registreren | inloggen
Gebruikersnaam Wachtwoord

17 spijbelaars naar scholen in Eindhoven teruggebracht

Bij een intensieve controle op spijbelen in de regio zijn dinsdag 23 september 2008 tussen 10.00 en 12.00 uur alleen al in Eindhoven 87 leerlingen door de politie gecontroleerd. Van hen bleken er 17 ongeoorloofd afwezig te zijn. De actie, waarbij politie, leerplichtambtenaren en de verzuimcoördinatoren van de scholen nauw samenwerken, was breed opgezet en is in verschillende gemeenten in Zuid-Oost Brabant tegelijkertijd gehouden. De spijbelaars zijn door de politie terug naar school gebracht en krijgen op korte termijn een persoonlijk gesprek met een leerplichtambtenaar van de gemeente. Dan wordt duidelijk wat de reden van de afwezigheid was en welke maatregel er, per spijbelaar, genomen wordt.

Ongeoorloofd schoolverzuim is een overtreding waarvoor een straf kan worden opgelegd. Het straffen is maatwerk, er wordt nadrukkelijk gekeken naar de situatie van de overtreders. Kinderen die ongeoorloofd verzuimen of vaak te laat komen kunnen een doorverwijzing naar HALT krijgen. Ouders die zelf de aanleiding zijn voor het verzuim van hun kind of op de hoogte zijn van dat verzuim worden hierop aangesproken en lopen grote kans op een proces verbaal . Als dat nodig is, wordt bij de afhandeling de Raad voor de Kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg, Bureau HALT of het Openbaar Ministerie ingeschakeld. Deze instanties hebben sluitende afspraken gemaakt om ongeoorloofd schoolverzuim tegen te gaan

Alle jongeren die zijn “staande gehouden” kregen een foldertje met daarin uitleg over het doel van deze actie. Het doel van de actie is niet om zo veel mogelijk spijbelaars te pakken maar een duidelijk signaal te geven dat de overheid ongeoorloofd schoolverzuim niet accepteert. Spijbelen is vaak een voorteken van voortijdige schooluitval en brengt de ontplooiingskansen van kinderen in gevaar. Daarnaast blijkt het een belangrijk signaal te zijn voor probleem-, of zelfs crimineel-, gedrag in de toekomst.

Zou dat foldertje een echte bijdrage leveren aan de oplossing van dit probleem?