registreren | inloggen
Gebruikersnaam Wachtwoord

De grillen van de Nederlandse overheid.

Jaar in jaar uit werden we van overheidswege overspoeld met troonredes, toespraken en spotjes over de noodzaak om het kostwinnersmodel – waar ik zelf een gelukkige jeugd aan te danken heb - om zeep te helpen: alle vrouwen moesten de deur uit, werken bij de baas in plaats van bij hun kinderen.
Het doel is nagenoeg bereikt: al onze hypotheken zijn gebaseerd op het tweeverdienersmodel, de kinderen worden ’s morgens, terwijl de zon nog niet op is, afgeleverd bij de crèche of de school en zowel ma als pa reppen zich in de file naar bedrijf of kantoor, alwaar ze dikwijls tot het eind van de middag moeten werken om daarna zich spoorslags naar de buitenschoolse opvang te begeven teneinde daar de tienurige speel- en werkdag van hun kroost tot een enigszins draaglijk einde te brengen.
Ondanks deze overstelpende drukte doen de meeste ouders hun best om hun kinderen in de avond- en weekenduren liefderijk op te voeden en wat de school betreft zich voor de tien-minuten-gesprekken te melden en op de ouderavonden aanwezig te zijn.
Maar nu - geloof het of geloof het niet - komt minister Van Bijsterveldt met een brief waarin staat dat de ouders het teveel laten afweten. Dat ze veel te weinig bij de school betrokken zijn. Ze moeten van de minister - ja, ze gaat er voor de boer op - plechtig en op papier, met een handtekening eronder, beloven dat ze er op school meer bij* zullen zijn.
De minister, die schijnbaar een paar decennia geslapen of met haar hoofd boven de wolken geleefd heeft, durft er zelfs bij te zeggen, dat ouders daarvoor zo nodig bij hun baas werktijdverkorting aan moeten vragen. (Zou haar regering ook aan de hypotheken willen meebetalen?)
Ik denk dat deze minister binnenkort ongevraagd een complete werktijdverkorting zal krijgen.

* Er meer bij zijn: dat schijnt onder andere te moeten betekenen dat je als ouder soms op de basisschool meehelpt en thuis je kind begeleidt bij zijn huiswerk. Zijn ze nou helemaal belatafeld? De school is de werkplaats van het onderwijzend personeel en huiswerk moet een basisschoolkind helemaal niet krijgen; hooguit misschien een beetje in de hoogste groep. Een jong kind moet na schooltijd spelen en sporten, op een instrument oefenen, wat lezen en als het gevraagd werd in huis of in de tuin een handje meehelpen of een paar boodschappen doen.

Taalfout

Ik zie nu dat ik in de laatste zin hierboven een taalfout heb laten staan: 'als het gevraagd werd' moet natuurlijk zijn 'als het gevraagd wordt'. Verklaring: ik had hier eerst verwezen naar vroeger.