registreren | inloggen
Gebruikersnaam Wachtwoord

'Slimme energiemeter', big brother is watching you?

/~nieuws/pics/slimmemtrs.jpg

Als straks de eerste kamer accoord gaat krijgen we allemaal een slimme energiemeter in huis die elke 15 minuten het gas- en elektraverbruik registreert en dat automatisch eens per 24 uur doorgeeft aan de leverancier. Op 24 maart heeft de eerste kamer er al over gediscussieerd, een voorlopig verslag is op internet te bekijken. Maar willen wij die meters eigenlijk wel? Ik lees hier graag de reacties van onze 'bewoners'

De tegenstanders van deze slimme meters hebben de volgende bezwaren:
KOSTEN: De installatie van de nieuwe meters + ontvangssysteem gaat behoorlijk wat kosten en wie gaat dat betalen?
Daarnaast verbruikt de nieuwe meter meer stroom; hoezo milieuvriendelijk?!
PRIVACY: Als er elke 15 minuten gegevens geregistreerd worden, is het mogelijk om in te schatten hoeveel mensen er op welk moment in huis zijn, of er veel apparaten in huis aan staan, wanneer de bewoners naar bed gaan en wanneer zij met vakantie zijn. Volgens o.a. de Consumentenbond is dit in strijd met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. De energiemaatschappij heeft deze gegevens niet nodig, maar het is wel mogelijk dat de overheid deze opvraagt of dat de gegevens afgetapt worden door derden.
GEZONDHEID: de nieuwe digitale meter zou straling afgeven....

In het verslag van de eerste kamer is ook te lezen dat de huidige meters zo'n 30 jaar meegaan maar de nieuwe meters halen dat bijlange na niet. Dus nog vaker de kosten van het vervangen. Dan zou er ook nog de mogelijkheid zijn om de meters te hacken en op afstand te beinvloeden....

Misschien toch maar de petitie steunen op wij vertrouwen slimme meters niet ? Daar is ook meer informatie te vinden evenals op www.vrijbit.nl

Jammer dat je er niet bij heb

Jammer dat je er niet bij hebt geschreven dat het uiteindelijk de bedoeling is dat er energie bespaard wordt. Nu heb je het over een overheid die ons in de gaten wil gaan houden.

Of er energie bespaart gaat worden leert de toekomst. Uiteindelijk moet het een kostenafweging worden waarbij door de besparing zo een meter wordt betaald. De bedoeling is dat mensen bewust worden van het eigen energieverbruik en hier massaal naar gaan handelen. Dit zijn echter bewegingen in de maatschappij die ik niet zo snel zie gebeuren, ook niet met een slimme meter.

In zijn geheel kijkend denk ik dat de huidige meter op dit moment goed voldoet en zeker goedkoper is dan de slimme meter. Beter is het om die 2 mld te steken in ontwikkeling van groene energie zodat de prijs naar beneden kan en wij niet afhankelijk zijn van de fossiele brandstoffen.

Energieverspillen door slimme meters

Wat de bedoeling is kunnen we niet weten. Energiebesparing is wel de naam op het etiket, maar de bijsluiter is niet compleet.

Mijn energieverbruik gaat in ieder geval niet omlaag omdat iedereen kan weten wat ik, wanneer, verbruik.

Ik hecht meer waarde aan het: "Onderzoek energiebesparing advies"
http://recommender.usabart.nl/login.php?experiment=1 lees daarvoor nog eens http://www.dse.nl/node/view/2360

Mijn energieverbruik gaat in ieder geval wel omhoog omdat de meters zelf energie verbruiken.

Energie besparing?

In de verslagen van de eerste kamer lees ik onder andere dit:

"De kosten van aankoop en installatie van de slimme meters zullen naar verwachting tussen de €150 en €200 uitkomen, in totaal derhalve rond de 2 mld., uitgaande van circa 12 miljoen meters. De inkoop van een simpele gasmeter, niet de elektriciteitsmeter, kost al tussen de €75 en €125, afhankelijk van de wijze van communicatie. Afgezet tegen 12 miljoen meters betekent dit tussen de 900 en 1500 mln. De technische levensduur echter richt zich met name op de beperkte houdbaarheid van de ingebouwde elektronica, hetgeen betekent dat de termijn waarover deze activa kunnen worden afgeschreven sterk wordt bekort. Additionele kosten zullen vooral uit IT-kosten en communicatiekosten bestaan. Voor energiemanagementbesparingen gaat het niet zozeer om een stukje hardware, de meter, maar om de communicatiemogelijkheden, de IT. De energiebranche, waaronder de netbeheerder, zal dus grote bedragen moeten spenderen om benodigde communicatietools operationeel te maken. De meter op zichzelf is niet slim; het is niets meer dan een standenlezer. De meter wordt alleen slim als de communicatie eromheen slim is.
De huidige meterpool vertegenwoordigt ook een waarde op de balans van de netbeheerder. Zodra de oude meters worden weggehaald, kan de boekwaarde terug naar nul. Dit is een enorme kapitaalvernietiging. Wat gebeurt er met die afgedankte meters?"

