registreren | inloggen
Gebruikersnaam Wachtwoord

18 maart en 8 april Oecumenisch leerhuis rondom passieverhalen

Stichting Oecumenische Vieringen Eindhoven (SOVE) en Leerhuis & Liturgie Brabant in Veldhoven willen graag de aandacht vestigen op de leerhuizen op donderdag 18 maart en 8 april over de passieverhalen uit respectievelijk het Lucas en Johannes evangelie. In het leerhuis wordt gepoogd bijbelverhalen uit te leggen en zicht te krijgen op de toepasbaarheid. De uitleg wordt gegeven door Alex van Heusden van de Stichting Leerhuis & Liturgie in Amsterdam (www.leerhuisenliturgie.nl) Hij is exegeet en judaicus. Hij studeerde o.a. filosofie en theologie.
Op de avond wordt het verhaal gelezen in een met zorg gekozen vertaling en er wordt uitgelegd. Aanwezigen mogen vragen stellen en opmerkingen maken. Men mag zich echter ook volledig concentreren op alleen luisteren. De leerhuizen worden gegeven in de St.-Maartenskerk, Heibocht 10, 5508VX in Veldhoven. Deze is vanuit Eindhoven goed te bereiken met stadsbus 16 en 18. Tijdstip 19.00 tot 21.30 uur. Er is een half uurtje pauze voor koffie en thee en onderling gesprek. Entree 6 euro. Iedereen is van harte uitgenodigd.
Informatie over SOVE kunt u lezen op de website www.sove.dse.nl