registreren | inloggen
Gebruikersnaam Wachtwoord

Toespraak Mubarak: hoe het niet moet!

Wie een klassiek voorbeeld wil zien van miscommunicatie moet kijken naar de toespraak die Mubarak vanavond hield op de Egyptische staatstelevisie. We zagen een pratende robot een eentonig verhaal aflezen, eindeloos en onophoudelijk, en daarnaast op het Tahrirplein een enorme massa die toehoorde, gaandeweg ongeduldiger werd en bescheiden maar onmiskenbaar af en toe fluitsignalen liet horen.
Er was geen enkel contact tussen spreker en luisteraars; geen enkel vonkje sprong er over. De preker toonde op geen enkele manier aan, iets van de psychologie van zijn ontevreden volk te begrijpen of getraind te zijn in de publieke dialoog.
Wat een verschil met bijvoorbeeld Barack Obama! En zelfs met onze minister Marja van Bijsterveldt, die het passend onderwijs helaas door confectie wil vervangen, maar ook het lef had om daarover op een protestpodium in Nieuwegein haar zegje te komen doen.