registreren | inloggen
Gebruikersnaam Wachtwoord

Poll over verkeerskundig beleid Eindhoven

Vandaag staat er in het ED weer een brief over verkeersproblemen in Eindhoven die veroorzaakt worden door maatregelen van de gemeente. Het is lang niet de eerste keer. Langzamerhand ben ik benieuwd geworden hoe anderen daar over denken.

Eindhoven verneukt de hele regio

Ik ben druk bezig met het BOSE project en naar aanleiding daarvan, met de andere verkeers-projecten in de regio zoals Beter Bereikbaar ZO Brabant en het RVVP van de SRE. Over het RVVP kunt u nog tot eind april inspreken.
De neurotische wens van de gemeente Eindhoven om die ruit om de stad af te maken (BOSE) is een voorbeeld van ontspoord bestuur. Uit het Beter BOSE Plan blijkt bijvoorbeeld dat beter benutten van bestaande infrastructuur meer oplevert, voor minder geld, dan het afmaken van de ruit. In ons lobbywerk bij de eindhovense raadsleden werd uiteindelijk ook verzucht dat het een "politiek" besluit was om tegen de argumenten in, toch die ruit te willen. Ze wilden of mochten hun college niet afvallen.
Om die ruit om de stad maar een beetje goed te laten afsteken tegenover benuttings oplossingen, wordt het verkeer in de stad Eindhoven slecht doorgeleid. Investeringen daarvoor worden niet gedaan. Er moet een goede reden blijven om die ruit te motiveren.
Ook in SRE projecten blijkt die lage ambitie voor benutten. In het SRE benuttings project BBZoB wordt als doelstelling genoemd het "betrouwbaarder" maken van de verbindingen. Elders in het land heb je gelijksoortige projecten, daar is het doel het wegennet optimaal benutten. Dat is echt wel ambiteuzer dan wat de SRE probeert.
Helmond heeft met een dynamisch verkeersmodel laten uitrekenen dat DVM de gemiddelde reistijd doet halveren, let wel, dit is in het BOSE gebied. Eindhoven gaat zo'n studie niet doen. Met alle macht proberen ze in Eindhoven de halfslachtige benuttingspogingen in de stad als het maximaal haalbare te verdedigen. Terwijl elders in de regio de provincie en het land, het bestuur successsen boekt met slimme verkeerstechniek, probeert het eindhovens bestuur dat extra asfalt, buiten de stad, bij de buren, er door te rammen.
Door in de stad onvoldoende doorstroming te realiseren en het nieuwe asfalt buiten de stad te willen, veroorzaken ze een factor 2 meer verkeersvervuiling in de hele regio, dan nodig is. Daardoor kun je dus stellen dat ze willens en wetens de regio, en de stad zelf proberen te verneuken.
Door ook in Eindhoven het effect van DVM te onderzoeken, zullen ze ontdekken dat in Eindhoven de luchtvervuiling tgv verkeer met een factor 2 omlaag kan. Los van de achtergrond vervuiling. Zolang ze dat DVM in Eindhoven niet invoeren, zijn ze verwijtbaar nalatig, voer voor juristen.
Die nalatigheid kost alle regiobewoners gemiddeld 1 jaar van hun leven bleek onlangs uit een RIVM rapport.
Het is jammer dat onze raadsleden zich zo onverstandig op sleeptouw laten nemen, terwijl er zo gemakkelijk en innovatief gescoord kan worden. De DVM maatregelen, die speciaal voor de regio zijn uitgezocht, blijven op de plank liggen. Tot... het besluit om de ruit aan te leggen er door is.
Tegen provinciaal en rijksbeleid in, niet meer asfalteren dan strikt noodzakelijk, wil Eindhoven nu al voldoende asfalt voor na 2030, zonder eerst de beschikbare technische middelen te benutten die elders
veel effect sorteren.
Brainport kiest dom asfalt. Gaat u mee naar het 6de DVM symposium op 27 april? We moeten het zelf doen, ons bestuur is er te dom voor.
Zie ook http://www.beterboseplan.nl

