registreren | inloggen
Gebruikersnaam Wachtwoord

De coalitie gaat over de lijken van de luchtvervuiling

Eindhovense raadscommissie blijft voor BOSE wegenruit
Woensdagavond 8 juni, vergaderde de raadscommissie in een extra vergadering over haar standpunt voor het besluit over de ruit om Eindhoven. 20 juni is de finale raadsvergadering.
Het werd een verhit debat tussen de linkse partijen die met inhoudelijke argumenten, de rechtse partijen helemaal onder tafel discussieerden.
Maar omdat deze rechtse coalitie een meerderheid heeft, maakten de argumenten niets uit. De coalitie wil een extra weg, ongeacht of dat een oplossing is voor het BOSE probleem: lokale files op lokale wegen.

Voor het eerst is nu vooraf wetenschappelijk onderbouwt dat deze keus van de coalitie ca 100 tot 200 doden per jaar tot gevolg zal hebben. Terwijl een keus voor echte doorstroming die 100 tot 200 dode eindhovenaren kan voorkomen. Zie de milieubalans 2005.

Enkele sterke uitspraken:
Wethouder Schreurs van o.a. Verkeer:
- "Ik ga niet over doorstroming in de stad" Ze bedoelde waarschijnlijk: "we hebben in Eindhoven geen geld over voor het zelf oplossen van verkeersproblemen."
Het kwalijke hiervan is dat ze, met de kennis van vandaag, ook had kunnen zeggen: "ik adviseer de raad om mij opdracht te geven, daaraan te gaan werken."
- "De cijfers van de SRE zijn boterzacht" Over de door de SRE genoemde kosten voor eindhovense viaducten.
- Leefbaar Eindhoven: "We hebben besloten dat uw argumenten ons standpunt niet zal veranderen, we willen gewoon altijd een tweede weg."
- VVD: "We willen een weg, liefst als tunnel, maar als we daarvoor een weg moeten kiezen, dan doen we dat."
- D66: "Als we geen trace kiezen, dan krijgen we die 50 miljoen van de minister niet"
Dat is onjuist, de minster heeft gezegd dat de regio een keus moest maken, als oplossing voor BOSE. En de regio mag/moet het zelf zeggen. Maar wel opschieten en een beetje breed gedragen.

Het trieste gevolg van dit tunnelvisie denken van de coalitie, is dat ze kiezen voor een nieuwe weg, en daardoor onvoldoende energie stoppen in echte doorstromingsmaatregelen.
Terwijl er voor doorstromingsmaatregelen wel veel draagvlak is.
Een nieuwe weg zal stuiten op lange procedures. En wordt uiteindelijk onmogelijk. Als dat de voorstanders duidelijk wordt, zijn de verkiezingen allang voorbij.
En gaat die 50 miljoen niet naar verkeersoplossingen in onze regio. En blijven we (brainport) verkeerskundig gezien een van de meest achterlijke regios van het land

Het is met de Eindhovense politici nog erger dan met de criminele fabrieksdirecteur in sommige films, die weten dat ze geld verdienen aan milieuvervuiling door hun fabriek, en dat de bevolking en medewerkers er ziek van worden. De coalitie in Eindhoven, maakt dodelijke keuzes en zegt dat dat nodig is voor het welzijn in de stad, terwijl dat aantoonbaar onjuist is. Ze hebben de betreffende documenten van de SRE in handen, als agendastuk, en liegen hun kul argumenten bij elkaar.

A50 om Son is een zegen voor veel mensen

Eehh, die A50 heeft 2 gezichten.
De mensen die in Son wonen, weten niet wat ze is overkomen, nu het verkeer van de A50 niet meer door het dorp raast.
Ze staan nu knipperent met deogen op straat naar een leeg en steeds groener gebied te kijken hoe het komt dat het nu zo stil is, en wat een frisse lucht!
De omleiding om Son is een zegen. Of de hele A50 ook een goed idee was, dat vraag ik me af.
Als je naar de snelwegenkaart van heel nederland kijkt, dan ligt de a50 wel erg dicht bij de A2, een snelweg langs de zuidwillemsvaart zou strategisch veel beter zijn geweest.

elke weg is een zegen voor de autolobby

Met dit soort argumenten legt men nieuwe snelwegen aan: elke nieuwe rondweg rond de dorpskern is er zo gekomen. Zo is de Poot van Metz er gekomen, en zo zal er nog veel meer beton en asfalt op volgen.

