registreren | inloggen
Gebruikersnaam Wachtwoord

Wanneer slaat de Q-koorts eindelijk toe bij het ED?

Foto: Rien Valk

Foto: Rien Valk

Gisteren keek ik naar Zembla waarin de kijker informatie over de Q-koorts opgediend kreeg. Hoewel diverse media, waaronder het Eindhovens Dagblad, al eerder aandacht besteedden aan dit onderwerp, werd nog niet eerder zo overzichtelijk de omvang en exacte locaties van de infectiehaarden getoond.

Geboeid keek ik naar een huisarts, microbiologen en anderen met verstand van mensenwelzijn. In heldere bewoordingen werd uitgelegd dat de bacteriën, waardoor ook mensen in ónze regio overleden, vooral voorkomen op intensieve geitenhouderijen. Door de menselijke ziektegevallen op een kaartje van onze regio in te tekenen, tekende het verspreidingsgebied zich duidelijk af.

Akelig confronterend vond ik het antwoord van de medisch deskundigen op de vraag of zij met een zwangere echtgenote een fietstochtje door ons deel van Brabant zouden ondernemen: ‘Neen!’ Ook mensen met een zwak hart of een kunstmatige hartklep werd afgeraden de regio te bezoeken.

Berustend liet ik ook de reactie van het ministerie van landbouw tot mij doordringen, evenals die van organisaties die drijven op geldstromen van de intensieve veehouderij. Heel zorgvuldig wordt er al drie jaar alles aan gedaan om de kans op paniek onder de bevolking terug te brengen tot nul procent. Men verkiest vooral stilte teneinde dat te bewerkstelligen.
Meer onderzoek zou nodig zijn, het zou bovendien gaan om een gering aantal menselijke ziektegevallen zodat van gevaar voor de volksgezondheid geen sprake zou zijn.

Een toonbeeld van zorgvuldigheid vormde ook het volgende aspect: gezondheidsdiensten, zoals de GGD in de Helmondse regio, konden na locatiegegevens van de besmette bedrijven krijgen. Althans, na veel aandringen, de eerste twee cijfers van de postcode. Exacte gegevens konden om privacyredenen niet beschikbaar worden gesteld.

Mijn vorige alinea begon ik met ‘Berustend…’ Die woordkeus is geen toeval. In de tweede helft van de jaren negentig was ik onder andere als trainer voor een commercieel instituut werkzaam. Op 5 februari 1997 was ik van zins mijn ‘wijsheid’ over te dragen aan managers van boerenbedrijven. Ik noemde hen sinds de week ervoor geen boeren meer, omdat zij enkel spraken over veevoederefficiency, vergroting van het aantal biggen per worp en het verbeteren van de logistieke keten. En logistiek gezien werd die vijfde februari een ware topdag…

Mijn welkomstwoord had ik nog niet kunnen uitspreken toen iemand met een mobiele telefoon aan het oor, het magische woord ‘pest’ uitsprak. De paniek was duidelijk zichtbaar. Sommigen van de veehouders hadden tienduizenden stuks varkens op hun bedrijven staan en snelle actie bleek geboden.
Mijn lesruimte stroomde leeg terwijl ik mijn cursisten met hun, toen nog grote mobieltjes, in gesprek hoorde. ‘Ik lig in het gebied, kunde gij er nog wa van mij overnemen?’ en ‘Hedde gij nog een trailer beschikbaar?’ Het wekte mijn verbazing dan ook niet, dat later bleek dat het transportverbod niet volledig was nageleefd.

Ik begrijp die eerste reactie wel: alle ondernemers hebben zakelijke belangen en ze identificeren zich, ondanks hun mens-zijn, soms sterker met hun omzetcijfers dan met de afnemers van hun product.
Verenigd in hun belanggroepen, zoals bijvoorbeeld de Nederlandse Vakbond van Varkenshouders, vormen ze een sterke lobby. Dat is alleen maar te prijzen, vooropgesteld dat de volksgezondheid prevaleert. Juist dat laatste aspect lijkt nu, in het geval van de Q-koorts, niet te gebeuren.

Op ED.nl blijft het stil na de Zembla-uitzending en dat verrast mij niet: wanneer op de betreffende site gezocht wordt op ‘q koorts’ (zonder het min-teken) komt een lijst aan berichten in beeld waaruit nauwelijks blijkt dat verslaggevers zich de moeite hebben genomen zélf aan nieuwsgaring te doen. Dat is onbegrijpelijk wanneer je ziet hoe lang onze regio al met deze infectieziekte wordt geconfronteerd zonder dat de overheid tot doortastende preventieve maatregelen, laat staan voorlichting, overgaat.

Wellicht dat Fleur Besters, politieredacteur van het Eindhovens Dagblad, vanuit haar voorliefde en bewondering voor onderzoeksjournalistiek haar beste beentje voor kan zetten. Vooropgesteld dat de beweringen geuit in de Zembla-uitzending kloppen, zou de handelwijze van bepaalde betrokkenen of partijen immers best eens misdadig kunnen zijn…

Geen paniek?

Het blijft allemaal nogal versluierd. Op dit moment kun je op internet 2 verschillende kaarten vinden met informatie over de Q-koorts. De ziekte gevallen vaag per gemeente bij het RIVM en de inmiddels uitgelekte kaart met cirkeltjes waarin besmette bedrijven centraal zouden liggen. Hieronder heb ik die ziektegevallen met een "echte" kaart gecombineerd.
Het wordt inderdaad hoog tijd dat het verstoppertje spelen ophoud!