registreren | inloggen
Gebruikersnaam Wachtwoord

Keurmerk voor huisartsen

Je zou denken: onze gezondheidszorg wordt goed gecontroleerd; er zijn diverse sluizen die huisartsen moeten passeren alvorens hun beroep te mogen uitoefenen. Niet alleen moeten zij een academische studie geneeskunde volbrengen, ook moeten zij daarna middels een langdurige postacademische opleiding hun bevoegdheid als huisarts verwerven. Op het einde van zijn studie legt de medicus bovendien de artseneed* af, waardoor hij zich verplicht tot toewijding aan en respect voor de patiënt, het bijhouden en toepassen van zijn vakkennis, erkenning van zijn grenzen en verantwoording van zijn handelen. Hij heeft zich ook te houden aan de Gedragsregels voor Artsen van de KNMG en aan vele wetten, o.a. op het gebied van patiëntenrechten. Voorts is hij onderworpen aan het wettelijk toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. En tenslotte kunnen patiënten, als zij zich verkeerd behandeld achten, een klacht indienen bij het Medisch Tuchtcollege en in laatste instantie bij de rechter. Je zou denken, dat de kwaliteit van de huisartsenzorg in Nederland met deze lange reeks van maatregelen wel gegarandeerd is.

Toch vinden sommigen, met name zorgverzekeraars als VGZ en, vreemd genoeg, ook het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG), dit nog onvoldoende, zo blijkt uit een recent bericht** in het ED. Waarschijnlijk geïnspireerd door het marktdenken - dat tegenwoordig niet alleen het bedrijfsleven maar ook de publieke dienstverlening (onderwijs en gezondheidszorg) steeds meer beheerst en dat uitgaat van het principe ‘geen enkele wijn is goed tenzij er een krans om hangt’ - moeten volgens VGZ en NHG binnenkort ook huisartsen een keurmerk (sic) verdienen.
Ik vind dit nieuwe bord in de wachtkamer een vrij zinloze en al te modieuze ontwikkeling. Gegeven de zware kwaliteitscontrole die in de Nederlandse gezondheidszorg al bestaat, lijkt een keurmerk voor huisartsen mij weinig toe te voegen aan de reeds bestaande garanties en daarom overbodig. Gegeven de werkdruk en de financiële tekorten in de gezondheidszorg is het extra schrijnend dat dit plan een hoop administratieve rompslomp en kosten toe zal voegen: het in onze regio met 38 huisartsen op te starten proefproject kost al 5000 euro per huisarts.
Ik ben echter ook geïnteresseerd in hoe anderen hier over denken. Vandaar mijn voorstel voor een nieuwe poll op de website van DSE. De vraag is: Vindt u het nodig dat uw huisarts een keurmerk krijgt? Antwoordmogelijkheden: ja – nee.

---------------------------------------------------
*Tekst Nederlandse artseneed (2003)

Ik zweer/beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens. Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten.
Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen. Ik zal aan de patiënt geen schade doen. Ik luister en zal hem goed inlichten. Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd.
Ik zal de geneeskundige kennis van mijzelf en anderen bevorderen. Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden. Ik zal mij open en toetsbaar opstellen, en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving. Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen. Ik maak geen misbruik van mijn medische kennis, ook niet onder druk.
Ik zal zo het beroep van arts in ere houden.
Dat beloof ik of Zo waarlijk helpe mij God almachtig.

----------------------------------------------
** Bericht uit het Eindhovens Dagblad (16 april 2005):

KEURMERK VOOR HUISARTSEN (Door IRENE VAN DE VEN)

Zaterdag 16 april 2005 - EINDHOVEN – Zorgverzekeraar VGZ begint volgende maand samen met een tiental huisartsenpraktijken in Eindhoven, Helmond, Geldrop en Valkenswaard met een keurmerk voor de zorg van huisartsen. De 38 betrokken huisartsen krijgen dit keurmerk als zij voldoen aan voorwaarden op het gebied van medische zorg en organisatie. Ook het oordeel van de patiënt over de zorg wordt meegenomen in het besluit van de toekenning van het keurmerk.

De voorwaarden en het keurmerk worden door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) vastgelegd en uitgegeven. Ook de controles, die uitgelegd worden als functioneringsgesprekken, worden door het NHG uitgevoerd.

Wachttijden

Patiënten kunnen bij controles vragen krijgen over hoe zij de zorg ervaren. Ook wordt gekeken naar wachttijden, zowel in de wachtkamer als wachttijden op uitslagen van onderzoeken.

De manier waarop de patiënt informatie van de huisarts krijgt, wordt hierin ook meegenomen. Onduidelijk is nog op welke manier deze onderzoeksvragen worden gesteld aan de patiënt. Gedacht wordt aan vragen ter plekke, maar ook telefonische of schriftelijke enquêtes zijn mogelijk. In eerste instantie gaat het om een proefproject van drie jaar, gefinancierd door VGZ. De totale kosten bedragen 190.000 euro. Omgerekend is dat vijfduizend euro per huisarts. Zo wil VGZ de huisartsen stimuleren om deze toetsing en kwaliteitsverbetering te behouden, ook in de toekomst. Ook wil de zorgverzekeraar de zorg van de huisartsen met het keurmerk verbeteren en waarborgen.

„Uiteindelijk is het de bedoeling dat de tien praktijken dit initiatief na drie jaar overnemen. Het blijft toch iets van de beroepsgroep zelf. We vinden het belangrijk om de aanzet te geven“, aldus een woordvoerder van VGZ.

Verbeterplan

Aan het einde van het project worden de resultaten bekeken. Dan wordt bepaald welke huisartsenpraktijken het keurmerk krijgen. Voor de andere praktijken wordt door NHG een verbeterplan opgezet. Later kan een praktijk dan alsnog het keurmerk krijgen.
--------------------------------------------------

Kan geen kwaad

Ik vind het eigenlijk wel een goed idee, zo'n keurmerk.
Doet een beetje denken aan ISO kwaliteits certificaat bij bedrijven.
Je kunt je afvragen of de bijscholing van huisartsen voldoende goed is geregeld. Met zo'n keurmerk "kan" dat transparanter worden.
Zeker nu er zoveel problemen zijn met de huisartsen vergoedingsregeling. Die dreigt zo slecht te worden, dat we ons moeten afvragen of er straks nog wel voldoende mensen tegen die slechte voorwaarden huisarts willen zijn, en of ze tegen die tarieven in staat zijn voldoende kwaliteit te leveren.
Het halen van de norm voor zo'n keurmerk kan dan een aanleiding zijn om investeringen te eisen.
Een huisarts kan dan zeggen, na een evaluatie dat het keurmerk alleen te realiseren is als voldaan wordt aan een lijstje investeringen.
Of als het verkeerde scenario werkelijkheid wordt, dan moeten we straks naar Belgie voor een consult, of op internet, bij een vage website, betaald door een pillen fabriek.
We gaan al erder dood door de luchtverontreiniging door het verkeer, straks moeten we ook nog maanden op een wachtlijst voor een huisarts bezoek.