registreren | inloggen
Gebruikersnaam Wachtwoord

040-Energie: Ambitieuze Oprichters Gezocht!

/~mvlot/images/logo-simpel_tr500.png

040-Energie is een energiecoöperatie in oprichting. De bredere bedoeling van een energiecoöperatie is om het energiegebruik terug te brengen en energie lokaal, efficiënt en duurzaam op te wekken. 040-Energie zou zich concreet kunnen gaan richten op de volgende zaken:

- Stimuleren van plaatsing zonnepanelen (door voorlichting en gezamenlijke inkoop)
- Creëren van collectieve zonnepaneel installaties, evt. ook windmolens (dit is om een aantal redenen lastig in Eindhoven)
- Evt. leveren van groene stroom, evt. creëren van een lokaal 040-groen stroom label
- Energie besparen op elektriciteit en warmte/gas
- Efficiëntere vormen van verwarming stimuleren
- Energie-efficiënt vervoer stimuleren

Vele gemeenten in Nederland, ook rondom Eindhoven, hebben een energiecoöperatie. Tot nu toe is er in Eindhoven nog niet een dergelijk initiatief. Wij, inwoners van Eindhoven, zijn de enige die onze eigen omgeving kunnen verbeteren. Daar moeten we samen iets aan doen. Vandaar dit initiatief om een lokale energiecoöperatie te beginnen. Iedereen kan zijn inbreng hebben.

De coöperatie is niet op winst gericht. Verder streven we naar oplossingen waar deelnemers geld aan over houden.
Onze ambitie is fors, we willen zo snel mogelijk concrete dingen gaan doen.

Eindhoven is groot. Veel basisactiviteiten moeten op wijk niveau worden aangepakt. Het is dus erg wenselijk om samen te werken met al bestaande wijkinitiatieven of die te starten als ze er nog niet zijn. Anderzijds, door een integrale aanpak kunnen we een grotere schaal en hogere mate van professionaliteit en efficiëntie bereiken.

De coöperatie moet nog helemaal vorm krijgen. Mensen die menen de komende tijd een serieuze bijdrage te kunnen leveren aan de oprichting van zo’n initiatief kunnen een email sturen,
- met een paar zinnen over je motivatie, vaardigheden en je mogelijke inbreng,
- je contact details,
- je beschikbaarheid tot het eind van het jaar
aan:
/~mvlot/mvltemal.jpg


Marnix Vlot, Frans Vonk