registreren | inloggen
Gebruikersnaam Wachtwoord

Winkelcentrum Boulevard Zuid

Foto: Boulevard Zuid rond 1966. Foto: EiB

Foto: Boulevard Zuid rond 1966. Foto: EiB

Gisteravond, dinsdag 14 september, heeft de raadscommissie ruimte en vastgoed van de gemeente Eindhoven zich uitgesproken om de winkelstrip Boulevard Zuid (Stratum) te gaan verbouwen tot een wijkwinkelcentrum. Daarvoor moet een flink deel van de wijk waar het dient te gebeuren gesloopt worden. Er zijn vele argumenten voor en tegen de revue gepasseerd, maar het is niet mijn bedoeling die hier te herhalen. Ik heb een ergernis over de gang van zaken van iets andere aard.

De huidige winkelstrip ligt aan de Heezerweg, in de hoek tegen de Korianderstraat. Het is onmogelijk op die plaats uit te breiden zonder te slopen, omdat er nu eenmaal een woonwijk achter ligt. Het betreft "De Nieuwe Erven" een woonwijk uit 1956, die recent gerenoveerd is. Het is dus zeker niet zo dat de woningen toch al op de nominatie stonden om gesloopt te worden.

Net aan de andere kant van de Korianderstraat lag de oude Kruidenbuurt, waarvan intussen al 2 bouwblokken van de 4 gesloopt en opnieuw bebouwd zijn. Het derde blok ligt er nu al een tijdje als een soort zandwoestijn bij, want het is al gesloopt maar nog niet herbebouwd. Het 4e blok laten ze langer staan dan volgens de planning de bedoeling was. Reden: gezien de huidige huizenmarkt is het risico voor stichting Trudo te groot om te gaan bouwen. Ze zijn bang dat ze het niet verkocht krijgen.

En ziedaar mijn ergernis. Aan de ene kant van de Korianderstraat een woningbestand van goede kwaliteit en bewoond, aan de andere kant een renovatiebuurt die niet opgevuld kan worden. Wat is er logischer dan het nieuwe winkelcentrum op de leeggevallen plek van de Kruidenbuurt te bouwen? Volgens mij hebben alle partijen daar winst bij:
* Woonbedrijf hoeft geen goede huizen te slopen, dus geen kapitaalverlies;
* De bewoners aldaar hoeven hun huizen niet uit (onrust, kosten)
* Trudo heeft een zinvolle invulling voor het gesloopte gebied.

Maar men blijft halsstarrig vasthouden aan het oorspronkelijke plan, waarvoor de basis al in 1998 is gelegd. De trein is al op gang, zegt men dan, en die moeten we niet stoppen. Nu ben ik het ermee eens dat er iets moet veranderen om Boulevard Zuid levensvatbaar te houden.... maar is, gegeven de zeer veranderde situatie sinds 1998, dit project niet aan een herijking toe?

Natuurlijk, in het huidige overleg zitten allerlei partijen die al heel lang met elkaar onderweg zijn, en Trudo zit daar niet tussen. Dan rijst bij mij de vraag: moeten we dan de trein niet alleen maar stoppen, maar zitten we misschien niet zelfs in de verkeerde trein?

Eerlijk gezegd ben ik bang dat ik het antwoord wel weet: achter de plannen zitten grote commerciële belangen van winkeliers en de vastgoedonderneming die gaat investeren (ASR). Geld regeert hier over gezond verstand.

De gemeente Eindhoven intussen doet niets. Integendeel, zij heeft zich uitgesproken voor verruiming van de kaders en wijziging van de bestemmingsplannen. Tegelijkertijd heeft zij haar mond vol over integrale stadsontwikkeling (in dit verband: de As van Stratum). Wel, als er érgens versnipperd wordt gepland en gebouwd dan is het wel hier en nu in Stratum!

Tot zover mijn pleidooi. Ik wil afsluiten met een oproep aan de gemeente Eindhoven: doe wat je met de mond belijdt! Zorg voor een échte integrale stadsontwikkeling in Stratum. Zorg voor een stad waar het prettig wonen is, en niet aan de ene kant woningen nodeloos gesloopt worden, en aan de andere kant een bouwterrein braak blijft liggen.