Het lijkt me aardig wat extra energie die het zenden, registreren in een computerpark en onderhouden van dit geheel kost. Dus hoezo energie besparing. En krijgen we straks misschien de situatie dat de leverancier ons vermanend toespreekt en gaat knijpen omdat we niet zuinig genoeg zijn naar zijn zin? Dan praten we nog niet over de kapitaalvernietiging en de verdere financiële consequenties. Maar een ding is zeker de rekening zal wel weer op het bordje van de consument komen als dit doorgaat. Net zo als met al die kosten voor reclame en telefoontjes om ons te bewegen naar een ander leverancier over te stappen.

Persoonlijk vind ik niks mis met de huidige meters en het opnemen of zelf doorgeven van de meterstanden.

Alleen geld motiveert de burger

Energie besparen door een slimme meter? Ik geloof er niets van! Het hele probleem met ons consumptiegedrag (ook dat van energie) is dat niemand meer schijnt te weten dat de bronnen die we gebruiken eindig zijn, én dat het geld kost. Het gaat allemaal veel te makkelijk. Vroeger voelde je bij elke kolenkit die je in de kachel gooide de pijn van onzuinig stoken. Nu zien we het niet, en voelen we het ook niet in onze portemonnee, omdat de energierekening automatisch wordt afgeschreven.
Een meter waar je elke dag een paar Euro in moet gooien zou nog het beste werken! ;-)

Waarom niet aansluiten op je eigen PC?

Maar nu even serieus... in navolging van bovenstaand bericht: hou zou IK energie kunnen besparen als mijn LEVERANCIER elke 15 minuten mijn standen te zien krijgt? Of hij moet mij elke 15 minuten een rapportje sturen (?).
Stel nou 's dat je de interface in die meter op je eigen LAN of PC inprikt. Elke keer als ik mijn computer aanzet, start er automatisch een programmaatje op dat mij vertelt hoeveel ik na de laatste meting, over de afgelopen 24 uur en week verbruikt heb. Dan heb ik direct inzicht in mijn verbruik, en kan ik daarnaar handelen.
Dan wil ik zo'n meter wel!

De netwerkbedrijven zijn al leeggezogen

Ik heb begrepen dat de slimme meter, in principe met je thuis PC is uit te lezen. Waarschijnlijk zul je daar wel een apart interface voor moeten kopen.

De achtergrond van de slimme meter is niet die slimheid of de energie besparing, het is een dom ding.
De politici die er over praten zijn domme mensen die niet naar de samenleving luisteren. Ze snappen de techniek ook niet en ze zijn er niet in geïnteresseerd.

Overigens betalen we al sinds begin 2007 voor die domme slimme meter.
Toen is het meettarief met ca 30% verhoogd.
We betalen elk jaar ca 30 EUR voor een actie van het energiebedrijf die ca 2 EUR kost. Bovendien gaan de oude meters zo lang mee dat de kosten daarvan verwaarloosbaar zijn.

De echte achtergrond van de introductie is de splitsing van de energiebedrijven in:
- een commercieel deel (opwekken en aan klanten verkopen)
- een netwerk deel, de kabels trafo's en huisaansluitingen, incl de meter.

Dit tweede deel wordt weer een overheidsorganisatie. Ze zijn gewend te werken met technieken en produkten, (kabels, masten en trafos en kWh meters) die vaak meer dan 50 jaar meegaan. Ze maken dus eigenlijk weinig kosten.
Bij de energiebedrijven waren deze afdelingen een ondergeschoven kindje.
Toen de splitsing in zicht kwam zijn deze netwerkbedrijven leeggezogen door de energiebedrijven die verkocht moesten worden.

Door de splitsng is het netwerkbedrijf van Essent, Enexis met een schuld van meer dan 100 mijoen opgezadeld. Dat geld zit nu in Essent en is meeverkocht aan RWE. Door de provincie Brabant. Dankuwel mevrouw Moons en PS van Brabant.

De netwerkbedrijven werden vroeger gewoon betaald door hun moederbedrijf, het was maar een afdeling die de verkoop van stroom mogelijk maakte.