Als je voor de A50 langs Son bent, dan moet je ook niet te veel mopperen tegen andere soortgelijke snelwegen. Die A50 blijft een wangedrocht van de autolobby. Dat ze in de USA zo dom zijn om auto's met 8 stroken langs mekaar te laten rijden, dat zou geen argument mogen zijn voor Europa om hetzelfde na te apen.

Elke nieuwe snelweg is gewoon dom.

Niemand wil eindeloos snelwegen aanleggen

Elke nieuwe snelweg is dom. Dat is wel een erg extreem standpunt; daarvoor krijg je de handen van de meerderheid nooit op elkaar. Met zo'n standpunt is de de discussie ook meteen geëindigd.
Ik deel de mening van Daalder, dat de A50 een zegen is. En zelfs denk ik dat een autoweg ten oosten van Eindhoven een zegen zal blijken, omdat Eindhoven geografisch gezien midden in de trechteropening naar Limburg ligt. Als de Poot van Metz (A2 tussen Eindhoven en Veldhoven/Meerhoven) verstopt zit, is Limburg vanuit het westen en midden des lands alleen via secundaire wegen - o.a. door de stad heen - te bereiken. Vorige week nog was het raak: één vrachtwagen gekanteld en de ellende begint. Daarom denk ik in alle nuchterheid dat er aan de andere kant van Eindhoven een alternatief moet komen.
Dat laat onverlet dat ook de radiale verbindingen rond deze stad een soepele doorstroming mogelijk moeten maken en daarop aangepast moeten worden. En vanzelfsprekend moet bij de aanleg van elke autoweg de natuur zoveel mogelijk ontzien worden.
Daarna hoeft er in onze regio niet veel asfalt meer bij te komen: alleen nog een royale straat - zonder zijbebouwing! - van Eindhoven/Veldhoven langs Valkenswaard in de richting Hasselt en een betere ontsluiting van de Kempenrij (Reusel-Bladel-Hapert-Eersel).
Tegenstanders van meer asfalt zijn m.i. nodeloos bang voor een nooit eindigende expansie van het autoverkeer. De meeste mensen zijn echter redelijk en houden veel meer van groen dan van asfalt. Als hun woonplaatsen onderling goed bereikbaar zijn, houden ze op met asfalteren.

Verkeersruit logisch vervolg op A50

Die A50 ligt er, daar verander je niks aan. De lobby in de Gentiaan heeft het met rechtszaken helaas niet gewonnen van het bedrijfsleven.
De aanleg van snelwegen gaat eenvoudig niet samen met meer groen langs de bermen. De huidige bestuurders durven niets te doen tegen hun kiezers, de autorijders. Zie het telkens maar uitstellen van het rekeningrijden, of het uitstellen van maximumsnelheden. De massa wil haar auto gebruiken, en de massapolitici van Leefbaar Eindhoven die gaan daar unaniem meer accoord. Het standpunt van de PvdA tegen de verkeersruit en een nieuwe snelweg langs Valkenswaard, dat vind ik niet bepaald geloofwaardig. Dat is net zo geloofwaardig als de A50 een zegen noemen, en de wegenruit een vloek. Dan is er iets niet pluis in je hoofd. Dit zijn loze argumenten, waar je geen verkeersruit mee stopt. De verkeersruit komt er dan ook, omdat de tegenstanders niet geloofwaardig opereren.

Fortuijn en kornuiten

Ik kan als milieuterrorist op de voorgaande spreker geen zinnige reactie geven.

