registreren | inloggen
Gebruikersnaam Wachtwoord

13 maart Gerard den Brabander en zijn literaire omgeving, deWitteDame-Poëthement

Van tijd tot tijd besteden wij aandacht aan een dichter uit Eindhovens verleden.Deze keer aan Jan Gerardus Jofriet (1900-1968). Bekend Geworden onder zijn pseudoniem Gerard den Brabander. In 1929-1930 was hij hoofd van de postafdeling van Philips. In 1932 werd hij benoemd bij de PTT in Amsterdam. Waar een groot deel van zijn dichtersleven afspeelde. Hij was daar, zoals veel kunstenaars, dikwijls aan te treffen in het Café Eylders op het Leidse Plein. Gerard den Brabander publiceerde diverse bundels. Waarvan de “De Holle Man’
de meest bekende is.Hij stond bekend om zijn zakelijk realisme dat paste
in de dertiger jaren. Zijn sonnetten werden hoog gewaardeerd. Hij ver-
taalde Heinrich Heine, Rilke, Shakespeare, Calderon, Ibsen en Tolstoj.
Het toenmalige Eindhovense Toneelgezelschap Globe bracht in 1982 zijn
‘Een poëtisch dialoog in drie bedrijven (1941)’ op de planken.
Zijn leven was zeer bewogen en hij twijfelde en had het aura van een
poete maudit.
Tot zijn vriendenkring behoorden dichters zoals Ed Hoornik (1910-1970).
Deze schreef o.a.de bundels: Geboorte, Mattheus, Steenen en De Overweg.
Theun de Vries (1907- 2005). De Vries ontving o.a. P.C. Hooftprijs,
Henriëtte Roland-Holsprijs, Visser-Neerlandiaprijs enz.
Hij schreef gedichten, hoorspelen, boeken over de oorlog, romans en essays.
‘Het meisje met het Rode haar’ kreeg veel bekendheid bij het grote publiek.
Andere dichters/schrijvers uit zijn omgeving van waren o.a. Eddy du Perron,
Frans Babylon en Jac.van Hattum. Sommige rekenen Gerard den Brabander
tot de Amsterdamse School. Anderen twijfelen er aan of die stroming ooit
heeft bestaan. Velen zien Den Brabander en zijn omgeving als De Dertigers,
zij die voor en in Wereldoorlog II actief waren.

Tijdens deze avond worden in de sfeer (beeld en muziek) van de jaren
twintig/dertig/veertig gedichten voorgedragen van bovenstaande dichters door
Robert Tau, Willem Adelaar, Pierre Maréchal. Dit programma is onderdeel
Van een tweeluik. Het andere deel heeft als centraal figuur Frans Babylon
en zal op zondag 20 april worden uitgevoerd.

Organisatie & Presentatie:
Pierre Maréchal (deWitteDame-Poëthement). (pmarechal@orange.nl) (Tel: 040-2528301).

Waar:
Bibliotheek deWitteDame aan de Emmasingel 22 in het centrum van Eindhoven.

TOEGANG GRATIS

Men kan met een trap of een lift naar de bibliotheek.
Wanneer: Donderdag 13 maart 2008.
Tijd: 20.00 uur. De Bib. Sluit om 20.00 uur, dus voor dat tijdstip aanwezig zijn.
De locatie ligt in het Eindhovens Centrum en is zowel per trein als per
bus bereikbaar.
Fietsen kunnen bij de bibliotheek worden gestald. Er zijn twee parkeer-
garage’s in de nabijheid. De parkeergarage aan de Emmasingel sluit om
23.00 uur. De parkeergarage aan de Mathildelaan blijft ’s nachts open.