registreren | inloggen
Gebruikersnaam Wachtwoord

Onze digitale zusterstad Gedaref op bezoek bij DSE

Ben Waumans overhandigt een van de ESI's servers aan Ahmed Eisa Foto: Rien Valk

Ben Waumans overhandigt een van de ESI's servers aan Ahmed Eisa Foto: Rien Valk

Voorzitter Ahmed Eisa en drijvende kracht achter Gedaref Digital City Organisation (GDCO) was bij ons op bezoek in het kader van de digitale stedenband tussen DSE en Gedaref. Deze samenwerking is ontstaan naar aanleiding van het 10 jarig jubileum van DSE in 2004 waarbij we een stad wilde adopteren die qua ontwikkeling deed denken aan het allereerste begin van DSE. De stedenband die de gemeente Eindhoven sinds 1985 had sloot daar mooi bij aan. Afgelopen donderdag bracht Ahmed ons op de hoogte over de laatste stand van zaken.

Alvorens Eisa met zijn voordracht begon overhandigde Ben Waumans een van de twee Compaq Proliant Blade Servers die DSE gekregen heeft van ESI, samen met een aantal Cisco switches en een aantal losse PC's. ESI www.esi.nl is een onderzoeksinstituut dat gevestigd is op de TU/e waar industrie en wetenschap samen de kennis op het vakgebied embedded systemen verdiepen. Dankzij deze schenking maakt de IT infrastructuur in Gedaref een flinke stap vooruit. DSE bedankt ESI dan ook hartelijk voor deze schenking.

Foto: Rien Valk

Foto: Rien Valk

Looking today with eyes of tomorrow.
Een van de belangrijkste zaken is het dichten van de achterstandkloof wat betreft gebruik en benutten van de digitale mogelijkheden in Afrika in zijn algemeen en in Gedaref in het bijzonder.

Foto: Rien Valk

Foto: Rien Valk

GDCO is daarvoor gestart met de volgende projecten:
e-agriculture
Use of computers to help the disabled, blind and deaf people
digital medical records
e-learning and support of Gedarif university. Train de trainer
Telecenters for the community, to make the people aware of the possibilities of IT

Het blijft natuurlijk moeilijk gezien de onbekendheid met IT, de kosten en de snelheid van de verbindingen maar er zijn al een flink aantal mensen opgeleid waaronder ook dove mensen die hun vaardigheden nu inmiddels door geven.

Foto: Johan Plateijn

Foto: Johan Plateijn

Eisa bracht dan ook bedankjes mee van een van de opgeleide dove kinderen en een oorkonde van de Gedarif University waarin wordt vermeld dat de grootste leszaal vernoemd is naar Eindhoven.

Foto: Johan Plateijn

Foto: Johan Plateijn

De computers die DSE in samenwerking met TNO, Gemeente Eindhoven, Paradigit en Eindhoven water verstuurd heeft zijn in elk geval goed terecht gekomen! Het zelfde geld voor de spullen die ESI nu ter beschikking heeft gesteld

Zie ook http://www.dse.nl/~gedaref/ en http://www.stedenbanden.nl/detail_city.phtml?know_id=450