Geen spelletje tussen werkers en groene activisten

Dit is de eerste keer dat vooraf wetenschappelijk is onderbouwd dat er meer of minder doden vallen door een overheidsbeslissing.
- Kiezen ze voor een weg dan blijft het proces in stand, waarbij jaarlijks 400 doden vallen in de stadsregio.
- Kiezen ze voor beter benutten, met goede doorstroming, kan vookomen dat die 100 tot 200 eindhovenaren eerder sterven.

Ik vind dat je terecht de vraag mag stellen of economie deze keer voorrang op milieu moet krijgen. Maar niet of het geoorloofd is 100 tot 200 mede regiobewonders te offeren voor de economie.
Want wie gaat dan de op te offeren mensen aanwijzen?
Dat moeten we niet willen.

Trouwens, veel mensen en zelfs politici denken dat het nog steeds om die ruit gaat. Dat is niet meer zo, die ruit kan helemaal niet meer aangelegd worden, ook insiders bij vvd en cda en d66, geven dat toe.
De SRE heeft het in een officieel document geconstateerd.
Het gaat er nu om dat er ook zinvolle elementen in het BOSE besluit komen te zitten.
Zinvol in de zin dat de doorstroming er beter van wordt, en de luchvervuiling minder.

milieu en economie

Bij de Open Universiteit Nederland kan je de cursus Milieueconomie niet meer volgen, wegbezuinigd. Het klopt dus niet om economie en milieu tegen elkaar af te zetten. Als er projecten worden uitgevoerd die op korte termijn geld of werk opleveren, maar met schadelijke effecten voor het milieu, dan is zo'n project slecht voor de economie. De schadelijke effecten moeten namelijk ook worden betaald. Economie moet dus een duurzaam karakter hebben. In elk geval moeten de gevolgen voor het milieu in rekening worden gebracht.

Het SRE bestrijdt overigens dat de verkeersruit niet kan worden aangelegd in een persbericht op de website www.sre.nl

groen rechts

Hoe rechtser kan het worden in het SRE-gebied vraag ik me dan af. Bestuurders doen waar ze zin in hebben en leggen wegen aan die hen goed dunkt. Ver boven het volk verheven, over kunstwerken en dwars door beekdalen.
U heeft als bestuurders de komende decennia nog veel recht te trekken aan wegen en rivieren door het landschap.
Jammer dat het instrument referendum in de SRE niet bestaat. Maar goed, deze bestuurders hebben dan ook per definitie altijd het gelijk aan hun kant. Wat een heerlijke, brave wereld toch, de wereld van groen rechts.

Politici leggen te weinig verantwoording af

Gelukkig heeft GroenLinks al eerder getoond over gezond verstand te beschikken, en al een tijd geleden verklaard dat ze tegen een ruit zijn en voor een benuttingsvariant.
Maar nu is er de luchtkwaliteitproblematiek bijgekomen.
Het was een keuze tussen groen en economie
Nu is het een keuze tussen extra sterfgevallen of minder sterfgevallen.
Daarbij is helaas een simpele keuze voor benutten niet meer voldoende.
Vandaar de emails aan alle regionale raadsleden, en ook de toon, die scherp is maar gegeven de keus voor sterfte, niet overdreven.
Zie voor de tekst van deze emails: http://www.beterboseplan.nl/forum/viewforum.php?f=13

Ik ben er van uitgegaan dat bijv Groen Links mensen, die ook een dergelijke email ontvangen, daar doorheen kunnen kijken.
En dergelijke berichten uit de maatschappij in hun voordeel kunnen gebruiken.
Mijn emails zijn geen spam, omdat al die politici met hun email adres op de gemeentelijke website staan. Als er dan een burger is die ze wat toestuurt, dan moeten ze niet klagen. Bovendien zijn mijn emails puur inhoudelijk, ze melden meestal natuurwetenschappelijke feiten of veranderkundige inzichten.
We laten onze politici veel te veel hun gang gaan.

