registreren | inloggen
Gebruikersnaam Wachtwoord

'WE doen het samen in de Bennekel'

Foto:Jos Lammers

Foto:Jos Lammers

Onder dit motto onthulde enkele bewoners samen met wethouder Mary Fiers tijdens de Bennekeldag op zondag 14 september jl. een samenwerkingsbord over de wijkvernieuwing op het Willaertplein.

De Bennekel krijgt - als een van de drie zogeheten Eindhovense Krachtwijken - de komende jaren extra aandacht en ondersteuning bij de wijkvernieuwing. Bewoners, gemeente, woningcorporaties en andere partijen werken gezamenlijk aan projecten die de wijk een extra impuls moeten geven. En dat kan alleen door er samen de schouders onder te zetten. De samenwerkende partijen hebben er daarom voor gekozen om onder het motto ‘WE doen het samen in de Bennekel’ het belang van de samenwerking te benadrukken. Tijdens de Bennekeldag waren alle vrijwilligers gekleed in een blauw shirt met daarop het motto. Ook op het nieuwe samenwerkingsbord over de wijkvernieuwing in de Bennekel is het motto duidelijk te zien, samen met enkele foto’s van bewoners van de Bennekel.

Foto:Jos Lammers

Foto:Jos Lammers

Steunpunt Bennekel
Bewoners van de Bennekel kunnen al een aantal jaren terecht in de Buurtinfowinkel van het Buurtplatform Bennekel Belang (BBB) voor bijvoorbeeld het verkrijgen van informatie, om iets door te geven over hun buurt, het houden van een vergadering, of het drinken van een kopje koffie. Met de komst van zogeheten steunpunten in meerdere buurten in de stad kunnen ook steeds meer andere Eindhovenaren daarvoor terecht in hun buurt.
Ook de Bennekel heeft nu een steunpunt. Dit is gehuisvest in de Buurtinfowinkel (Tinelstraat 5). Voor de bewoners van de Bennekel betekent de komst van het steunpunt vooral dat ze er voor nog meer zaken terecht kunnen. Verschillende organisaties, zoals Maatschappelijk Werk, het Sociaal Raadsliedenwerk, het Regionaal Opleidingen Centrum (ROC), de politie en de gemeente, houden er spreekuur. Het is de bedoeling de komende tijd deze spreekuren verder uit te breiden.