registreren | inloggen
Gebruikersnaam Wachtwoord

Download verbod meteen van kracht in Nederland, ga je nu minder downloaden?
Mijn antwoord staat er niet bij

Downloaden doet waarschijnlijk iedereen, maar door het verbod hoeven we dat niet minder te gaan doen. Ik had de vraag kunnen beantwoorden als er gestaan had: '... ga je nu minder illegaal downloaden?' en als ik had kunnen aanvinken 'ik heb nog nooit illegaal gedownload'.

Piratenpartij en Links (update)

Hier zijn twee links, een het voorlezen van het vonnis (arrest) in Luxemburg door het Hof van Justitie. De tweede link verwijst naar de tekst van het vonnis. De Hoge Raad der Nederlanden had om deze zgn. prejudiciƫle beslissing gevraagd, zij hebben eerder dit jaar al dit advies in hun vonnis verwerkt, zo begrijp ik tenminste uit het geheel. Dat arrest van de Hoge Raad was van 7 maart 2014 of daaromtrent (http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2014:523). Kennelijk had de Hoge Raad de conclusie en het arrest al eerder in huis? Ons kent ons zullen we maar zeggen, daar komt de burger gewoon niet bij te pas.

Het is wel een onderwerp dat voor de Piratenpartij interessant is. De afdeling Eindhoven houdt vrijdag 18 april weer bijeenkomst in Trafalgar Pub, mede met het oog op de Europese Verkiezingen.

Opvallend is dat de thuiskopieheffing per land erg verschilt. Zo betaal je in Duitsland bij aankoop van PC of laptop 16 euro extra, in Nederland maar 5 euro. Die verschillen zijn juridisch niet verklaarbaar, denk ik. Bij een tablet zit soms een kleine heffing (Nederland 5 euro), maar meestal helemaal niets. De toeslagen voor harde schijven kunnen tot 35 euro gaan.
Zie ook www.thuiskopie.nl met kantoor in Hoofddorp en een groot aantal verwante stichtingen die zijn opgericht door het Ministerie van Justitie en andere overheidsdiensten en bedrijven.

Voorlezen arrest Stichting De Thuiskopie en Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding inzake illegaal downloaden internet door Europees Hof van Justitie te Luxemburg 10 april 2014. http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I088369&videolang=INT&devurl=http://ec.europa.eu/avservices/video/player/config.cfm
Dit is dus de korte video van het voorlezen, in het Nederlands.

De volgende link is naar het arrest. Als de link niet meer klopt, het arrest en conclusie staan onder nummer C-435/12 geregistreerd.
Arrest http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&lgrec=nl&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=nl&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=C-435%252F12&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=896798

Het arrest komt erop neer dat in geen enkel land van de Europese Unie de thuiskopieregeling mag worden uitgelegd als argument om het downloaden zonder toestemming van de makers 'goed te praten'. Men redeneerde in Nederland tot nu toe dat gebruikers van een PC immers die 5 euro al hadden betaald (of voor externe harde schijf, cd-rom, dvd etc.). Ja, dat kan wel zo wezen, zegt het Hof, maar dit kan niet gelden voor downloaden van informatie als de makers of rechthebbenden dat gewoon niet willen.
De belanghebbenden in deze zaak zijn allemaal bedrijven die informatiedragers verkopen, danwel PC's of apparaten waarop informatie kan worden vastgelegd.