In het algemeen comuniceert de politiek zwaar onvoldoende over hun keuzes en afwegingen.
En als het dan ook nog een zo belangrijke keuze is, dan gaat het fout.
Zo kan ik op de partijwebsite van Groen Links Asten nergens vinden waarom ze voor benutten zijn. En wat ze vinden van de gevolgen voor de luchtkwaliteit en welke acties ze daarvoor nodig vinden.
Daarom stuur ik ze informatie over welke keuzes welke effecten hebben.
Edit: de Groen Links fractievoorzitter Vliegenberg meldde naderhand waar het standpunt is te vinden: http://www.groenlinksasten.dse.nl/fractieraad/juni2005.htm

Dan kunnen de overheden straks bij de rechter niet zeggen dat ze het niet hebben geweten.
En hebben ze nu een geinformeerde mogelijkheid een keuze te maken. Ook als ze mij niet geloven, dan hebben ze de plicht alternatieven te onderzoeken, die minder burgers laten sterven.
Ik vind dat politici ook zelf zouden moeten beseffen dat je over keuzes van deze zwaarte veel beter zou moeten communiceren.

Ik weet ook wel dat (lokale) politici echt centimeters ingewikkelde rapporten over zich heen krijgen, zodat ze "geinformeerd" zijn. Maar daarvoor hoor je als echte partij je specialisten te hebben. En we hebben altijd nog het hedendaagse internet, met echt talloze gemotiveerde specialisten onder handbereik. Als je die er als politicus bij wilt betrekken, vanuit je politieke achterkamer.

Onze politiek functioneert nog bijna uitsluitend zoals de technische mogelijkheden anno 1905 toelieten.
Ze krijgen nog veel te weinig email.

Ik snap ook wel dat "via de media" discussieren je politieke beweginsvrijheid zou kunnen beperken.
Maar er zijn keuzes die ten onrechte als "politiek" worden bestempeld, BOSE is daar een goed voorbeeld van. Dat is een technisch probleem, waarvan de technische consequenties en mogelijkheden, ook voor de gezondheid, redelijk duidelijk zijn.
Ook dat zou de politieke speelruimte kunnen beperken, maar is dat erg?

Ik heb overigens de indruk dat Groen Links als regionale partij, het handiger zou vinden als die 50 miljoen rijksgeld voor BOSE niet in onze regio maar in een andere regio zou worden uitgegeven. Ook dat is weer zoiets dat best uitgelegd mag worden. Hoewel het natuurlijk wel handig lijkt als je een moeilijke keuze niet hoeft te maken, omdat het geld verdwenen is. En je daar zogenaamd niets aan kan doen.
Hoe dat moet heb ik in een email van maanden geleden al eens uitgelegd, en ook voldoende ambtenaren weten hoe het geld wel nuttig in deze regio aan doorstroming en opschonen vande lucht kan worden besteed.

Het gaat er om dat we wat doen aan de verkeersdoorstroming en de luchtvervuiling. Beide kan nu in BOSE, met een oplossing betaald door het rijk en de provincie en een beetje van onszelf.

De actuele luchtvervuiling, dus op dit moment, is te zien op http://www.lml.rivm.nl/uur/236-24.html voor een straat in Eindhoven.
Let vooral even op de OZON concentratie op warme dagen zoals vandaag, wielrennen is ongezond met deze concentratie. Ze hebben eigenlijk een gasmasker nodig, wanneer zou de arbo wet dat gaan voorschrijven?

al geregeld!

De weg die jij bedoeld is al geregeld, hij heet Poot van Metz. Die is nu 2x2 rijbanen en wordt 2x2x2 rijbanen dus dubbel zo breed, dit is inclusief verkeersplein leenderheide dat krijgt ook meer flyovers
En ook het stuk van de A67 tussen Poot van Metz en Leenderheid wordt 8 baans en terplaatse van in en uitvoegstroken zelfs 10 baans.
Klaar in 20011. dat is al over 6 jaar.
Zie: http://www.rws.nl/rws/dnb/projecten/randwegeindhoven/project/traject/traject.php
Voor de doorstroming in de stad moet je echt eens kijken naar http://www.beterboseplan.nl/html/dvm_helmond.html
Er is tegenwoordig een "techniek" DVM, waarmee dat doorstromen beter gaat dan met extra asfalt

Denkfout, we krijgen een mobiliteits budget

Op http://www.beterboseplan.nl/html/dvm_v__dummies.html
heb ik net een verhaal gezet hoe dat zit met DVM
De cijfers komen niet van een of andere milieuclub, maar uit een onderzoek van de Grontmij, in opdracht van de gemeente Helmond.

