registreren | inloggen
Gebruikersnaam Wachtwoord

Cultuur

/~ancientgolf/pics/geertbinb.jpg

In Nederland, en dus ook in Eindhoven moet de komende jaren de financiële broekriem flink worden aangehaald. Zo is dat ook in Frankrijk, en misschien in nog sterkere mate. Waar moeten die besparingen vandaan komen? Ik lees en hoor dat in Eindhoven onder andere de gemeentelijke subsidies op culturele uitingen aanzienlijk zullen worden gekort of zelfs geheel gestopt.
In Frankrijk en dus ook in Chalon sur Saône, de stad waar wij Eindhoven voor ingeruild hebben, is tot op dit moment nog weinig te merken van draconische besparingsmaatregelen op cultureel gebied. Alhoewel Chalon een relatief kleine provinciestad is met nauwelijks 50.000 inwoners is het culturele aanbod verbazingwekkend groot. Cultuur staat hier zeer hoog in het vaandel. Daar kom je eigenlijk alleen maar aan als het echt moet. Cultuur is hier echt voor het volk. De prijzen voor uitvoeringen in het grote theater voor muziek, toneel en dans zijn zeer laag. Met een behoorlijk abonnement zijn de kosten zelden hoger dan € 15 per uitvoering. We praten dan over nationale en soms zelfs internationale gezelschappen. De stad heeft een grote bibliotheek waar je gewoon boeken kunt lenen. Er is een conservatorium voor muziek en dans met een eigen groot auditorium. Er is een prachtig 250 jaar oud theater met rood pluche en drie lagen, prachtig gedecoreerde buikbalkons voor kamermuziek en voor kleine gezelschappen. Er is het oude abattoir omgebouwd tot jazztempel. Er zijn enkele theatertjes (zoiets als ‘Het Klein’) waar experimentele uitvoeringen worden gegeven. Er zijn 3 bioscopen met elk 5 zalen. Er zijn twee musea, een groot beursgebouw en een grote sporthal, het thuishonk van Frankrijks sterkste basketballclub, zwaar gesponsord door de gemeente.
Chalon is geen rijke stad. Integendeel zelfs op dit moment. De sluiting van de Kodakfabrieken kostte 5.000 arbeidsplaatsen. Philips heeft zijn grote TL-fabriek onlangs van de hand gedaan. AREVA, de grote kerncentrale fabrikant heeft een angstig lege orderportefeuille. Maar voor je aan cultuur gaat tornen …
Waar gaan ze het dan vandaan halen? President Hollande houdt het voorlopig op verhoging van de inkomstenbelasting, de BTW en verhoging van belasting op winst van ondernemingen. Hopelijk blijven veel bedrijven nog winst maken.

 Foto: Geert Nijs

Foto: Geert Nijs

Om je vingers bij af te likken, maar hoe zit het met ...?

Een jaloersmakend verhaal, maar het roept wel vragen op:
- de toegangsprijzen zijn laag, maar zijn (daardoor) de bezoekersaantallen hoog?
- de sporthal wordt zwaar gesponsord door de gemeente, maar geldt dat ook voor de theaters, de bibliotheek en de musea?
- Chalon is geen rijke stad. Zal ze rijk genoeg zijn om al deze instellingen nog vijf jaar - en hopelijk langer - open te houden?

cultuur

Ik denk niet dat de (relatieve) bezoekersaantallen veel anders zullen zijn dan in Eindhoven, maar weten doe ik dat niet. Reserveren is in veel gevallen noodzakelijk. De kwaliteit van het gebodene is naar onze mening hoog.
De sporthal wordt niet gesponsord, het is een gemeentelijke sporthal. Sportverenigingen worden financieel ondersteund. Ik denk alles bij elkaar voor ۬1.000.000, waarvan een aanzienlijk deel naar 'Elan', de basketballers, gaat. Als Elan speelt loop het storm. De hele stad staat achter de trots van de sportstad. Gelukkig eist voetbal hier lang niet alle aandacht op.
Ik kan niet in de toekomst kijken. Hopelijk houden ze het vol. Wij maken graag van het gebodene gebruik; vooral de 'danse contemporaine' (modern ballet) heeft ons het gemis van het Van Abbemuseum doen vergeten. Deze uiting van kunst staat hier zeer hoog aangeschreven. Komt ook door het dans- en muziekconservatorium in de stad.
Bedankt voor je getoonde interesse.