registreren | inloggen
Gebruikersnaam Wachtwoord

Franse solidariteit op 2de Pinksterdag

/~ancientgolf/pics/geertbinb.jpg

In Frankrijk was 2de Pinksterdag altijd een vrije dag zoals in verschillende andere Europese landen. Tot de zomer van 2003. Wie herinnert zich niet de hittegolf van dat jaar. Wekenlang temperaturen rond de 40° C. Duizenden oudere Fransen en gehandicapten stierven ten gevolge van oververhitting en uitdroging.

Na deze ‘ouderenramp’ werd afgesproken dat dit in een zich beschaafd noemend land nooit meer zou mogen gebeuren. In overleg tussen overheid, zorginstellingen, vakbonden en werkgevers werd daarom afgesproken dat alle werknemers in Frankrijk één dag per jaar zonder salaris zouden werken en dat het zo vrijkomende geld zou kunnen worden aangewend om in voorkomende gevallen acties te ondernemen om de ouderen en gehandicapten de nodige extra zorg te kunnen geven. Er werd gesteld dat 2de Pinksterdag een goede dag zou zijn om blijk te geven van solidariteit met de medemens. En zo geschiedde.

Na de ‘vrijheid’, ‘gelijkheid’ en ‘broederschap’ van 1798, hebben de Fransen in 2004 hieraan toegevoegd: ‘solidariteit’ met de ouderen en gehandicapten.

/~ancientgolf/pics/10marianne.jpg


www.ancientgolf.dse.nl