registreren | inloggen
Gebruikersnaam Wachtwoord

Innovatief videoverslag van ICT2010 beschikbaar

/~henkdaalder/images/wathebjijgeleerdvandaag_ictroute2013.jpg


Op http://www.wathebjijgeleerdvandaag.nl is een innovatief videoverslag te vinden van het symposium ICTroute 2010.
Interviewers hebben daar vele bezoekers in de loop van de dag gevraagd:
"Wat heb jij geleerd vandaag?"

Afhankelijk van de invalshoek en het soort bezoeker: spreker, expert of gewone bezoeker, komt er een vaak heel verhelderend antwoord op de gestelde vraag.
Ik vind het een innovatieve manier van verslag doen.
In korte tijd krijg je de highlights van de dag te horen, authentiek gebracht.

Ook aanbevolen als je er zelf bij bent geweest.
Voorkennis niet nodig.
Wel alleen als je IE als browser gebruikt, dat is een minpuntje.

Enkele ICT-dilemma's

Ik ben er niet bij geweest, bij dat symposium, maar heb uit de reacties op kunnen maken dat er een paar dilemma's zijn: a) wat moet er eerst zijn: de materiële infrasructuur voor snelle informatie-uitwisseling of de boodschappen die uitgewisseld kunnen worden; b) wie moet de materiële infrastructuur aanleggen, resp. betalen, de overheid of het bedrijfsleven?
Op de eerste plaats wil ik kwijt dat het via zo'n 'innovatief' videoverslag toch wel ontzettend veel bits en tijd kost om een betrekkelijk simpele boodschap over te brengen; ik vind deze werkwijze wel boeiend maar niet erg efficiënt; één alinea geschreven tekst is ook voldoende.
Op de tweede plaats voel ik mij, hoewel een leek, uitgedaagd om op de gestelde dilemma's in te gaan. Wat eerst: infrastructuur of inhoud? Omdat er in de wereld ontzettend veel inhoud ('content', kennis, informatie) gereed ligt - zij het misschien nog onvoldoende in digitale vorm - denk ik dat het belangrijk is, zo gauw mogelijk te zorgen voor de gewenste infrastructuur. Ik vergelijk het met andere communicatiemedia: radio, telefoon en televisie, eenmaal beschikbaar, werden in een mum van tijd benut, d.w.z. met inhoud gevuld.
De tweede vraag: wie moet de infrastructuur aanleggen, i.c. betalen? Mijns inziens hangt dat af van het beoogde doel en de taken die overheid en bedrijfsleven hebben. De overheid heeft in onze samenleving de taak om te zorgen voor een hoog niveau van kennis, cultuur en gezondheidszorg. In dat kader is het gewenst en logisch dat zij de moderne technische middelen beschikbaar stelt aan degenen die kennis en cultuur moeten overdragen en opnemen, i.c. dus aan leraren en lerenden, alsook aan degenen die met ICT op een meer doelmatige manier kunnen werken aan de basisgezondheidszorg.
De overheid heeft niet tot taak, de mensen te amuseren. Die willen nochtans wel geamuseerd worden en hebben daar ook geld voor over. Zij scheppen dus een markt voor amusementsproducten. Daarop zal het bedrijfsleven graag inspelen, omdat dit er - heel legitiem - op uit is, geld te verdienen met producten waar veel vraag naar is. Hiermee is, naar ik meen, ook de tweede vraag beantwoord: de overheid moet investeren in ICT-infrastructuur voor zover deze de kwaliteit van verplichte overheidsprestaties verhoogt, voor het overige kan en moet zij het aan het bedrijfsleven overlaten.
Wel kan het bedrijfsleven desgewenst overheidsmedewerking aan zijn projecten inkopen - tegen betaling van minstens de werkelijke kosten -, bijvoorbeeld om versnippering van krachten en verspilling van tijd en geld tegen te gaan.