registreren | inloggen
Gebruikersnaam Wachtwoord

De regio gaat varen

Container binnenvaart spaart ruimte in de file

Container binnenvaart spaart ruimte in de file
Provinciebestuurder Janse de Jonge was eerst uit gewoonte naar het SRE gebouw gereden, maar de persconferentie die hij samen met wethouder Schreurs op 2 juni zou geven, was in het Eindhovense stadhuis. Eindhoven had besloten de trage voortgang binnen de SRE een impuls te geven en alles bij elkaar zouden ze samen vandaag een complete "vervoers" packagedeal presenteren.

De packagedeal omvat:
1. Eindhoven heeft besloten zich voor 6 miljoen garant te stellen voor een bijdrage aan het opknappen van de zuidwillemsvaart.
2. Door die sleutelbijdrage van Eindhoven, wordt een project van 90 miljoen mogelijk, daar zit 30 miljoen van de provincie in.
3. De provincie helpt de SRE door ca 3 miljoen in BBZOB te stoppen. www.bbzob.nl is het SRE project waarin de bestaande wegen beter benut moeten gaan worden.

Het echte nieuws is dat Eindhoven en de provincie elkaar hebben gevonden in deze samenwerking. En dat Eindhoven de stroperige SRE processen een impuls wil geven
Door het geld van de provincie voor BBZOB, op verzoek van Eindhoven, kan daar meteen wat schot in komen. En kan de stap gemaakt worden van studie activiteit naar het realiseren van concrete resultaten.
In het sluis-project van 90 miljoen, gaan drie sluizen in de Zuidwillemsvaart herbouwd worden. Dan kunnen schepen 4 keer zoveel goederen en vooral containers van en naar de regio transporteren.
Voor mevrouw Schreurs is vooral belangrijk dat daardoor minder vrachtauto's in de regio gaan rijden, dat geeft ruimte op het overvolle asfalt.
Wethouder Jan Kerkhof uit Veghel, is enthousiast over de Veghelse container overslag, die explosief groeit.
Vorig jaar 2500 containers, nu 5000, in 2008 schatten ze dat er 20.000 containers per jaar afgehandeld gaan worden. Daarvoor hoeven dan ca 100 vrachtwagen ritten per dag minder gemaakt te worden.
Daarmee is het potentieel nog lang niet op. De groei is een indicatie dat het goed in de markt ligt.

Maar dan moeten er wel nieuwe vervoersstromen over water, op gang komen, zoals bijvoorbeeld voor dat bier uit de regio.
De bereidheid daarvoor in de regio is er wel. Van de kosten van 90 miljoen, dragen partijen in de regio samen 30 miljoen bij. Daar zitten ook bedrijven bij, naast kleine bijdragen van een enkele gemeente. En de 6 miljoen garantstelling van de gemeente Eindhoven.
Het is de bedoeling dat de SRE dat bedrag gaat overnemen en innen bij de leden. Maar of dat gaat lukken moet nog blijken.
Eindhoven heeft deze stap genomen omdat de minister dreigde haar bijdrage voor het sluisproject terug te trekken als de regio het complete bedrag niet voor eind juni bij elkaar kreeg.

Het wordt interessant of de regio tot een zelfde daadkracht in staat is voor de 50 miljoen voor het BOSE project, nu dat niet voor een weg benut kan worden. Misschien een extra ongelijkvloerse kruising?
Voor een DVM systeem heb je zelfs geen bouwvergunning nodig, alleen een aanbesteding. En deze innovatieve regio barst van de kennis op dat gebied.