Maar de denkfout die jij en veel bestuurders en andere ruitvoorstanders maken is dat je aanneemt dat het verkeer de komende jaren net zo ongecontroleerd blijft groeien als het de afgelopen jaren deed.
Dat is echt een onjuist beeld.

Bijna alles is geregeld in dit land. Bedrijven zijn veel milieuvriendelijker gaan werken, hun uitstoot is sterk gereduceerd.
Nu de bevolking zelf nog. We hebben straks een mobiliteits budget.
En ook de instrumenten om dat efficient te benutten, als overheid maar ook als burger. Bedrijven doen het al.
De mobiliteis belasting moet nog wel vergroend worden.

Vroeger kon je je schaapskudde de gemeenschappelijke hei op sturen, nu moet je daar eigen land voor hebben of pachten.
Bij de ruit zijn het krachten uit de bevolking, die dat nieuwe asfalt tegen houden.
In dit geval is er ook een alternatief, hedendaags DVM.
Daarmee is ook in geval van een calamiteit te regelen dat de stad niet verstopt door sluipverkeer, het DVM systeem laat dat gedoseerd toe tot de stad, en zorgt ervoor dat de bulk op de snelweg blijft of al bij Best en Boxtel een andere route kiest.
Dat zelfde DVM systeem en andere maatregelen zoals beprijzen, of vergroenen van de mobiliteits belasting, zullen ervoor zorgen dat we als maatschappij de nu nog ogenschijnlijk ongeremde groei van het verkeer beter in de hand kunnen houden.
Denk even aan de opkomst van het mobieltje.
Hetzelfde gaat gebeuren met techniek om de mobiliteit in de hand te houden. Dat hoeft niet zo op de bevolking over te komen. Ze vinden het op een bepaald moment gewoon handiger om thuis te blijven en vandaar uit te doen waarvoor ze vroeger met de auto op pad gingen.
Bijvoorbeeld nu zoek je iets op op internet, terwijl je vroeger naar een bibliotheek ging, of naar een of ander loket.

Het zal dus blijken dat we straks die weg niet nodig hebben omdat we dan de groei van het verkeer afremmen tot er weer ruimte is op het bestaande asfalt.
Straks is niet het asfalt het probleem maar de ruimte/bandbreedte op het internet.

Ik geef toe dat transport bedrijven, minder gemakkelijk hun groei op het gemeenschappelijke asfalt kunnen realiseren.
Maar als nu blijkt dat die transport bedrijven vooral tussen Rotterdam en de rest van Europa pendelen. Ten koste van onze ruimte en gezondheid. Moeten we dan niet samen beslissen dat dat maatschappelijkbelang voor dat van het economische belang van dat ene bedrijf gaat?
Laat dat transportbedrijf maar innoveren naar iets wat minder milieuruimte en mobiliteitsbudget verbruikt. Zeppelins bijvoorbeeld. Meer buistransport. Of nog iets beters

Feiten, geen geloof

"Ik geloof niet dat ik een denkfout maak." Geloof, dat is hier nu net het probleem. DVM is tegenwoordig de optimale benutting van de ruimte voor verkeer. Vooral in dichte netwerken van wegen, zoals een stedelijke regio werkt dat heel goed. Ergens op de snelweg tussen Maastricht en Eindhoven, dan heb je er weinig aan. Hooguit kun je ermee voorspellen hoelang de file is en mensen eerder een gecontroleerde sluiproute laten nemen. Zodat de gevoelswaarde beter wordt. Ook kun je met DVM de verkeersbelasting optimaal over het netwerk sturen.

Maar het probleem is, "ik geloof dat". Dit mobiliteits probleem is een beta probleem, het is gewoon door technici op te lossen. Ongeacht of de "gebruikers" nu willen meewerken of niet. Je zult het zelfs waarderen als je er efficient door geleidt wordt.