Je burgers zullen je er dankbaar voor zijn.

Er moet iets gebeuren, maar wel het goede!

Ik ben niet voor niets doen, ik meen dat ik dat duidelijk genoeg had gezegd in mijn verhaal. Dus er moet iets gebeuren om de verloedering een halt toe te roepen, maar laten we dat dan wel op de goede plek doen.

Een woningbouwvereniging heeft geen commerciele belangen, dat is juist. Maar de vastgoedontwikkelaar wel, en de gretigheid waarmee deze het plan verdedigde op de zitting sprak boekdelen.
Dat het plan van onderaf is gekomen is slechts ten dele juist. Inderdaad zat daar wel een bewonersvertegenwoordiging bij, maar geen van de vertegenwoordigers is/was woonachtig in het plangebied. Ergo: de DIRECT betrokkenen waren er niet bij!

Ik zie ook met vreugde de goede dingen die er wel gebeuren rondom de as van Stratum.... maar dan blijft mijn vraag, en R. Stam geeft daar geen antwoord op: Waarom in dit gebied, en niet in het braakliggende terrein van de Kruidenbuurt, welke door Trudo niet opgevuld kan worden met woningen?

Het argument dat de Nieuwe Erven het enige centrale plangebied is voor Stratum waar het winkelcentrum kan liggen vind ik echt een non-argument. Bouw het aan de zuidzijde van de Korianderstraat, en het ligt nog steeds midden in Stratum. (we hebben het over zo'n 50-100 meter verschil!)

Eigenlijk is dit mijn centrale -en enige- vraag.
Dus mijn oproep aan de Gemeente Eindhoven staat nog recht overeind.

steun

Misschien zijn niet alle argumenten juist in het stuk van Polleke, maar gezien de historie van Eindhoven, in het kader van afbreken is beter dan renoveren, steun ik hem toch volledig. Er is al zoveel moois verdwenen in Eindhoven en daarmee ook heel veel karakter. Zo nu en dan laat men een gevel of muur staan of zoals nu een toren. Ik heb mijn twijfels of er echt wel op alle gebieden gekeken is of renoveren en vernieuwend beheren, echt geen optie is. De enorme leegstand die al jarenlang de gehele Heezerweg beheerst, komt echt niet alleen door de ouderdom, maar eerder door absurde huurprijzen en verkeerd beleid.
Dat de woningstichting geen winst maakt betwijfel ik eveneens. Het gehele sociale woningbeleid heeft jarenlang winst opgebracht en zal dat in de toekomst blijven doen. 35 jaar geleden betaalde ik 60 gulden huur, nu is er nergens meer iets onder de 400 euro te huur.
Tel uit je winst en de salarissen en bonussen van de vele sociale woonstichtingen, die door het volk al eigenlijk betaald zijn. Een alternatief is het verhuren van de winkels tegen betaalbare prijzen voor kleinschalige beroepen, kunstenaars en designers en voor stichtingen die wat voor de bevolking willen doen. Eveneens geldt dit voor de woningen die er zijn, want Strijp S en de Witte Dame zijn onbetaalbaar voor de starters. Eindhoven investeer in je bevolking.

Argumenten?

Als oud-bewoner ben ik het gevoelsmatig met Polleke eens. Natuurlijk moet deze discussie op argumenten worden gevoerd maar als ik naar de opgegeven website surf (www.boulevardzuid.nl) om daar de verslagen door te kijken kom ik helaas in Rotterdam uit, dat lijk me niet de bedoeling? Wat zijn overigens de argumenten waarom de winkelstructuur simpelweg niet meer voldoet?

Waar ik ook nieuwsgierig naar ben is het soort winkels waaraan de omwonende behalve de nu aanwezige bakker, slager, groenteboer, dameskapper, kantoorboekhandel, apotheek, chinees, turksewinkel, drogist, Spar en een AH op +/- 1500 meter nog meer behoefte hebben? Een growshop die er al eens zat zal daar niet bij horen.

