registreren | inloggen
Gebruikersnaam Wachtwoord

De zon schijnt in Eindhoven steeds meer en langer!

/~gerrit16/images/logo.jpg


Het is op dit moment heerlijk zonnig weer in Eindhoven . De mensen genieten, de terrassen zitten vol en de natuur geurt.
Dit bracht mij op het idee om eens te kijken hoe zit het eigenlijk met die Eindhovense zon, wat is normaal en is er een toe-/afname te bespeuren.
De harde feiten
1. Uren zonneschijn.
Vroeger werd dit gemeten met een zonneschijnmeter, tegenwoordig berekent men dit uit stralingsgegevens. Het gaat een beetje ver om dat hier allemaal uit te leggen.
Normatief schijnt de zon in Eindhoven 1603,6 uur per jaar.
De laatste 10 jaar is dat gemiddeld 1764 uur, dus ruim 10% meer dan de norm. Het is dus zonniger geworden in Eindhoven. De meeste zon hadden we in het jaar 2003. In dat jaar scheen de zon maar liefst 2099 uur en dat is ruim 30% meer dan normatief. In dat jaar waren alle vier de seizoenen extreem zonnig.
De maanden met gemiddeld de meeste zonuren zijn Mei en Juli. Opvallend is dat juni veel minder zonuren kent.
De zonnigste maand uit de Eindhovense weerhistorie is Mei 1989 geweest met exact 328 uur zonneschijn tegen normaal 202,5 uur. Dit was een extraatje van moeder natuur van ruim 60%

2. Relatieve zonneschijn.
De zon kan niet elke maand evenveel schijnen. De daglengte is immers in de wintermaanden veel korter dan in de zomer. Daarom is, in vergelijkingen, de relatieve zonneschijnduur vaak een beter begrip dan de exacte zonneschijn duur.
Normatief hebben we in Eindhoven te maken met een relatieve zonneschijn van 36 %. Dat wil dus zeggen dat de zon 36% van de tijd die hij kon schijnen zich ook werkelijk heeft laten zien.
In de laatste 10 jaar (2002 t/m 2011) is dit percentage 37,6. Dus ook relatief is het de laatste 10 jaar zonniger geworden. Ook is 2003 het jaar met de meeste zonneschijn nl. relatief 45 %
In relatieve zin zijn Mei en Augustus, gemiddeld, de zonnigste maanden met rel. 42% zon.
In de Eindhovense weerhistorie zijn Mei 1989 en April 2007 de zonnigste maanden met ruim 67 % zon.

3. Zondagen.
Zondagen hebben in dit geval niets met het weekend te maken maar zijn dagen waarop de zon 1 uur of meer te zien is geweest. Normatief hebben we 260 zondagen per jaar. De laatste 10 jaar waren dat er gemiddeld 277. Ook weer in 2003 hadden we de meeste zondagen, nl. 293 stuks.
De meeste zondagen hebben we in Augustus, nl. 28 stuks gemiddeld. In de Eindhovense weerhistorie zijn regelmatig maanden te vinden met het maximum aan zondagen (30 of 31)

4. Zeer zonnige dagen.
Dit zijn dagen waarop de zon 50 of meer procenten van de tijd die mogelijk was ook daadwerkelijk heeft geschenen. Normatief hebben we in Eindhoven 114 van deze dagen per jaar. De laatste 10 jaar telde ik gemiddeld 129 zeer zonnige dagen per jaar. Ook dit is dus flink toegenomen.
Het jaar 2003 telde 180 van deze zeer zonnige dagen.
Augustus is de maand met gemiddeld het grootste aantal zeer zonnige dagen, nl. 13.
Recordhouder is echter Mei 1984 met 24 zeer zonnige dagen.

5. Zonloze dagen
Met zonloze dagen bedoel ik dagen waarop absoluut geen zon te zien is geweest. Deze zeer sombere dagen hebben we gemiddeld 62 per jaar. Dat lijkt eigenlijk niet eens zo veel.
De laatste 10 jaar hebben we gemiddeld 45 zonloze dagen per jaar. De zonloze dagen zijn in aantal dus flink afgenomen. Het jaar met de meeste zonloze dagen is 1985 geweest met 101 dagen.
De maand met de meeste zonloze dagen is december. Gemiddeld heeft december 14 van dit soort sombere dagen. December is dus echt de maand met de “donkere dagen voor kerst”.
Recordhouder wat deze zonloze dagen betreft zijn 3 maanden uit onze weerhistorie.
December 1985, december 1988 en januari 1992 hadden alle drie 20 zonloze dagen.

Conclusie:
Het wordt in Eindhoven steeds zonniger.

Opmerking :
Alle getallen en conclusies gelden alleen voor de regio Eindhoven en dus niet voor de rest van het land. Ik heb basisgetallen gebruikt van het KNMI weerstation 370 op de luchthaven Welschap uit de periode 1978 – 2011.

Gerrit