registreren | inloggen
Gebruikersnaam Wachtwoord

Weten we waar de Nederlanders nee tegen hebben gezegd?

Geert Wilders wil meteen de hele EU-grondwet in de prullenmand gooien. Mij lijkt dat niet terecht. Ik denk bijvoorbeeld dat bijna niemand de daarin beschreven grondrechten wil verwerpen. Het zijn waarschijnlijk andere elementen die afkeuring hebben opgeroepen: welke precies, dat zal zo objectief mogelijk genalyseerd moeten worden. Het is niet al te moeilijk, door middel van sociologisch onderzoek de meerderheidsopvatting in de bevolking over diverse hoofdzaken aan het licht te brengen. Dat moet nu gebeuren; tijdens het referendum is het trouwens al enigermate gebeurd. Zelfs is het mogelijk - en het overwegen waard - over enkele van de allerbelangrijkste kwesties een nationale volksraadpleging te houden; een stuk of vijf heldere vragen zouden de mensen naar mijn idee wel met vóór of tegen kunnen beantwoorden
Vervolgens heeft de regering de taak, er voor te zorgen dat de Nederlandse meerderheidsopvattingen in een herzien - en graag beknopter - grondwetsvoorstel weerspiegeld worden. Pas daarna bestaat er een kans dat de mensen in meerderheid een grondwetsvoorstel zullen steunen.

P.S. Een hoofdmotief voor de afwijzing van vandaag lijkt mij persoonlijk de zwakte van de sociale paragraaf. Ik denk dat zeer veel Nederlanders, net als de Fransen, Europa momenteel zien als een moloch die hun welvaart bedreigt.

Het zou kiezersbedrog en mina

Het zou kiezersbedrog en minachting van het volk zijn, om bij zo'n overweldigende uitslag tóch te proberen de grondwet met een kleine herziening er door te drukken.

Ongeacht voor of tegen, de democratie heeft duidelijk gesproken. Voorlopig geen grondwet in deze vorm.

Ik vind dat Balkenende goede standpunten heeft gekozen die hij nu voor Nederland wil gaan verdedigen. Hij heeft gezocht naar de grootste gemeenschappelijke noemers bij het nee-kamp. Wat hij bijvoorbeeld als eerste noemde, dat Nederland teveel betaalt, zal iedereen het mee eens zijn.

Met een vage stelling als 'een socialere grondwet' kan JP niet veel. Wat moet hij dan gaan verdedigen? Dat wij minder willen gaan betalen is helder en duidelijk - ook voor de Europese partners.

En trouwens, van mij hoeft die grondwet helemaal niet socialer. Ik houd hoe dan ook niet van polderen, en een grondwet moet juist liberaal zijn.

minister van buitenlandse zaken

Er is al een minister van buitenlandse zaken bij Raad van Ministers: J. Solana. Misschien dat de functie in het Verdrag van Nice nu anders wordt genoemd, maar de minister bestaat dus allang. Op de foto geeft hij commentaar op de uitslag van het referendum in Frankrijk.
/~vnkessel/Solana.jpg


Ons parlement heeft het verdrag van Nice goedgekeurd, en jij hebt als burger het parlement gekozen. Democratischer kan het toch niet...