registreren | inloggen
Gebruikersnaam Wachtwoord

Wat vind jij van het verkeerskundig beleid van de gemeente Eindhoven?
Verkeer.

Na ruim dertig jaar in Eindhoven woonachtig te zijn, constateer ik nog steeds geen groene golf op de binnenring, waardoor je elke 100 meter met je auto de volle tijd moet stoppen, hetgeen m.i. een gigantische milieu-vervuiling met zich mee moet brengen. De onkunde dit niet te kunnen regelen, kan ik aan mensen van buiten Eindhoven – die Eindhoven nog steeds zien als een “elektronische stad” niet uitleggen. De futuristische Philias die wel een station kan binnenrijden, maar niet zijn dienstregeling, is eveneens tot een lachertje verworden. De binnenstad van Eindhoven is voor veel bezoekers zo goed als onbereikbaar door de veel te vele verkeerslichten die veel te lang op rood staan. Ik weet dat bijvoorbeeld mede een reden is waarom grote internationale evenementen als bv de “Floriade” nooit aan Eindhoven zullen worden toegewezen. En over de karige “spitsstrook” op de Poot van Metz en de ontbrekende ruit van autosnelwegen zwijg ik liever – uit schaamte.

Geduld en DVM

Die spitstrook schijnt anders wel degelijk effect te hebben.
Zelf kom ik er nooit, maar mensen die regelmatig langs de Poot van Metz gaan stellen dat sinds die spitsstroken er zijn, ze veel gemakkelijker en sneller langs de Poot van Metze komen.

Bovendien is de Poot van Metz over ca 5 jaar vedubbeld.
Dat zou moeten helpen.
In de stad kan het verkeersprobleem nog sneller worden oplgelost, of op zijn mist verlicht.
Dat kan met de invoering van DVM, Dynamisch Verkeers Management.
Het stadsbestuur wil deze echt werkende oplossing niet invoeren, omdat dan hun redenatie om de Ruit buiten de stad te motiveren wegvalt.

Uit de MER studie voor BOSE blijkt zelfs dat een ruit buiten de stad het verkeersprobleem in de stad helemaal niet oplost.
Helmond heeft al een studie laten uitvoeren naar de mate waarin DVM in Helmond zou helpen. Het bleek dat je daar, met die techniek ingevoerd, een factor 2 sneller ergens in de stad bent, gemiddeld.
Zie http://www.beterboseplan.nl/html/dvm_helmond.html

Ook in het licht van de recente uitspraak van de raad van state over de wens van het kabinet om de EU normen voor luchtvervuiling op te rekken (mag niet), is het verstandiger even niet die ruit te willen, maar eerst met DVM de vervuiling in de regio terug te dringen.

Door de verkeers-luchtvervuiling leven we gemiddeld 1 jaar korter.
Dat is niet te tolereren, ook niet als je als ruit-fan en verkeersvervuilings-voorstander anderen wilt betalen voor dat verloren levensjaar.
Hoeveel zou dat overigens kosten? Als je anderen moet betalen omdat zij een jaar eerder doodgaan door jouw keuzes.
Zouden politici die die keuze maken en niet willen betalen, daarop aangesproken kunnen worden? Zou dat hun aansprakelijkheids premie doen verhogen?

Drempels en verkeerslichten

Volgens mij moeten ze Eindhoven de verkeerslichtenstad noemen. Belachelijk hoeveel er zijn en hoe slecht ze op elkaar zijn ingesteld. Vooral als er bussen aan komen. Dan moet meteen iedereen wachten. Als het tegenzit sta je gewoon 5 minuten extra te wachten. De fietsers zijn hiervan meestal de dupe.

Het enige dat ze verder kunnen bedenken is alles vol leggen met drempels. Ik woon zelf in Meerhoven en daar is het gewoon een ramp.
En niet dat het er veiliger door wordt, ik zou eerder zeggen gevaarlijker, want iedereen doet zijn uiterste best om ze te ontwijken. Kan men nu echt niets anders bedenken om de auto's, die inderdaad vaak te hard rijden in een 30km zone, af te remmen?

Bussen hebben beleidsmatig voorrang

Het is in eindhoven bewust beleid dat bussen de verkeerslichten ontregelen. Daardoor kan de bus wel sneller zijn route afleggen.
Maar de prijs die we daarvoor moeten betalen is, behalve ergernis, ook heel veel extra onnodige luchtverontreiniging.
Door de stoplichten beter, vloeiender, te laten inspelen op de bus kan de passage van de bus met voorrang en de doorstroming van het verkeer harmonieuzer geregeld worden.
Maar dan moeten de gemeentelijke verkeerskundigen dat wel gaan aanpakken.
En dat mag natuurlijk pas als de ruit er door is, dat gaat niet lukken. Maar gelukkig kunnen ze het ook vanuit het oogpunt van voorkomen van verkeersuitstoot benaderen.

Goed beleid is dat. Vooral al

Goed beleid is dat. Vooral als er dan 3 of 4 mensen die in zo'n bus zitten. En de fietsers die nog beter zijn voor het milieu moeten daarvoor extra wachten.
Als dat openbaar vervoer zo'n prioriteit heeft maak het dan beter en goedkoper. Dan heb je er misschien wat aan...