen de Genneper Parken aangezien die op dezelfde wijze worden beheerd én door dezelfde functionarissen. Uit de Sportvisie 2015-2019 blijkt dat de verantwoordelijk opstellers eveneens een eigenaardige analyse van de cijfers en/of situatie hebben mogen neerpennen. Een citaat, mijn excuses maar het moet even:

'...deze exploitatiekosten volgen op het achterblijven van de begrote bezoekersaantallen. Het laten blijven voortbestaan van voorzieningen met een structureel niet oplosbaar exploitatietekort past, zoals eerder duidelijk geschetst, niet in onze visie.'

Let wel, dit schrijft de slager die zijn eigen vlees keurt. Het is immers dezelfde gemeentelijke organisatie die als verantwoordelijk exploitant geen enkele van de geformuleerde veranderdoelstellingen heeft bewerkstelligd. Noch heeft zij de potentiële schaatsklant het hart op hol gebracht door eens verrassend te adverteren.

Alleen al het feit dat zowat elk jaaroverzicht qua kosten weinig schommelingen laat zien toont al aan dat nauwelijks een verschuiving binnen aandachtsgebieden heeft plaatsgevonden. Evenmin heeft aansturing plaatsgevonden op basis van waarneembare prestaties. Saillant detail: het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion sluit ook medio 2016 want dat heeft ook al vanaf dag 1 een structureel niet oplosbaar exploitatietekort, naast een beweegbare vloer die niet beweegt.

De Sportvisie biedt wel uitkomst wanneer we het over het verleiden van de (ongebonden) sporter hebben. De opstellers gaan namelijk uit van de Quadruple Helix systematiek. Dat is de doorgegroeide zuster van Triple Helix. Uw gemeente bekeek tot voor kort zowat alle vraagstukken tegen de achtergrond van een driehoekig samenwerkingsverband van bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid, maar de Sportvisie laat zien dat er een vierde dimensie is: die van de gebruiker. Men heeft blijkbaar ontdekt dat de 'gewone' Eindhovense burgers er ook toe doen. Vandaar dat de jeugd dadelijk zonder golven en glijbanen thuis op de bank blijft hangen en 250.000 afgedankte ijssporters alsnog moeten leren veldhockeyen, free-runnen of BMX-en. Maar het bekt lekker, zeg het maar eens hardop: Kwaa-droe-pel. Ik kan niet wachten tot Burgemeester Van Gijzel het binnenkort over zijn goedlachse lippen krijgt.

Huub-huub... barbatruc
Kent u die uitspraak nog? Wel, u hebt veel moois gezien van Barbapapa, Barbamama, Barba... ach, ik ga ze niet allemaal opnoemen. Dat hoeft ook niet, want ook zonder de überflex cartoonfamilie is een mooie truc het bekijken waard. We beginnen met een citaatje uit de Sportvisie van ons college:

'Het golfslagbad... ...oplopend exploitatietekort tot 1,2 miljoen euro in 2014', gevolgd door: 'Voor het IJssportcentrum geldt dat het exploitatietekort op dit moment bijna 150.000 euro is, terwijl bezoekersaantallen,ondanks inspanningen van de gemeente, alle verenigingen en betrokken ondernemers al jaren teruglopen. Voor beide accommodaties staan voor de komende jaren forse vervangingsinvesteringen gepland'.

Het getuigt van pen-virtuositeit wanneer je als Sportvisie-auteur met droge ogen vervolgt met:

'Als het golfslagbad en IJssportcentrum open blijven in de huidige vorm en de reeds eerder uitgestelde en nu dus noodzakelijke geplande vervangingsinvesteringen van 11,6 miljoen euro worden uitgevoerd, blijft het bestaande (nog oplopende) exploitatierisico van bijna 1,35 miljoen euro bestaan.'

Wat hier gebeurt? Er wordt een kosten-quiche bereid die voor 1/8ste bestaat uit een ijsbaan-exploitatietekort en voor 7/8ste uit een versleten golfslagbad. Vervolgens wordt gesteld dat het IJssportcentrum de grote veroorzaker is van de overheersende smaak en daarom maar beter kan worden weggelaten. Knap dat het de auteur(s) is gelukt, maar ik kan er in dit geval maar niet blij van worden.

/~nieuws/pics/MachinekamerIJsbaan.jpg

Groot onderhoud: de ijsbaan is kipfit!
Het is overigens een pertinente onjuistheid dat het IJssportcentrum à la het recreatiedeel van De Tongelreep aan de vooravond zou staan van grote renovaties en/of verbouwingen. Ik ontving van een ijsbanenliefhebber, gelukkig geen verzamelaar, foto's van de machinekamer van het Eindhovense ijssportcentrum. De man wist me ook te vertellen dat de oorspronkelijk leverancier een paar jaar terug graag een nieuwe vriesinstallatie wilde aanleggen maar daar vanaf zag toen men te zien kreeg hoe fantastisch alles er nog bij staat en feilloos functionerend bovendien. De aansturing kunnen de machinisten overigens óók vanuit thuis uitvoeren, dat had u niet gedacht hè? Het spul is dan ook pas 33 jaar oud en wordt zeer toegewijd vertroeteld door de medewerkers binnen de icecommunity van Brainport.

De hoofdconstructie van de ijshockeyhal is nog steeds in goede conditie en hooguit het dak zou geïsoleerd kunnen worden. De half-open overkapping van de officiële 400 meter wedstrijdbaan is rond de eeuwwisseling aangekocht om minimaal 40 jaar intact te blijven en dat merk je aan alles. Heeft u overigens al eens een zonnepanelenberekening uitgevoerd met minimaal 10.000 vierkante meter platdak? Lijkt me een prima vraagstuk voor dat Helix-ding uit het voorzienige sportdocument van de toekomst!

SPAM!
Zo zou ik de Sportvisie niet willen betitelen. Maar het is wel waar ik met knikkende knietjes én gewapend met mijn puberende dochter aan mocht schuiven: de local talkshow SPAM! Het programma heeft een sterk Eindhovens karakter, hoewel huismuzikant Ad van Meurs je zomaar meeneemt Easyriding door de Peel. Het vraaggesprek met Annemoon Langenhoff duurde een goeie 10 minuten en als het u interesseert kunt u het terugvinden door te zoeken op Youtube: 'SPAM! ijsbaan'. Met dank aan de mensen van CityTV.nl

Naschrift:

Ik vergat door de zenuwen overigens één ding te melden. Wie wil dat de Eindhovense jeugd van 4 tot 84 van harte welkom blijft in ons beter te exploiteren IJssportcentrum: kom dinsdagavond, morgen dus, een uurtje naar het Stadhuisplein. Voorafgaand aan de inspraakavond bij de gemeente zullen zich veel warme Eindhovense ijssportharten verzamelen. Net als op de ijsbaan: iedereen is welkom en wel vanaf een uur of zeven. Het formele gedeelte zal om 20:15 uur van start gaan en is de avond weer van u. Misschien een kopje koffie bij Meneer Frits? Misschien wel met een Kwadroepeltje erbij... u weet maar nooit!