registreren | inloggen
Gebruikersnaam Wachtwoord

Knap staaltje wanbeleid: gemeente Eindhoven zet jeugd en wijken in de kou

Kort Naschoolse Activiteiten Programma? Foto: Rien Valk

Kort Naschoolse Activiteiten Programma? Foto: Rien Valk

Een kort berichtje in het Eindhovens Dagblad van zaterdag 21 maart jl. kopte: 'Basisscholen niet blij met bezuiniging op naschoolse activiteiten'. Het komt erop neer dat 500.000 euro wordt geschrapt en 200.000 euro zal worden uitgegeven aan 'innovatieve naschoolse activiteiten in de domeinen sport, kunst en cultuur'.

Een aantal jaar geleden zag de gemeente Eindhoven het licht: jeugd in staat te stellen te spelen is beter dan ze op straat laten rondhangen. Daarom werd KNAP opgericht: Kort Naschoolse Activiteiten Programma, waarbij de onwetende lezer zich moet voorstellen dat gedurende een paar uurtjes kinderen samen en onder begeleiding iets leuks gaan doen of maken. Een heel logisch fenomeen, immers samen spelen doen alle kinderen, toch?

Niet dus, want in veel achterstandswijken is samen spelen, net als samen naar school gaan overigens, niet vanzelfsprekend. De gemeente Eindhoven hechtte er terecht waarde aan een spelimpuls te geven voor de jonge jeugd in achterstandswijken. En inmiddels kan gesteld worden dat de doelstelling wordt bereikt: onder van vakkundig toezicht van spelbegeleiders worden wekelijks drukbezochte spelmiddagen georganiseerd.

Wie de kans heeft benut er eens een kijkje te nemen, ziet een bonte verzameling deelnemers. Het zijn stuk voor stuk Eindhovense kinderen, maar wel met bloed uit alle windstreken en ze hebben lol, verschrikkelijk veel lol. Een neveneffect is dat de kinderen tijdens zo'n middag elkaar nader leren kennen, wat zich bij mooi weer uitbetaalt in spontaan buitenspel.

In een wijk als Gestel draagt KNAP ertoe bij, dat sprake is van meer cohesie tussen jonge burgers. Een krachtige impuls, die ook voor de toekomst veel kan betekenen. De redenering die het college nu presenteert is dat de basisscholen hun beurs maar moeten trekken, daar zij sinds een paar jaar zelf kunnen bepalen waaraan ze een deel van hun budget besteden. Alsof dat geld niet keihard nodig is binnen de schoolmuren en tijdens de reguliere schoolgebonden activiteiten...

Kortom: tot zover de betrokkenheid van deze burgemeester en wethouders bij de Eindhovense wijken die niet direct overlopen van sport, kunst en cultuur.

Ik weet nog niet hoe ik het voor elkaar moet krijgen, maar op de één of andere manier zal ik mijn kinderen moeten doen begrijpen, dat hun spelmiddagen niet meer terugkomen. Ik vertel het hen zodra ik weer eens met ze in de buurt van het Parktheater ben. Dan stop ik even, wijs op dat cultuurpaleis en leg ze in begrijpelijke taal uit hoe de bekostiging ervan tot stand is gekomen. Als ze de het beleid aangaande de naschoolse activiteiten dan nog kunnen volgen, dan vind ik dat ronduit knap....

Vreemd!

Onbegrijpelijk dat hiervan het belang niet voldoende wordt ingezien. Dit zijn nu juist de kansen om onze jeugd op een speelse manier ook sociale verantwoordelijkheid voor elkaar en hun buurt bij te brengen. Daarvan hebben ze zelf en hun omgeving als ze ouder zijn alleen maar plezier van, of zie ik dat verkeerd?