registreren | inloggen
Gebruikersnaam Wachtwoord

Wij stoken op hout

/~ancientgolf/pics/geertbinb.jpg

De winter staat weer voor de deur. Om het huis de komende winter warm te stoken heeft de Nederlander een makkelijke keus: praktisch ieder huis is aangesloten op het gasnet. Dus ...! Bezitters van een open haard verstoken nog wat hout voor de gezelligheid. elektrisch
Op het platteland in Frankrijk ligt dat anders. Je kunt hier stoken met olie, met elektriciteit, met propaangas, met natuurgas (als er tenminste een gasleiding naar je huis toeloopt) of met hout.

De Gaz de France (GDF) en de Fédération Française des Combustibles, Carburants & Chauffage (FF3C) oftewel de olieleveranciers, bestrijden elkaar met advertenties, om de bevolking te informeren dat niet de andere energieleveranciers maar zij de goedkoopste zijn. Een beetje manipuleren met de cijfers en olie of gas is het goedkoopste in de reclames. De Electricité de France (EDF) doet niet mee, ze weten dat ze duurder zijn dan aardgas of olie. Het propaangas is verreweg het duurste. Dus niet gebruiken? Maar wat, als je gehucht, je dorp of je alleenstaande huis niet is aangesloten op het gasnet en er al een gastank in de tuin ligt? Ja, dan heb je nauwelijks keus. Dan komt de grote tankwagen voor de deur om je gastank te vullen, een factuur achterlatend waar je je een ongeluk van schrikt.
Het stoken met hout wordt buiten beschouwing gelaten. Daar valt namelijk niet tegen te concurreren.

In ons huis wordt gestookt en (in de winter) gekookt met hout, gedoucht met propaangas en verlicht met elektriciteit. Het hout stoken vraagt wel wat werk: op tijd het goede hout bestellen (soort en leeftijd) en het opslaan in de schuren. In de winter dagelijks een kruiwagen hout binnenrijden. Als je goed stookt, hoef je echt niet elke keer bij te vullen. Met het juiste hout branden het fornuis en de haard de hele nacht op een laag pitje door. En er is geen fijnere warmte dan van hout. Bovendien kun je er op koken, heb je altijd een voorverwarmde oven en warm water.
Het stoken met hout wordt gepropageerd. Het is ‘énergie renouvelable’, een duurzame energiebron. Bij een goed bosbeheer groeien weer nieuwe bomen waar de oude bomen zijn gekapt. Frankrijk heeft nog zo’n 30% van het oppervlak bezet met bossen. Volgens gegevens van ADEME (een semi-overheidsinstelling op energiegebied) produceert het stoken met hout aanzienlijk minder CO². Productie en transport meegerekend produceert gas 234 kg CO² per MWh, olie 466 kg, elektriciteit 200 kg en hout slechts 40 kg.

In onze regionale krant, ‘Le Journal’, stond vorig jaar een overzicht van de prijzen van de verschillende energiebronnen, uitgedrukt in eurocenten per kWh. Hierbij werden de investeringskosten voor de verschillende energiesystemen buiten beschouwing gelaten.
Voor niets gaat de zon op. Als je een zonne-energie-installatie hebt (en die heb je niet voor niets) kost de geproduceerde energie niets. Gezaagd hout kost 3,5 cent per kWh. Heb je eenmaal zo’n kleine 20.000 € uitgegeven voor een ‘géothermique’ (aardwarmte-installatie), dan kost de hieruit voortkomende energie nog maar 5,3 cent. Geperste houtkorrels komen op 7,0 cent. Gas van de GDF kost 7,3 cent en stookolie (aangevoerd per tankauto) kost 8,3 cent. Elektriciteit van de EDF kost 11,0 cent terwijl propaangas (aangevoerd per tankauto) op 11,4 cent komt.

Elke winter gieren de kettingzagen in de ‘affouage’-bossen (bossen waar je voor een perceel kaprecht kunt krijgen van eigenaar of gemeente). Het hout is bestemd voor de volgende winter. Menig houtzager is een gepensioneerde ‘cheminot’ (spoorwegbeambte, die al op 50- of 55-jarige leeftijd pensioneert, zij het met een mager pensioentje); onze cheminot verkoopt zijn hout en vult daarmee zijn pensioen aan. Het is natuurlijk wel allemaal zwart, maar daar trekt niemand in Frankrijk zich iets van aan.
In de naburige stad Chalon sur Saône is een stadsverwarmingsinstallatie aangelegd voor een nieuwe wijk die wordt gestookt met hout. Er zijn diverse stadjes en dorpen die hun openbare gebouwen (mairie, school en salle des fêtes) verwarmen met hout.

Wij en met ons zo’n 10% van de Fransen (zo’n 1.500.000 huizen) stoken op hout en zijn dus niet alleen zuinig, maar ook energiebewust en milieubewust bezig en niet zo’n beetje ook.

/~ancientgolf/pics/34affouage-bos.jpg

www.ancientgolf.dse.nl