Voor mobiliteit moeten we allemaal inleveren

Ik kan me best voorstellen dat mensen betere ideeen hebben, over het verkeersplan van Eindhoven en omstreken. Ik kan me alleen absoluut niet vinden in de stelling dat de ruit uit het niets is gegrepen. Eerlijk gezegd had die er al 30 jaar moeten liggen, dan had knooppunt de hogt niet zolang in de top 10 van files van Nederland gestaan. Het probleem is een beetje denk ik, waar het begint, dat iedereen snel van A naar B wil, zo snel mogelijk, en velen het liefst met eigen autootje. Niemand wil een snelweg in zijn achtertuin, en wanneer men in de tuin zit al zeker geen geluidsoverlast ervan. Ik denk dat de keuze van meer asfalt of niet is gemaakt door de inwoners zelf. Als je van de voorsteden naar de stad wilt (geldrop, veldhoven ed.) kan je kiezen, óf je gaat de file in, en de binnenwegen van de stad volzetten om vervolgens nog een hoop parkeergeld bij te leggen, óf je pakt de trein, die je binnen 5 minuten naar hartje stad brengt, danwel de goede busverbindingen vanuit Veldhoven. Maar nee, velen moeten en zullen met de auto gaan, of het nu voor een dagje stadten is, danwel voor het werk! Dan zullen mensen zeggen, die bus zit altijd vol, of trein, onzin! Openbaar vervoer wordt ingericht naar vraag en niet andersom! Dus reed er vroeger 1 treinstel vanuit geldrop naar Eindhoven, nu structureel 2 treinstellen, puur omdat de VRAAG is gestegen. Maar als iedereen af gaat zitten wachten tot er een metrostation voor zijn deur ligt, dan zullen we over 50 jaar nog blijven zeuren om het wegennet. Mobiliteit begint bij jezelf!

OV kan wel helpen

Ook ik ben geen van fan de bus. Toch blijkt inde praktijk dat bussen wel degelijk kunnen helpen de verkeersomvang terug te brengen.
In het Belgische Hasselt hebben ze voor steeds meer groepen het OV gratis gemaakt. Tot de bussen vol zaten. Dat gratis OV bleek daar zo goed te helpen dat ze een drukke weg zelfs smaller konden maken.
Het bleek dat de mensen die gratis met de bus konden, ook meer betalende passagiers aantrekken. De bus werd rendabeler door de gratis kaartjes. Ook bedrijven gingen OV-jaarkaarten inkopen voor hun medewerkers. (het is goed voor de milieu-prestatie van het bedrijf en in de parkeeroverlast rond het kantoor) Dus dat "gratis" moet je genuanceerd bekijken. Maar het blijkt gewoon te werken. Ik begrijp alleen niet waarom Leefbaar Eindhoven het nu niet meer over Gratis OV heeft.
De lokale bestuurder die het in Hasselt heeft ingevoerd, burgemeeste Stevaert, is nu gepromoveerd tot minister van verkeer en voert het elders in Belgie ook in.
In Belgie hebben ze wel enkele wettelijk minimum eisen gesteld aan de bus voorziening. Elke vlaming heeft een halte op max 750 m afstand, tussen 7 en 21 uur. Dat is vooral buiten de stad heel andere koek dan hier. Maar voor onze eigen SRE zou wel te overwegen zijn, dergelijke normen in de aanbesteding te zetten. Nu is daar niets over geregeld.

Luchtvervuiling bestrijden met een tunnel over de Kennedylaan

In een andere bijdrage kunt u lezen over een manier om tegelijk de verkeersluchtvervuiling te bestrijden en ook een mooi innovatief park voor skaters aan te leggen.
http://www.dse.nl/node/view/221