registreren | inloggen
Gebruikersnaam Wachtwoord

15 februari ‘Hack me please’-event in Eindhovens stadhuis

Foto:Rien Valk

Foto:Rien Valk

Vijfentwintig hackers gaan zaterdag de gemeente Eindhoven ‘onder vuur nemen’. Onder aanvoering van Brenno de Winter, onderzoeksjournalist computer- en netwerkbeveiliging, gaan zij die uitdaging aan. Het event is opgezet in het kader van ethisch hacken. Ook de ICT-leveranciers hebben hiervoor hun toestemming gegeven en zijn die dag aanwezig om direct de onderzoeksresultaten met de hackers te evalueren.

Slotbijeenkomst
Aansluitend vindt om 16.00 uur een debat plaats, waarbij eerst een terugkoppeling van de dag plaatsvindt.
Daarna wordt gediscussieerd aan de hand van onderstaande stellingen:

- Cloud: kosten versus veiligheid
- Wetsvoorstel Aanpak cybercriminaliteit en gevolgen voor ethisch hacken
- Informatiebeveiliging binnen Eindhoven: hoe doe je dat ?

Discussiepanel
Onder andere A. Oosenbrug (lid van de Tweede Kamer), H. Wesseling (Taskforce BID), F. de Goede (directeur SIM-groep, leverancier), W. Belgers (directeur Madison Ghurka, security bedrijf), W. van de Kasteele (sectorhoofd I&B gemeente) en uiteraard Brenno de Winter zullen onder leiding van Staf Depla met elkaar de discussie aangaan.

Iedereen is vanaf 15.30 uur welkom bij deze slotbijeenkomst.
Graag van tevoren aanmelden via hackmeplease*eindhoven.nl

Dit is nu echt iets wat regelmatiger zou moeten gebeuren. Wat mij betreft zou dit ieder jaar mogen plaats vinden. Je kunt toch niet genoeg aandacht besteden aan het beveiligen van je IT systemen?
Hoe deze uitdaging tot stand kwam is hier te lezen