registreren | inloggen
Gebruikersnaam Wachtwoord

Kunnen we onze sociale werkplaatsen missen?Kunnen we onze sociale werkplaatsen missen

Alle reorganisaties kosten handen vol geld en het levert bijna niets op. De mensen in die werkplaatsen kunnen, op hun niveau, meekomen met hun collega's en hebben niet de stress, waarmee ze te maken krijgen (niet te noemen het pesten, omdat ze niet volledig mee kunnen draaien) in een normale werksituatie. Ze doen nuttig werk, zijn van de straat en hebben een doel in hun leven.
Misbruik daarvan dient wel aangepakt te worden, maar net zoals in andere probleemgebieden, de goede moet onder de slechte lijden.
Jammer, maar helaas, maar wat mij betreft mogen ze rustig daar blijven werken.

Ellen

Sociale werkplaatsen missen

Als je dit een keer gezien hebt, vergeet je het je leven lang nooit meer. In het kader van mijn toenmalig werk bij Philips bracht ik eens een bezoek aan een der sociale werkplaatsen in Eindhoven. Daar werden toen door enige honderden mensen met een handicap en/of een beperking alle mogelijke onderdelen voor alle europese auto's gemaakt: draadbomen, dashborden, elektronica enz. Van perfecte kwaliteit en met een arbeidsvreugde, die ik me de dag van vandaag nog herinner. Als je dat eenmaal hebt gezien, moet je A. nooit geen niet-europese auto meer en B. je diep schamen aan de gedachte alleen al een dergelijke faciliteit op te heffen tegen welke prijs dan ook. TJ