Maar als je met argumenten komt, moet je de aangereikte informatie wel op zijn minst een beetje doornemen. Anders ga je net zo leeghoofdig zeveren als vele politici. Zij zijn nog de enigen die crimineel gedrag mogen vertonen en er mee weg kunnen komen, nog wel.

Het criminele zit er in dat ze besluiten nemen waardoor er onnodig en vermijdbaar en verwijtbaar meer doden blijven vallen dan nodig is.

Door voor BOSE te kiezen hadden ze de doorstroming in de stadsregio kunnen verbeteren, tot een factor 2. En daardoor ook de uitstoot met een factor 2 kunnen reduceren, bij benadering. Want hoeveel precies willen ze niet laten uitrekenen. Maar vergelijkbare gevallen elders geven die cijfers, voor de verbetering.

Je mag best "van mening zijn" dat je zelf liever blijft autorijden.
Maar niet dat dat voor iedereen beter zou zijn. Dat is nu juist technisch aantoonbaar anders.

Het mobieltje heb ik opgevoerd als een voorbeeld hoe snel technische mogelijkheden zich ontwikkelen.
Probeer je voor te stellen dat ons mobiliteits gedrag zich ook zo snel ontwikkelt en ons met technische middelen in staat stelt er heel anders mee om te gaan.
Denk aan de snelle toename van de bandbreedte van internet aansluitingen.

We zijn nu op het punt gekomen dat we wel kunnen kiezen hoe ver we willen gaan om ruimte, milieu en gezondheid opte offeren aanmobiliteits kosten op dat gebied.
Voor zommigen is het nog even wennen aan de nieuwe situatie. En even rouwen om het verlies aan positie, gebaseerd op gerespecteerde onkunde.
De kwakzalver is ook behoorlijk in status gedevalueerd, de geloofsmeester ook, doe dat ergens anders, dat geloven.
Laat ons onze gezonheid beschermen, de feiten spreken voor zich.
De techniek is er. Zie bijv ttp://actueleverkeersinformatie.brabant.nl
En het "DVM" waar ze in de SRE nu mee bezig gaan is niet het DVM waar ik het over heb, Het echte DVM gaan ze in Helmond doen. De rest, zoals in Eindhoven. mag die naam niet hebben, maar dat zijn weer de politici die "geloven" dat ze er nog mee weg kunnen komen.

Techniek is niet zaligmakend. Maar je moet wel het beste inzetten dat er is. Vooral als je daarmee kunt voorkomen dat mensen onnodig sterven door jouw keuzes.
Art 8.11 lid 3 van de wet milieubeheer gaat over het ALARA principe. Dat kan met dat artikel worden opgelegd in voorschriften voor industriele installaties.
Het wordt tijd dat het ook toepasbaar wordt voor overheids besluiten.
Wat onze politici nu doen met de ruit is hetzelfde als het schilderen van de kozijnen van je huis, door er emmers verf tegenaan te smijten.

In de woorden van Eckart Wintzen: "Waarom zou je 1000 kg verplaatsen als het alleen maar om de aandacht van 1 kg hersens gaat?"
Het valt toch niet te ontkennen dat in de maatschappij steeds meer zaken en activiteiten gevirtualiseerd worden?
Met DVM valt in de stadsregio veel meer mobiliteitsruimte te winnen dan met een strook asfalt daarbuiten.

Het probleem met de ruit is nu dat ze wel hebben besloten dat die ruit daar moet komen, maar dat hij nog niet aangelegd kan worden.
Om de lucht schoner te krijgen, móet dat echte DVM eigenlijk wel toegepast gaan worden. Maar dan geven ze tegelijk het bewijs dat die ruit niet nodig is. Zo hebben ze zichzelf klemgereden en blijven wij als bevolking zitten met de onnodig slechte doorstroming.
Gelukkig heeft burgemeester Sakkers, drager van 3 bestuurspetten in deze regio, gezegd dat het niet erg is als je op je gezicht gaat, als je er maar iets van leert.
Bij DVM is daar volop ruimte voor. Voor beide.