registreren | inloggen
Gebruikersnaam Wachtwoord

Vragen stellen en elkaar helpen.

Foto:hans van melis. De foto is genomen op een koude januari morgen in het harde winterlicht.

Foto:hans van melis. De foto is genomen op een koude januari morgen in het harde winterlicht.

Ik zoek stenen resten van de sigarennijverheid in Eindhoven en omgeving. Mijn belangstelling gaat daarbij vooral uit naar de "achtertuin" fabriekjes die de fase van fabriekje nooit ontgroeid zijn. De grotere bedrijven zijn 'algemeen' bekend. Elk gebouw of restant daarvan waar ooit een sigarenfabriek of een sigarenfabriekje gezeten heeft komt in aanmerking.
Deze weinig fotogenieke fabriek op Hoogstraat 318 naast de burgemeesterswoning van Egidius H. van Gennip heb ik aan de hand van de foto op EIB, de inschrijving in de Kamer van koophandel en de opgave in 1941 aan de RBTT gevonden.
Maar er zijn er beslist meer dan de 12 tot 15 die ik al gevonden heb.

Foto:hans van melis. Muur van de sigarenfabriek sigarenkistenfabriek Boelaars

Foto:hans van melis. Muur van de sigarenfabriek sigarenkistenfabriek Boelaars

Hier nog een restantje van de sigarenfabriek van P. Boelaars. tussen de huizen aan de Tongelresestraat en de chefswoningen aan de Stuiverstraat.

Regionaal verleden.

Ben benieuwd of er nog veel mensen zijn die herinneringen hebben aan de sigarenfabrieken in onze regio. Mijn opa was sigarenmaker ik herinner mij iets van dat hij moest lopen van Eindhoven naar Veldhoven om naar zijn werk te gaan. Maar welke fabriek dat was... Er waren hier veel sigarenmakers heb ik hem wel eens horen vertellen maar ik vrees dat er daar geen meer van leven.

Ik herinner me wel sigarenbandjes die we als kind vonden in de omgeving van de Lijmbeekstraat, zat daar niet ergens drukkerij Vrijdag? Moet toch eens een keer gaan kijken in het sigarenmuseum in valkenswaard.

Sigarenbandjes

Ik heb ze nooit gespaard, en nu heb ik er toch al zo'n 30 van kleinere fabrikanten. Bijvoorbeeld Pedizo:
Sigarenbandje van Jacobus Peeters en zoon Handwerksigarenfabriek.

Sigarenbandje van Jacobus Peeters en zoon Handwerksigarenfabriek.
Dossier KvK 11885 Fa. Jac. Peeters & zoon Handwerksigarenfabriek Nieuwe Bogert 42 vanaf 8-7-1932 ingeschreven 1-7-1942.
Vennoten:
Jacobus Peeters, Nieuwe Bogert 42 geboren in Gestel 5-12-1885.
Hendrikus Franciscus Peeters, Eckartseweg 394 Eindhoven 8-7-1911.
19-1-1943 Uit Hendrikus Franciscus Peeters.
19-1-1943 Zaaknaam Jac Peeters Sigarenfabriek, Handwerksigarenmakerij, Nieuwe Bogert 42.
25-7-1948 Jac Peeters als eigenaar uitgetreden, ondernemingsvorm wordt vennootschap onder firma J.Peeters handwerksigarenfabriek, Nieuwe Fellenoord 19.
25-7-1948 naam wordt Jacobus Peeters en zoon Handwerksigarenfabriek.
Opgegeven door Jacobus Peeters Broekseweg 206.
7-12-1953 uit H.F. Peeters.
3-2-19-54 Failiet.

@Rien. Misschien heb je ooit met een van deze bandjes gespeeld de fabriek zat wel erg in de buurt.

Nieuwe Bogert woonhuis of fabriek?

Tja of ik dat sigarenbandje meer gezien heb is in mijn geheugen niet terug te vinden :-) Maar ik denk dat er weinig fabriek te zien is geweest op nummer 42. Dat is nog echt een thuiswerker geweest die al wel blijk gaf van ondernemingsgeest.

Die verhuizing omstreeks '48 is mij natuurlijk ontgaan. Zijn zaak op de Nieuwe Fellenoord 19 heb je daar nog iets van kunnen achterhalen dat zijn vermoedelijk noodwinkels geweest?

R.B.T.T. Rijksbureau voor Tabak en Tabaksproducten.

Als gevolg van de Nederlandse neutraliteit in de Grote Oorlog (later genoemd de Eerste Wereldoorlog) beperkten of stopten de Engelsen en Amerikanen de export en transito van producten waar Nederland behoefte aan had.
Met het gevolg van schaarste op allerlei gebied. Wijs geworden door deze ervaring werd op 24 juni 1939 de Distriebutiewet ingesteld.
Op 30 augustus 1939 gevolgd door Het Centraal Distributiekantoor
Formulier: 1232-rbtt-van den Nieuwenhof

Formulier: 1232-rbtt-van den Nieuwenhof
Voorgangers: Kernbureaus voor handel en nijverheid moesten de voorraadvorming bevorderen. De Duitsers waren de koning te rijk met die geweldige strategische voorraden zo konden ze een hele tijd vooruit.
Al in Mei 1940 vond een gedwongen export naar Duitsland van de vrijwel gehele Nederlandse tabaksvoorraad plaats.
Om nog in aanmerking te komen voor de te verdelen tabak en kolen moesten de fabriekanten zich inschrijven bij het RBTT. Vanaf 1943 moesten kleine fabrieken die zonder tabak kwamen te zitten sluiten. Het wegvallen van de sigarenproductie zorgde voor veel werklozen die in de Duitse (oorlogs)industrie ingezet konden worden. Tussen 1940 en 1943 kwam vijfenzeventig procent van de arbeiders op straat te staan. Op 1 augustus 1943 verdween nog eens 35 procent van de resterende arbeidsplaatsen.

Bron van informatie.
Op deze RBTT formulieren werd naar de productie in 1939 en 1941 gevraagd maar bijvoorbeeld ook het gebruik van gas, electriciteit en kolen of de gevoerde sigarenmerken en afnemers.
Hieruit is van de honderden sigarenfabrieken uit Eindhoven en omgeving informatie te halen die anders onbekend gebleven zou zijn.