registreren | inloggen
Gebruikersnaam Wachtwoord

12 april opening vlinderseizoen Vlindertuin Waalre

Foto: Hans Melissen

Foto: Hans Melissen

Na een vrij koud en nat voorjaar is het nu eindelijk zover: Vlindertuin Waalre gaat het vlinderseizoen openen. Iedereen is van harte uitgenodigd om op zaterdagmiddag 12 april een kijkje te komen nemen. De vrijwilligers zijn in de tuin aan het werk en willen u graag het een en ander vertellen. Als het weer meewerkt zien we misschien al wat voorjaarsvlinders zoals het oranjetipje (foto) en de citroenvlinder. In ieder geval kunt u ideeën opdoen voor vlindervriendelijke beplanting voor uw eigen tuin.

Ruigte
Op deze zaterdag gaan onze vrijwilligers een stuk van de ruigte in de tuin afplaggen om de grond vrij te maken van het verstikkende graswortelnetwerk. De wortels verhinderen dat ruigtevegetatie een kans krijgt om er te ontkiemen en te ontwikkelen. Ruigtevegetatie bestaat uit planten zoals dagkoekoeksbloem, ridderzuring, akkerdistel en kleefkruid die erg belangrijk zijn voor vlinders.

Vlindertuin
Vlindertuin Aalst-Waalre is nu alweer vijf jaar geleden aangelegd door een enthousiaste groep vrijwilligers. Dit jaar is dus ons eerste lustrum, en dat gaan we later dit jaar natuurlijk vieren. De Vlindertuin is aangelegd om zoveel mogelijk soorten vlinders te lokken. De tuin heeft daarom veel verschillende leefgebieden (biotopen) die in Brabant voorkomen, zoals heide, een poel en grasland. Daarnaast hebben we een siertuin met vlinderlokkende planten en een kinderhoekje.

Vrijwilligers gezocht
Het onderhoud van de Vlindertuin kost erg veel tijd. Daarom zijn we op zoek naar meer vrijwilligers. Heeft u zin om op de werkzaterdagen of op de dinsdag- of woensdagochtend of donderdagavond te komen helpen? Meld u dan op 12 april aan. We kunnen het van harte aanbevelen: lekker werken in een prachtig stukje natuur met een gezellige club mensen en je steekt er erg veel van op. De voldoening is groot als je in augustus ziet wat er allemaal rondfladdert. We kunnen ook mensen gebruiken die vlinders monitoren of andere aspecten van de tuin inventariseren. Zo zijn bijvoorbeeld de amfibieën, paddenstoelen en mossen in de vlindertuin nog nooit in kaart gebracht.

Openingstijden
De Vlindertuin is zaterdagmiddag 12 april open van 13.00 tot 16.00 uur. Tot 1 oktober zijn we verder open op elke dinsdag en woensdag van 10.00 tot 13.00 uur. Zodra het ’s avonds licht genoeg is zijn we ook elke tweede en vierde donderdag van de maand open van 19.30 tot 21.30 uur.

Adres
Op de Blokvenlaan bij het bordje Vlindertuin het bospad in, met de bocht naar links meelopen.

Meer informatie en contactgegevens vindt u op de website van Vlindertuin Aalst-Waalre.