Zijn er eigenlijk nog buurtcentra als bij de moreelselaan nodig? Wat wil je als bewoner dicht in de buurt hebben en waarvoor wil je wat verder rijden of fietsen?

@ rstam argumenten, winkelwensen, duidelijkheid.

/~nieuws/pics/rstm.jpg

Misschien is het zinvol voor de zuiverheid van deze discussie om even toe te lichten of de R.Stam die we terug vinden in een van de documenten op www.stichtingboulevardzuid.nl de zelfde is en wat zijn betrokkenheid bij deze plannen is? Fotograaf, investeerder, pandeneigenaar of wijkbewoner?

Winkelstructuur
Toen ik nog in de wijk woonde had ik geen behoefte aan grote landelijk trekkers. Wie van de wijkbewoners heeft dat wel?
Wat langer lopen van stomerij tot turkse groenteboer lijkt me in deze tijd van te weinig beweging alleen maar gezond.
Bij mijn weten is er nog steeds leegstand daar kunnen nieuwe winkels zich toch vestigen?
Wat het boodschappen elders doen betreft, soms maak ik een extra ritje naar slagerij van Berne vanwege zijn kwaliteit en assortiment, waarbij ik meestal wel een parkeerplekje kan vinden. Dat zal omgekeerd vanuit stratum naar bijvoorbeeld Geldrop ook wel het geval zijn

Als ik een bril nodig heb ga ik naar "de stad" omdat ik daar meer keus heb qua prijs/kwaliteit. Als ik een opticien was zou ik me zeker niet in een buurtwinkelcentrum vestigen.

Winkels in de buurt voor de dagelijkse boodschappen zijn en blijven de moeite waard daar mag best wat aan gedaan worden qua vernieuwing maar of je dat met grote landelijke trekkers moet doen en een "wedstrijdje" wie heeft het grootste vloeroppervlak vraag ik me af. :-)

Helaas hebben de kleinere speciaal zaken als bijvoorbeeld Wels met zijn gereedschappen en huishoudelijke artikelen het moeten afleggen tegen de grote jongens als de praxis, gamma en blokker. Voor mij blijft het onduidelijk of je dat met zo'n grote en ingrijpende vernieuwing kunt tegenhouden waarbij het nog maar de vraag is of je voldoende nieuwe winkels kunt aantrekken die ook overlevings kansen hebben. Ik zou daar geen goede huizen in de kamperfoelielaan voor willen opofferen.

Feiten

Beste R Stam,

Dit is nu de tweede keer dat je beweert dat ik heb geschreven dat ik het winkelcentrum maar aan z'n lot wil over laten. Als je zelf zo gebrand bent op feiten, zou je dan ook mijn stukken beter willen lezen en als feit aannemen dat ik dat niet gezegd heb? Ook ik zie het belang van vernieuwing!

Verder heb ik helaas niet de beschikking over allerlei stukken; ik moet het doen met wat ik hoor op de bijeenkomsten. Maar ik zal de aangegeven site van de stichting zeker gaan bezoeken.

Helaas zonder bronvermelding, maar van wat ik heb gehoord:

feit: er is op de bijeenkomsten door de bewoners gezegd dat ze er niet bij betrokken waren

feit: stichting Trudo heeft van begin af aan niet geparticipeerd in het plan. Vraag: waarom niet? Dat zou ik dus wel eens willen weten!

feit: het overleg is al lang gaande en er liggen heel veel onderzoeken op tafel. Helemaal mee eens.

Toch zitten we in een veranderende maatschappij en in een veranderende economie. Ik zou dat geen gelegenheidsargument willen noemen. Je moet je aanpassen aan de omstandigheden als die dat vereisen of als er zich unieke kansen voordoen. Als een bedrijf voor meer dan een decennium aan z'n oude strategie vasthoudt, komt het in de problemen...

Mijn tijd is helaas op, misschien volgende keer een uitgebreidere reactie :-)