Nu zijn het zelfstandige staatsbedrijven, en de marktfundamentalisten in de politiek en op EZ denken dat dergelijke bedrijven een eigen inkomstenbron moeten hebben.
Om dat uit te leggen is een imaginair produkt bedacht, de slimme meter.
Het jammere is dat de netwerkbedrijven zo slecht klantgericht denken, dat er helemaal niets klopt van dat produkt of de diensten er om heen.
Klanten komen niet in het verhaal voor, en onze belangen hebben nooit voldoende aandacht gekregen. Terwijl er wel degelijk wat te winnen is.
Met energiebesparing heeft het nu ook niets te maken, daar zijn de "diensten" ongeschikt voor.
Mensen die iets aan energiebesparing willen doen, hebben aan de huidige meter genoeg. Ze kopen verder gewoon een losse energiemeter.

De slimme meter is een dom produkt, dat massaal geweigerd moet worden.
Het kan en moet zo veel beter.
Om te beginnen transparant en open source.
As dinsdag stemt de eerste kamer over enkele wetswijzigingen.
Ze hebben echter al aangegeven dat de introductie van de slimme meter er niet door beïnvloed wordt. dat was buiten het parlement om al geregeld door de minister van EZ, en dezelfde Hans Alders die nu een pakket milieuschade van Schiphol hier komt dumpen

Het inbouwen gaat echter een jaar of 5 duren dus er komen nog 2 verkiezingen waar verstandiger politici er iets aan kunnen doen.

Wellicht zou een petitie ook helpen.
En lobby voor meer beta mensen in de kamer.
Techniek wordt op steeds meer plaatsen gebruikt en door de opdringerige commercie komen maatschappelijke belangen in gevaar.
Daarom zijn meer beta mensen in de kamer dringend gewenst. Ik denk dat ca 30% een minimum moet zijn. Nu zijn er maar 3 beta mensen in de tweede kamer. Alleen Diederik Samsom (PvdA) en Paulus Jansen (SP), benutten hun kennis ook nog een beetje.

Niet verplicht!

Zojuist, 7 april, gehoord op het journaal: de 1e kamer heeft er een stokje voor gestoken dat de nieuwe meter verplicht wordt!

Hulp gevraagd 'Slimme' energiemeter.

Henk Daalder en Diederik Samson gaan me te diep dat kan ik niet volgen.

Woensdag stond in het ED:
De meters. . . kunnen besparingsadviezen geven.”
Er is hier geen sprake van interne of externe opslag of gegevensverwerking.
De meters kunnen! Hoe en wat?

Wie geeft mij wat voorbeelden van zo'n meteradvies?
Ga eerder naar bed. Ga 's morgens fietsen ipv 's avonds tv kijken?

domme meters

Tsja.... dan kom ik toch ook tot de conclusie dat het domme meters zijn! De meters kunnen n.l. helemaal niets. Het energiebedrijf kan aan de hand van je verbruiksgegevens je een besparingsadvies geven....
Dit gaat inderdaad helemaal nergens meer over. Wat gaan ze me adviseren als ze niet eens kunnen weten door welke verbruikers mijn totaalverbruik is opgebouwd? Dat gaat dan niet verder dan: lampen uit achter je, computer niet onnodig aan laten staan, apparaten die je weinig gebruikt helemaal uitzetten ipv. standby etc. En dat wisten we allemaal al.
Om in de stijl van van Melis te blijven: ga fietsen!

Wat levert een domme slimme meter op?

Het enige wat die meters doen is elke 15 min of elke dag de meterstand doorgeven.
Meer niet.
Het energie bedrijf kan dat voor je op een website zetten.
Daar kun je dan grafieken zien hoeveel energie je verbruikt.
Verder zouden ze de grafiek van vorig jaar er bij kunnen zetten.
De rest is fantasie.

Die vermeende adviezen waren slechts een excuus van de minister om nog een reden voor deze inbreuk op onze privacy te verzinnen.

Het gevaar zit in het kraken van al die gegevens door inbrekers.
Een computer inbreker kan, in principe, zo een hele wijk scannen en aan de uitgelezen verbruikcijfers zien wie er niet thuis is.
Die inbrekers kunnen dat ook via een medewerker van een energiebedrijf doen, die zien dezelfde gegevens, maar dan van alle klanten door het hele land.

Het kwalijke zou zijn dat de energiebedrijven de informatie verzamelen, waarmee inbrekers vanuit hun luie stoel kunnen zien wie er niet thuis is, in het hele land.

inbrekers

Je maakt me bang!

gerrit