registreren | inloggen
Gebruikersnaam Wachtwoord

Zonder berouw is reïntegratie onmogelijk

Volkert van der G. is voorwaardelijk vrijgelaten en naar het heet moet hij de kans krijgen om te reïntegreren in de samenleving; hij moet een woonadres en middelen van bestaan vinden. Middelen van bestaan vinden betekent doorgaans een baan krijgen. Dit laatste zal mijns inziens bijzonder moeilijk worden.
Niet omdat men een ex-gedetineerde bij voorbaat geen baan gunt, maar omdat veel mensen een afschuw hebben van een persoon die iemand vermoord heeft uitsluitend wegens diens politieke mening, en die daar ondanks een veroordeling door de rechter geen spijt over heeft getoond.

Onwillekeurig moet ik denken aan enkele Japanse politici en bedrijfsdirecteuren, die nadat zich onder hun bewind of verantwoordelijkheid een ramp had voltrokken, publiekelijk hun schuld bekenden en zelfs in tranen uitbarstten. Zoiets hebben we van Volkert van der G. in de verste verte niet gehoord of gezien. Hij meent schijnbaar nog steeds dat wij gek zijn, Fortuyn slecht en hij goed. Door die houding blijft hij feitelijk een vreemde in onze samenleving, een niet-geïntegreerde, die door sommigen wordt gehaat, door velen onberekenbaar geacht, door nog weer anderen gevreesd.
Het hebben van een woning en een baan is, als het om integratie gaat, bijzaak. Het zegt niets over iemands maatschappelijke aanpassing. Hoofdzaak is het respecteren en delen van de grondbeginselen van de gemeenschap waarin je een plaats wilt hebben. Eén van die grondbeginselen is bij ons dat je nooit iemand om zijn mening letsel mag toebrengen, laat staan vermoorden.

Ik vind het dan ook onbegrijpelijk, dat door vertegenwoordigers van Justitie en Reclassering serieus over reïntegratie van Van der G. gesproken wordt, terwijl ze zijn geesteshouding volledig buiten beschouwing laten. Van allerlei functionarissen wordt tegenwoordig – ook zónder dat zij een strafblad hebben – een eed of belofte gevraagd, dat zij zich aan de wet zullen houden en de samenleving niet zullen benadelen. Waarom heeft Van der G. niet iets dergelijks hoeven te beloven, alvorens weer losgelaten te worden in de samenleving die hij zo ernstig gekwetst en beschadigd heeft?

kolder

Wat een volstrekte kolder weer, zeg. Alsof u zich ooit een seconde bekommert om gedetineerden, of mensenrechten in het algemeen.

geen kolder

Gouddelver heeft hier zeker een punt.

En vnkessel heeft zoals gewoonlijk geen enkel punt of argument. Integendeel, u schrijft gouddelver toe dat hij zich niet bekommert om de wereld, vanwaar dan de hoeveelheid blogs van hem op dse? Kortom vnkessel doet roeptoeteren om te roeptoeteren.

Twee corecties

Op twee punten zou ik mijn betoog willen nuanceren:
- de titel was te generaliserend. Ik had moeten schrijven "Bij een misdaad als die van Volkert van der G. is zonder berouw reïntegratie onmogelijk."
- de zin "Zoiets hebben we van Volkert van der G. in de verste verte niet gehoord of gezien" was te zwaar aangezet; de woorden "in de verste verte" waren overbodig.