registreren | inloggen
Gebruikersnaam Wachtwoord

Bundelpresentatie van Willem Adelaar

‘De persoonlijkheid van een democratie’ Bundelpresentatie van Willem Adelaar tijdens het poëziefeest van de PoëzieClub in boekhandel Polare 31 januari a.s.

De nieuwe dichtbundel ‘De persoonlijkheid van een democratie’ omvat een selectie uit een periode van 35 jaar. De gedichten zijn eerder verschenen in tijdschriften, via internet, als onderdeel van podiumflyers of als poster .
Willem Adelaar (Willen Adriaans) is geen onbekende in de Brabantse dichterswereld. Naast zijn vele publicaties en optredens heeft hij vaak meegewerkt aan publicaties van andere dichters. Adelaar was actief in de jury van de Poetry Slam in Eindhoven en verantwoordelijk voor de bundel ‘De Slag te pakken’. Bovendien was hij voorzitter van Literair Landschap in Eindhoven en redigeerde hij 15 dichtbundels.
Over ‘De persoonlijkheid van een democratie’
“Een antwoord op papier is een woord in de samenleving”
Een aantal gedichten in de bundel evoceren de worsteling van het kind met de verwachtingen die de omgeving van hem heeft. Het falen, het niet kunnen voldoen aan die verwachtingen, heeft aantasting van het zelfbeeld tot gevolg. Met het schrijven van krachtige, kracht gevende gedichten, probeert hij als dichter schade, toegebracht aan dat zelfbeeld, te herstellen. En op zijn manier tracht de dichter ook de wereld die hem omringt een ander aanzien te geven, een draaglijker aanzien. Zijn wapens zijn cynisme, ironie en humor.
Als het bestaan niet leefbaar gemaakt kan worden, moet ze maar leesbaar gemaakt en met de nodige verwondering benaderd.
‘Het fysische leven is de tijdelijke zone. Adelaar opteert voor de creatieve zone’. Waarmee hij een duidelijk standpunt in neemt tegenover de maatschappij.
De kaft, te interpreteren als ‘de mens als landschap’ is Adelaars eigen ontwerp. De bundel bevat 77 gedichten.
De bundel wordt gepresenteerd tijdens het poëziefeest op 31 januari a.s. in Polare (Eindhoven). Prijs: 15,00 Euro.
Nadere informatie: standpunt@hotmail.com; www.willemadelaar.nl Telefoon werk: 040-2863283, Telefoon thuis 040-2135368

Overzicht van publicaties van Willem Adelaar
Adriaans, W. (ps.Willem Adelaar): Debuteerde in ‘Beeldspraak’, (zj); publiceerde onder meer in
‘De Karseboom’ 3 (1), 1982; De Poemskrant; het Literair Magazine voor de regio Eindhoven ‘Eindhoven Dichtstad’;’ CFK’; ‘De slag’ 2005; ‘Tafelblad Tilburg’; ‘Tafelblad Kempenland en Helmond’; ‘Brabant Cultureel’, 2005: 54 (3):60; ‘Dicht,Slam, Rap’, 2004; 2013. ‘PoëzieClub’. ‘Naar Morgen’, 38, 1980; Taal van de liefde, 2006. Dichtbundels ‘Omwille van een beter Portret’, 1996; ‘Weerwoord Doelwit’, 1979.; ‘Soul’,1998/2007; ‘Vis & Vlees’, 1997; ‘Een schuchtere confrontatie’, 2008; ‘Niet meer dan dit’, 2004; bijdragen in ‘Dansen in het ozonlicht’,2000; de reeks Eindhoven Dichtstad, schreef samen met Maarten Gulden ; ‘Een effectieve methode voor totale onverstaanbaarheid’, 2008.
Pierre Maréchal 22-01-2014

Correctie

Citaat van hierboven: 'Als het bestaan niet leefbaar gemaakt kan worden, moet ze maar leesbaar gemaakt en met de nodige verwondering benaderd.'
Ik zou schrijven: 'Als het bestaan niet leefbaar gemaakt kan worden, moet HET maar leesbaar gemaakt en met de nodige verwondering benaderd WORDEN.'

Het is vervelend het te moeten zeggen, maar reclame voor poëzie moet beginnen met correcte taal.
Dat geldt helaas ook voor Willem Adelaar. Hij heeft een mooie site, maar als ik daar dan zomaar een gedicht aanklik en lees

'Tussen
Deze twee wielen is iets
Hoort iets thuis

Verbeeld je
Datgene
Dat

Die twee wielen
Verbindt'
,

dan voel ik onmiddellijk: hier klopt iets niet. Het middendeel bevat een verkeerd betrekkelijk voornaamwoord. Het zou moeten luiden:

Verbeeld je
Datgene
Wat


Wie het niet gelooft kan de ANS er op nalezen: paragraaf 4.6.4.